Комітет АПУ запропонував зміни до законодавства у сфері інтелектуальної власності

Комітет Асоціації правників України з інтелектуальної власності звернувся до Міністра економіки України Свириденко Ю.А., Голови Верховної Ради України Стефанчука Р.О., Голови Комітету Верховної Ради України питань економічного розвитку Наталухи Д.А. та Директора Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (УКРНОІВІ) Орлюк О.П. з проханням внести зміни до Закону України «Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, введеного у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації проти України».

Закон України «Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, введеного у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації проти України» (далі – Закон) містить неоднозначні норми, які можна трактувати таким чином, що строк чинності усіх без виключення майнових прав інтелектуальної власності був продовжений до дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану. Так, даний закон містить, зокрема, наступні положення:

«Майнові права інтелектуальної власності, строк чинності яких спливає на день введення в Україні воєнного стану або під час дії воєнного стану, залишаються чинними до дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану. З дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану, чинність майнових прав інтелектуальної власності може бути продовжена у встановленому порядку з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

Передбачені цим Законом правила зупинення перебігу строків не тягнуть за собою зупинення дії свідоцтв, патентів, якими засвідчується виникнення прав інтелектуальної власності відповідно до законодавства, а також відповідних прав інтелектуальної власності. Під час дії воєнного стану встановлені законодавством права інтелектуальної власності продовжують діяти і реалізуються суб’єктами права інтелектуальної власності у повному обсязі».

Таким чином, наведені норми можуть означати, що до припинення чи скасування воєнного стану були продовжені у т.ч. і майнові права інтелектуальної власності на винаходи, строк чинності яких сплив під час дії воєнного стану та чинність яких більше не може бути підтримана відповідно до закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», тобто Закон фактично може продовжити дію патентів на винаходи, строк чинності яких під час дії воєнного стану сплив остаточно і продовженню не підлягав.

Іншими словами, законодавець абсолютно необґрунтовано продовжив монополії певних осіб, які на підставі закону мали б завершитись, у певних технологіях та на певних ринках на час дії воєнного стану. Зазначені «монополісти», зокрема на фармацевтичному ринку, активно та успішно користуються наведеними неоднозначними нормами Закону задля захисту власного монопольного становища на ринках конкретних ліків, таким чином зберігаючи можливість встановлення необґрунтовано високих цін за умов відсутності конкуренції, монопольної участі у закупівлях ліків, одноособового впливу на ринок тощо. Особливо небезпечним це є в умовах війни, що триває.

Наведені положення Закону не відповідають меті та завданням, які перед ним ставилися. Так, зокрема, основним завданням Закону було «не допустити втрати прав інтелектуальної власності» у період дії воєнного стану. Втрата могла відбутись лише щодо тих прав, строк дії яких, згідно з діючим законодавством, міг бути продовжений, але в силу обставин війни правовласник не зміг вчинити передбачені законом дії для підтримання чинності чи продовження таких прав (наприклад, не зміг вчасно подати відповідну заяву до державного органу, оплатити збір чи мито тощо). Права ж, строк чинності яких сплив остаточно під час воєнного стану без можливості продовження чи подальшого підтримання їх чинності (наприклад, права на винахід діють 20 років з можливістю продовження ще максимум на 5 років), не можуть бути втрачені правовласником, бо остаточне завершення їх чинності наступає згідно із чинним законодавством і не залежить та не може залежати від волі чи будь-яких дій власника таких прав. Проте такі «остаточно завершені» права також були продовжені, і їх власники активно їх використовують, монетизують та захищають під час воєнного стану.

Окрім того, зазначені положення Закону щодо продовження дії прав інтелектуальної власності, строк чинності яких остаточно сплив, не відповідають ані законам України у галузі інтелектуальної власності, ані міжнародним угодам, до яких приєдналася Україна, ані європейському законодавству, ані жодній світовій практиці.

Зазначені норми Закону в умовах війни шкодять економіці України, забезпечують незаконні монополії, перешкоджають виходу на ринок українських виробників та, врешті, шкодять українському споживачу.

Задля виправлення зазначеної законодавчої проблеми Асоціація наголошує на необхідності внесення зміни до Закону України «Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, введеного у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації проти України». Ознайомитися з проєктом змін до Закону можна за посиланням.

Новини комітету

У вас є цікава ідея заходу?