Комітет АПУ надав пропозиції до АМКУ щодо проєкту Порядку визначення розміру штрафу за порушення конкурентного законодавства

Комітет АПУ з конкуренційного права звернувся до Голови Антимонопольного комітету України Кириленка П.О. щодо проєкту Порядку визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції (далі – Проєкт або Порядок).

Одним з важливих елементів реформи конкурентного законодавства є забезпечення застосування законодавства про конкуренцію у прозорий, своєчасний та недискримінаційний спосіб, поважаючи принципи процесуальної справедливості та права на захист. Ці елементи мають поширюватись і на діяльність органів Антимонопольного комітету України під час визначення розміру штрафів та їх накладення. Метою Проєкту є унормування процедури накладання штрафів за порушення законодавства про захист економічної конкуренції у відповідності з нормативними актами Європейського Союзу.

Члени Комітету АПУ з конкуренційного права проаналізували відповідний Проєкт і надали свої пропозиції щодо питань, які, на їх переконання, потребують урегулювання:

  • визначення принципів, на підставі яких органи АМК визначають розмір штрафу;
  • щодо меж зменшення розміру штрафу;
  • забезпечення ефективного права на захист і недопустимість перекладення тягаря доказування з АМКУ на відповідача;
  • невиправдане ототожнення за характером тяжкості вертикальних та горизонтальних антиконкурентних узгоджених дій;
  • значний діапазон можливого базового розміру штрафу без правил врахування обставин, які ранжують порушення за характером тяжкості тощо і впливають на рівень штрафу у такому діапазоні  породжує юридичну невизначеність щодо штрафної політики АМК і підриває стимули використання програми пом'якшення відповідальності;
  • встановлення географічних меж для визначення доходу, який береться за основу при визначенні базового розміру штрафу;
  • встановлення фіксованого розміру штрафу для концентрацій за участі учасника, який не діє в Україні або концентрації на непов'язаних ринках;
  • щодо обтяжуючої обставини «охоплення порушенням декількох регіонів України».

Комітет АПУ закликав АМКУ підтримати та врахувати надані пропозиції. Сподіваємось, що їх врахування сприятиме у наближенні Україною законодавства про конкуренцію та практики його застосування до acquis ЄС та практичному втіленню положень статті 8 Конституції  України, яка гарантує  визнання в Україні та дії принципу верховенства права.

З повним текстом листа Комітету АПУ можна ознайомитися за посиланням.

Committee news

Do you have an interesting idea for an event?