Комітет АПУ надав 11 пропозицій із вдосконалення антимонопольного законодавства

КИЇВ — 09 листопада 2020 року. Комітет АПУ з конкуренційного права направив відкритий лист Голові Антимонопольного комітету України (далі — АМКУ) з пропозиціями для врегулювання найактуальніших питань правозастосування, що потребують першочергового правового врегулювання. Крім того, експерти Комітету запросили АМКУ до їх публічного обговорення та спільного пошуку шляхів вирішення.

Серед питань, що потребують врегулювання, правники виокремили:

 1. Недостатня незалежність АМКУ від політичного впливу при виконанні своїх функцій.
 2. Юридична невизначеність щодо законності індивідуальної конкурентної поведінки в умовах висококонцентрованої структури ринків, ринкових шоків і навіть за нормальних умов функціонування ринку при орієнтуванні продавців на ціни конкурентів.
 3. Невідповідність процедури розгляду справ про порушення конкуренційного законодавства стандартам справедливого процесу.
 4. Невиправдано обтяжлива система контролю за економічними концентраціями.
 5. Законодавче обмеження компетенції суду давати оцінку межам товарних ринків, становищу суб’єктів господарювання та визначати поведінку протиправною відповідно до Закону «Про захист економічної конкуренції».
 6. Невизначений строк розгляду справ про порушення конкуренційного законодавства.
 7. Недостатнє правове врегулювання відносин щодо відшкодування завданої порушеннями конкуренційного законодавства шкоди.
 8. Перевантаження АМКУ функціями Органу оскарження.
 9. Обмежена юрисдикція судів.
 10. Інститут слухань у справах. Правники нагадали, що він був запроваджений у 2005 році як процесуальний інститут, який мав забезпечити можливість неупередженої оцінки в межах АМКУ повноти та об’єктивності розслідування, дотримання прав учасників справи. Саме тому передбачалося на стадії до передачі справи органу АМКУ для прийняття рішення.
 11. Недостатнє методичне забезпечення визначення товарних ринків.

З повним текстом відкритого листа та пропозиціями для вирішення проблемних питань можна ознайомитися за посиланням.

Committee news

Do you have an interesting idea for an event?