Порядок погодження придбання істотної частки в фінансовій установі будуть змінювати

КИЇВ - 24 жовтня 2013 року. Комітет з банківського, фінансового та страхового права Асоціації правників України провів круглий стіл на тему: «Придбання долі (частки) в статутному капіталі фінансової установи відповідно до порядку встановленого Розпорядженням № 2531».

Захід пройшов за участі представників Нацкомфінпослуг, юристів та керівників страхових компаній, інших фінансових установ, а також профільних асоціацій – Асоціації фінансових установ, Української федерації убезпечення та Ліги страхових організацій України.

2 лютого 2013 року вступив в силу Порядок погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі, затверджений Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 04.12.2012 № 2531 (далі – Розпорядження № 2531).

Учасники круглого столу обговорили практику виконання положень Розпорядження № 2531, з якими зіштовхуються потенційні покупці істотних часток в статутному капіталі фінансової установи при здійсненні погодження з Нацкомфінпослуг, яке необхідно отримати до моменту фактичного набуття істотної частки.

Відкриваючи засідання Олена Чепур, голова Комітету АПУ з банківського, фінансового та страхового права, керуючий партнер Gryphon Investment Consulting Group, представила аналіз вимог Розпорядження № 2531 та розповіла про особливості здійснення процедури отримання погодження Нацкомфінпослуг на набуття істотної участі в фінансовій установі.

У своїй доповіді Олена Чепур, наголосила, що інститут погодження істотної участі у фінансових установах широко розповсюджений в більшості європейських країн, а його введення в Україні  є позитивним кроком в напрямку захисту учасників ринків фінансових послуг, в тому числі споживачів. В той же час існує потреба у внесенні змін в Розпорядження № 2531 з метою уточнення деяких положень та понять для чіткого визначення критеріїв відповідності вимогам щодо бездоганної ділової репутації, визначення загрози інтересам вкладників та/або інших кредиторів фінансової установи, частка в якій планується набуватися, а також встановлення критеріїв та показників, що надали б можливість аудитору підтвердити спроможність покупця корпоративних прав надавати фінансову підтримку фінансовій установі, частка в якій придбавається, тощо.

Актуальна дискусія виникла і навколо питання необхідності звернення до Антимонопольного комітету України з метою отримання попередніх висновків чи дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію, як частини процесу отримання погодження Нацкомфінпослуг на придбання істотної частки у фінансовій установі.

Як зазначила Вікторія Пташник, заступник голови Комітету АПУ з конкуренційного права, зокрема проблема полягає в неоднозначному трактуванні вимоги подання копій зазначених  документів в Нацкомфінпослуг та невизначеності щодо випадків, коли такі документи можуть не подаватись. При цьому розгляд справи в Антимонопольному комітеті України може займати досить значний час, що необхідно враховувати потенційним покупцям часток у фінансових у установах.

Сергій Молібог, заступник голови Комітету АПУ з банківського, фінансового та страхового права, також зазначив, що на сьогодні процедурами Антимонопольного комітету України встановлені досить низькі граничні показники, перевищуючи які учасники концентрації, а відповідно і потенційні покупці істотних часток у фінансових установах, зобов’язані отримувати дозвіл Антимонопольного комітету України на зазначені дії. При цьому діяльність професійних учасників ринку фінансових послуг прямо пов’язана зі здійсненням операцій з фінансовими активами, а відповідно досягти граничне значення  показників, що вимагають звернення до Антимонопольного комітету України, досить легко. 

Олександр Нагорний, Голова правового комітету Української федерації убезпечення, Директор з фінансового права НАСК «Оранта», зазначив, що незалежно від показників учасників концентрації, в разі коли частка на певному ринку одного учасника або сукупно з іншими учасниками концентрації перевищує 35%, а сама концентрація відбувається на цьому чи суміжному з ним ринку, необхідно звертатися до Антимонопольного комітету України за дозволом. При цьому поняття ринку має дуже широке значення, що для вузькоспеціалізованих ринків фінансових послуг, навіть за умови недосягнення учасниками концентрації порогу граничних показників, може бути достатньою підставлю для звернення в Антимонопольний комітет України.

Оксана Тарканій, аудитор Gryphon Investment Consulting Group, звернула увагу учасників заходу на вимоги Розпорядження № 2531 щодо фінансового та майнового стану потенційного покупця істотної участі. Зокрема, відповідно до Розпорядження № 2531 фізична особа - покупець в підтвердження достатності коштів для придбання частки, повинна надати довідку ДПІ про доходи лише за попередній рік, в той час як фактично достатні кошти можуть бути сформовані в попередніх періодах. Розпорядженням № 2531 не встановлено показники, згідно яких аудитор може розрахувати та підтвердити потенційну спроможність покупця істотної частки в майбутньому надавати фінансову допомогу, в разі потреби, фінансовій установі. На практиці аудиторам доводиться орієнтуватись на відповідність іншим фінансовим показниками, що встановлені Розпорядженням № 2531, та зокрема на показник забезпеченості власним капіталом.

Підсумовуючи дискусію юристів та представників ринку фінансових та страхових послуг Олександр Полінець, заступник директора Департаменту методології, стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами, начальник Зведеного відділу нормативно-правового регулювання діяльності з надання фінансових послуг, звернув увагу присутніх на надані Нацкомфінпослуг можливості усім зацікавленим приймати участь у вдосконаленні фінансового законодавства шляхом подання своїх пропозицій та зауважень на оприлюднені проекти нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг та закликав до активної участі у відкритих засіданнях Комісії, що відбуваються двічі на тиждень.

Олександр Полінець також зазначив, що Нацкомфінпослуг розглядає питання щодо перегляду положень Розпорядження № 2531 та їх доопрацювання вже найближчим часом, та запросив профільні асоціації та учасників ринку до активної співпраці, адже сьогодні Нацкомфінпослуг створює різні платформи для побудови конструктивного діалогу з ринком.

Підводячи підсумки круглого столу Комітет з банківського, фінансового та страхового права АПУ та Асоціація фінансових установпідтвердили свої наміри активно долучитися до роботи над вдосконаленням Розпорядження № 2531 та запросили усіх учасників до активної роботи. 

Committee news

Do you have an interesting idea for an event?