Проблемні питання щодо особливостей ретроспективної оцінки вартості майна

Проблемні питання щодо особливостей ретроспективної оцінки вартості майна були предметом обговорення на заході, організованому 08.03.24 Комітетом АПУ з кримінального і кримінального процесуального права. За результатами обговорення лист був направлений до Міністерства юстиції України, Фонду Державного Майна України та  Експертних установ.

Викликає занепокоєння той факт, шо за останні роки спостерігаються випадки виконання ретроспективної оцінки вартості майна з наданням неправдивого (недостовірного) висновку про вартість майна, що призводить до порушення прав та свобод громадян України. З огляду на неможливість уникнення проведення відповідних досліджень з визначення вартості майна станом на дати в минулому, необхідно невідкладно вжити заходів з покращення якості таких досліджень та посилення відповідальності за порушення методичного регулювання оцінки вартості майна при їх виконанні.

Основною проблемою ретроспективної оцінки вартості майна є достовірність отриманого результату. Результат дослідження може мати форму:

  • «крапкового» значення;
  • діапазону ймовірних значень;
  • значення як орієнтиру вартості;
  • обґрунтування неможливості визначення вартості.

З огляду на наведене та з метою забезпечення належного вирішення проблемних питань щодо особливостей ретроспективної оцінки вартості майна в межах компетенції за результатами обговорення були розроблені наступні рекомендації:

  • направити Міністерству юстиції України, державним спеціалізованим науково-дослідним установам судових експертиз МВС України та СБУ листа щодо необхідності інформування судових експертів державних спеціалізованих науково-дослідних установ судових експертиз та атестованих судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, про неухильне дотримання положень абзацу 9 статті 4 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» щодо діяльності судових експертів, пов’язаної з оцінкою вартості майна. На думку АПУ, урахування особливостей, визначених цим Законом щодо методичного регулювання оцінки вартості майна, полягає у повному дотриманні методичного регулювання такої оцінки, якщо це не суперечить умовам і порядку виконання експертиз, передбачених Законом України «Про судову експертизу»;
  • ініціювати регулятором оціночної діяльності спільно з іншими зацікавленими суб’єктами розробку та впровадження стандарту (стандартів) якості виконання досліджень з визначення вартості майна та майнових прав;
  • врахувати рекомендації Фонду державного майна України, викладені у листі від 17.04.2019 № 10-58-7547 «Щодо можливості здійснення оцінки майна на дату, що суттєво відрізняється від дати складання звіту по оцінку майна».

З повним текстом листа Комітету АПУ можна ознайомитися за посиланням.

Новини комітетів

У вас є цікава ідея заходу?