Правники обговорили з АМКУ зміни до законодавства про захист економічної конкуренції

КИЇВ – 28 січня 2016 року. Комітет з конкуренційного права провів засідання, присвячене обговоренню нагальних законодавчих ініціатив в конкуренційному праві та майбутньої діяльності Комітету.

Ключовими учасниками дискусії виступили: Марія Ніжнік, перший заступник Голови Антимонопольного комітету України – державний уповноважений, Ігор Свечкар, голова Комітету з конкуренційного права, партнер ЮФ «Астерс» та Олександр Вознюк, партнер ЮФ «Астерс».

Основним питанням до обговорення стали пропозиції профільного Комітету АПУ до проекту Закону України  «Про внесення змін до Закону України «Про захист економічної конкуренції» та статті 9 Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо розгляду справ органами Антимонопольного комітету України».

Правники дійшли згоди, що чинне законодавство України про захист економічної конкуренції не забезпечує достатніх та належних правових інструментів ефективного досягнення цих цілей, тому виконання взятих Україною за Угодою зобов'язань потребує розроблення законодавства, яке гарантуватиме особам, які беруть участь у справі, необхідний обсяг прав для захисту своїх інтересів, забезпечуватиме неупередженість та об’єктивність розгляду справ.

Встановлена законодавством процедура розслідування порушень у сфері конкуренції передбачає поєднання в одному адміністративному органі – АМКУ як функції розслідування порушень так і функції прийняття рішення за результатами розслідування. Така модель адміністративного процесу, порівняно зі змагальним процесом на засадах рівності сторін та незалежності органу, який приймає рішення,  об'єктивно не може гарантувати неупередженості проведеного АМК розслідування, дотримання прав учасників процесу та об'єктивності винесених рішень.

Проаналізувавши досвід інших країн та практику ЄСПЛ, правники дійшли висновку, що попри недоліки поєднання в одному адміністративному органі функцій розслідування і прийняття рішень, тим не менше, в певних сферах правового регулювання така модель правозастосування може бути прийнятною. Зокрема, в ній мають бути повний судовий контроль за рішеннями АМКУ, а також передбачені  ефективні інститути «стримувань і противаг», які дозволяють компенсувати відповідні недоліки адміністративного процесу та мінімізувати пов’язані з цим ризики забезпечення справедливого процесу.

За результатами зустрічі правники консолідували запропоновані зауваження та пропозиції й надіслали їх до Антимонопольного комітету України. Сподіваємось, коментарі будуть враховані, що дозволить підвищити якість правового регулювання у цій сфері правовідносин,  сприятиме економічному зростанню України та її розвитку як цивілізованої, правової держави.

Committee news

Do you have an interesting idea for an event?