2020, підсумки. Про банкрутство від Голови НААКУ

КИЇВ — 01 грудня 2020 року. Ми продовжуємо рубрику, де в контексті кожної з галузей права поступово підбиваємо підсумки шаленого поточного року та формулюємо прогнози на майбутній. Минулого разу ми розглянули сферу трудового права та міжнародного права й торгівлі. В третій серії нашої рубрики член Ради Відділення АПУ в Дніпропетровській області, Голова національної асоціації арбітражних керуючих України Микола Лукашук проаналізував зміни в галузі банкрутства та спрогнозував її потенційне майбутнє.

— Цей рік справді став визначальним, особливо для фахівців сфери банкрутства. Звичайно, поштовхом для усіх змін та подій 2020 року стало те, що 21 жовтня 2019 року було введено у дію Кодекс України з процедур банкрутства (КУзПБ), який покликаний забезпечити упорядкування законодавства, узгодженість правових норм, що регулюють питання провадження процедур банкрутства.

Для професійної спільноти визначальною стала можливість створення саморегулівної організації арбітражних керуючих. Надана Кодексом можливість була реалізована і стала однією з дієвих гарантій захисту діяльності арбітражних керуючих.

Так, 20 листопада 2019 року у місті Києві відбувся установчий з’їзд арбітражних керуючих України, в якому взяли участь 488 арбітражних керуючих. Установчим з’їздом прийнято рішення створити Некомерційну професійну організацію «Національна асоціація арбітражних керуючих України» (НААКУ), затверджено статут Національної асоціації арбітражних керуючих України, Положення про Раду арбітражних керуючих України, а також Кодекс професійної етики арбітражного керуючого.

Поточний же 2020 рік став роком інституційного становлення та розвитку НААКУ. Так, було утворено 23 регіональні ради арбітражних керуючих як відокремлені підрозділи асоціації. Налагоджено внутрішню та зовнішню комунікацію НААКУ: веб-сайт, Facebook, Telegram-канал, Youtube-канал. Нині загальна аудиторія інформаційних ресурсів асоціації становить більше 1000 осіб. Затверджено Порядок контролю НААКУ за діяльністю арбітражних керуючих, Порядок прийняття з’їздом арбітражних керуючих України рішень шляхом опитування (заочного голосування).

Визначальним для всієї юридичної спільноти стало створення Науково-консультативної ради НААКУ, яка покликана виконувати функції консультативно-дорадчого органу для підготовки наукових та консультативних висновків з питань діяльності асоціації, зокрема, підготовку та надання органам державної влади рекомендацій щодо вдосконалення законодавства у сфері банкрутства.

Побудовано алгоритм захисту професійних прав та гарантій діяльності арбітражних керуючих від свавілля правоохоронних органів, створено спеціальні телефонні лінії по регіонах для інформування про порушення прав арбітражних керуючих. До процесу захисту прав арбітражних керуючих залучено адвокатів, які мають поглиблені знання у сфері банкрутства.

Наразі розроблено Кошторис НААКУ на 2021 рік, Положення про членські внески до НААКУ, які винесено на голосування з’їзду арбітражних керуючих України, що відбудеться 7 — 9 грудня шляхом опитування (заочного голосування).

Поряд зі створенням та інституційним становленням НААКУ протягом 2020 року відбувалось практичне впровадження однієї з новацій КУзПБ — відновлення платоспроможності фізичної особи, фізичної особи — підприємця, через застосування таких судових процедур, як: реструктуризація боргів боржника та погашення боргів боржника.

Реструктуризація боргів боржника передбачає судову процедуру, що застосовується з метою відновлення платоспроможності боржника шляхом зміни способу та порядку виконання його зобов’язань згідно з планом реструктуризації боргів, схваленим кредиторами. А процедура погашення боргів боржника полягає у задоволенні вимог кредиторів за рахунок коштів, отриманих від реалізації майна, що є власністю боржника, за винятком випадків, визначених КУзПБ.

