Вивезення дитини за кордон на ПМП: судова практика

КИЇВ — 3 жовтня 2017 року. На засіданні Комітету АПУ з цивільного, сімейного та спадкового права обговорювались особливості проживання дитини за кордоном та її виїзду за межі нашої країни.

Модератором дискусії виступила Ірина Мороз, адвокат, партнер AGA Partners Law Firm. Участь в обговоренні взяли Олена Доманчук, адвокат, радник ЮФ КПД Консалтинг; Таліна Кравцова, адвокат, керівник практики сімейного права ЄПАП Україна; Ольга Лепіхіна, юрист, керівник практики сімейного права Asters; Юрій Некляєв, адвокат, юрист ЄПАП Україна; Олег Простибоженко, адвокат, голова Центру сімейно-правових досліджень, викладач Київського університету права НАН України; Анна Ющак, адвокат, директор департаменту сімейного права Української іноземної юридичної колегії, та інші провідні юристи, які спеціалізуються у галузі цивільного та сімейного права.

Вирішення судом сімейних спорів, які пов’язані з інтересами дитини — це вирішення судом долі дитини, нагадала Олена Доманчук. Дитина — не об’єкт, а суб’єкт права, і має значний обсяг прав. Законодавство України не встановлює вікових обмежень щодо висловлення дитиною своїх думок. Вона повинна бути здатною сформулювати свої погляди та мати достатній рівень розуміння ситуації. Після 10 років дитина може активно брати участь у вирішенні питання щодо свого місця проживання. При цьому думка дитини не повинна бути абсолютною для суду. Суд має право постановити рішення всупереч думці дитини, якщо цього вимагають її інтереси.

Яку роль у визначенні місця проживання дитини відіграють органи опіки та піклування (ООтаП)? Про це розповіла Ольга Лепіхіна. ООтаП поряд із судом визначений як орган, що вирішує, де буде проживати малолітня дитина, якщо батьки не дійшли згоди з цього питання. Якщо спір розглядається у суді, участь ООтаП обов’язкова. Ольга Лепіхіна зазначила, що органи беруть до уваги при складанні письмово висновку щодо обставин проживання дитини, які особливості розгляду справи ООтаП і судом, та нагадала, що ООтаП «має захищати інтереси дитини з урахуванням рівних прав та обов’язків матері та батька дитини».

Олег Простибоженко доповів, які зміни відбуваються у судовій практиці при визначенні місця проживання дитини. Верховний Суд України вважає, що дитину з матір’ю можна розлучати лише у виняткових випадках. Правова позиція Вищого спеціалізованого суду України полягає у тому, що найкраще інтересам дитини відповідає забезпечення її розвитку у безпечному, спокійному та стійкому (стабільному) середовищі, яке не є неблагонадійним, а жодні презумпції, які ґрунтуються на ознаці статі, не повинні братися до уваги. Доповідач назвав фактори, що можуть вплинути на судову практику, описав 3 сценарії розвитку судової думки у майбутньому (оптимістичний, песимістичний та реалістичний) та завершив запевненням, що наразі все у руках адвокатів.

Таліна Кравцова та Юрій Некляєв проаналізували Рішення Європейського суду з прав людини у справі «M.С. проти України» щодо визначення місця проживання дитини як доволі показове та запропонували свої висновки: в Україні існує «презумпція на користь матері»; важливе значення має зв’язок дитини з найближчим оточенням та стійке і безпечне середовище; суди повинні враховувати всі конкретні обставини справи при визначенні місця проживання дитини, а не обмежуватися встановленням факту наявності/відсутності «виняткових обставин»; при застосуванні міжнародного досвіду слід керуватися положеннями Конвенції про права дитини. І, що найважливіше, суди повинні враховувати, перш за все, інтереси дитини.

Як оформити дитині до 16 років право на виїзд на постійне місце проживання (ПМП) за кордон з одним із батьків? З огляду на відсутність законодавчого врегулювання цього питання сьогодні суди зазвичай не видають дозволи на виїзд дитини на ПМП, тож батькам залишається або домовлятись, або чекати досягнення дитиною 16-річчя, або позбавляти одного з батьків батьківських прав. Ірина Мороз у своїй доповіді навела ще кілька варіантів процесуальних документів, але звернула увагу на їх ненадійність.

Долучайтеся до заходів Комітету АПУ з цивільного, сімейного та спадкового права, слідкуйте за нашими анонсами на сайті АПУ. З нами цікаво!

Презентація: Зміни у судовій практиці при визначенні місця проживання дитини. До чого готуватися?  Автор Олег Простибоженко

Презентація: Роль органу опіки і піклування у справах про визначення місця проживання дитини. Автор Ольга Лепіхіна.

Презентація: Доля дитини в руках самої дитини. Врахування думки дитини при вирішенні сімейних спорів. Автор Олена Доманчук.

Презентація: Рішення ЄСПЛ у справі «M.С. проти України» щодо визначення місця проживання дитини. Автори Таліна Кравцова та Юрій Некляєв.

Презентація: Як знати "зелений" коридор для виїзду дитини на постійне місце проживання за кордон. Автор Ірина Мороз.

Новини комітетів

У вас є цікава ідея заходу?