В перший рік чинності зазначеної правової новації провадження у справах про неплатоспроможність фізичної особи не стало популярним. Це пов’язано, перш за все, з тим, що сама процедура відновлення платоспроможності фізичної особи є доволі складною для її сприйняття, а також досить витратною.

Водночас, цей інститут ще перебуває на етапі розвитку та формування судової практики. Фахівці галузі ще знайомляться із можливостями, які надає процедура неплатоспроможності. Для фізичних осіб — боржників, на жаль, провадження у справі про неплатоспроможності поки що залишається незрозумілим та непопулярним шляхом виходу з фінансової кризи.

Рік практичного застосування положень КУзПБ супроводжувався внесенням змін, спрямованих на приведення Кодексу у відповідність з іншими нормативними актами, а також змін, викликаних вимогами професійної спільноти та суспільними потребами.

Так, змінами, внесеними до КУзПБ Законом України від 05.06.2020 № 686-IX, встановлено заборону провадження у справах про банкрутство боржників — казенних підприємств та бюджетних установ, а також досудову санацію таких боржників. Змінено порядок призначення арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією, яке тепер має відбуватися за пропозицією ініціюючого кредитора або боржника — фізичної особи. Встановлено обов’язок суду відмовити у відкритті провадження у справі про банкрутство, якщо боржника включено до реєстру підприємств, що беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості теплопостачальних, теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії.

Законом України від 18.06.2020 № 728-IX до КУзПБ було внесено зміни, які дозволили в період дії карантину: здійснювати проведення зборів та комітету кредиторів дистанційно (у режимі відеоконференції та шляхом опитування); продовжити строки проведення попереднього засідання суду у справі про банкрутство, строки звернення з позовами про визнання недійсними правочинів, вчинених боржником, строки дії мораторію на задоволення вимог кредиторів, строки оприлюднення оголошення про проведення аукціону, строки виконання плану санації чи реструктуризації боргів боржника, строки процедури розпорядження майном, ліквідації, реструктуризації боргів боржника та погашення боргів боржника.

Крім того, Законом тимчасово, на період дії карантину, та протягом 90 днів з дня скасування карантину: заборонено відкривати провадження у справах про банкрутство боржників — юридичних осіб за заявою кредиторів за вимогами до боржника, що виникли з 12 березня 2020 року; продовжено строк на звернення боржника із заявою про відкриття справи про банкрутство у разі загрози неплатоспроможності; встановлено право комітету кредиторів та забезпеченого кредитора прийняти рішення про зупинення проведення аукціонів з продажу майна боржника; зупинено нарахування відсотків на зобов’язання боржника перед кредиторами, які реструктуризовані планом санації чи реструктуризації боргів боржника, заборонено нараховувати штрафні санкції за невиконання боржником таких зобов’язань; прострочені зобов’язання, передбачені планом санації чи реструктуризації боргів боржника, підлягають розстроченню на строк виконання плану санації чи реструктуризації боргів боржника.

Також Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мораторію на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті» від 16.09.2020 № 895-IX ще на шість місяців, тобто до 21.05.2021 продовжено дію мораторію на стягнення майна громадян України, наданого в забезпечення кредитів в іноземній валюті. Це означає, що до 21.05.2020, за визначених цим законом умов, боржники — фізичні особи можуть не перейматися долею свого майна, переданого в іпотеку в забезпечення виконання своїх зобов’язань перед кредитними установами за отриманими кредитами в іноземній валюті, оскільки таке майно не включається до складу ліквідаційної маси і на нього не може бути звернене стягнення у процедурі погашення боргів боржника.

Однак попри внесені зміни КУзПБ ще має достатньо неузгодженостей та потребує врегулювання суперечливих питань деяких положень як між собою, так і з іншими нормативно-правовими актами. Протягом 2020 року Верховною Радою отримано безліч законопроєктів, якими запропоновано внесення змін майже до кожної норми Кодексу. Ця обставина свідчить про те, що і наступний рік стане роком новин та пертурбацій. Реформи лише розпочалися, і на нас очікує ще довгий шлях розвитку та вдосконалення сфери банкрутства.

Новини відділеннь

У вас є цікава ідея заходу?