Способи й форми захисту суб’єктивних цивільних прав та інтересів: підсумки обговорення

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ — 01 червня 2021 року. Відбувся вебінар організований Відділенням АПУ в Івано-Франківській області спільно з Відділенням АПУ в Хмельницькій області на тему «Способи та форми захисту суб’єктивних цивільних прав та інтересів». 

З вітальними словами виступили модератори заходу Вікторія Кузик, Голова Відділення АПУ в Івано-Франківській області та Юрій Білоусов, Голова Відділення АПУ в Хмельницькій області.

Першою із доповіддю виступила Наталія Сліпенчук, к.ю.н., адвокатка, партнерка ЮК Slipenchuk Partners. Наталія розповіла про захист майна та майнових прав юридичних осіб корпоративного типу в контексті актуальних і нетипові способи реалізації. 

Наступною із доповіддю на тему: «Охорона і захист прав та інтересів членів виробничого кооперативу» виступила Алла Зеліско, д.ю.н., професорка кафедри цивільного права Навчально-наукового юридичного інституту ПНУ ім. Василя Стефаника. 

Пані Зеліско розповіла про правове регулювання виробничих кооперативів та зазначила, що:

«Виробничим кооперативом є добровільне об’єднання громадян на засадах членства для спільної виробничої чи іншої господарської діяльності, що базується на їхній особистій трудовій участі та об’єднанні його членами майнових пайових внесків». 

Також спікерка проаналізувала норми матеріального права та права члена виробничого кооперативу.

Ольга Зозуляк, науковиця, докторка юридичних наук, доцентка, професорка кафедри цивільного права Навчально-наукового юридичного інституту ПНУ ім. Василя Стефаника, членкиня Ради Відділення Асоціації правників в Івано-Франківській області, розглянула актуальні питання захисту суб’єктивних цивільних прав сторін договору.

Ольга розпочала доповідь із напрямів узгодження підходів щодо способу захисту прав сторін договору, що мають місце в судовій практиці та узгоджуються з доктринальним баченням. 

Напрям перший — загальні підходи до розуміння поняття «спосіб захисту порушення суб’єктивного цивільного права».

Другий напрям — підходи щодо застосування недійсності чи дійсності договору.

Третій напрям — підходи щодо застосування форм цивільно-правової відповідальності у разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язання.

Наступними виступила Ліліана Сіщук, кандидатка юридичних наук, доцентка, завідувачка Лабораторії проблем корпоративного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України. Спікерка розповіла про захист корпоративних прав учасників ТОВ у разі припинення корпоративних відносин з товариством. 

Про визначення судом ефективного способу захисту приватного права та інтересу, який не суперечить закону, розповіла Ірина Берестова, д.ю.н., доцентка, Заслужена юристка України, старша наукова співробітниця відділу юрисдикційних форм правового захисту субʼєктів приватного права, судоустрою та судочинства НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України.

Вона висвітлила доктринальні та прикладні аспекти новели та цивільно-процесуальні наслідки визнання закону неконституційним, розглянула механізми захисту, ризики й прогнози.

Надія Бондаренко-Зелінська, професорка Хмельницького університету управління та права ім. Леоніда Юзькова, кандидатка юридичних наук, доцентка, доповіла на тему: «Фасилітація, медіація та консиліація як ефективні способи захисту цивільних прав: практичні аспекти застосування». 

Продовжила захід із темою щодо меж сімейної медіації при виборі способів і форм захисту суб’єктивних цивільних прав та інтересів Євгенія Чмихова, кандидатка юридичних наук, адвокатка, сімейна медіаторка, членкиня Національної асоціації медіаторів України, Асоціації сімейних медіаторів України, Ліги медіаторів України, засновниця ГО «Простір рішень». 

На завершення Володимир Нагнибіда, заступник Голови Відділення АПУ в Хмельницькій області, арбітр МКАС при ТПП України, завідувач сектору НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України, кандидат юридичних наук, поділився досвідом на тему: «Арбітраж як альтернатива в пошуку ефективної форми захисту прав та інтересів бізнесу».

Вступити до АПУTelegram-каналYouTube-канал.

Якщо ви бажаєте підтримати діяльність АПУ, будемо вдячні, якщо ви зробите це за посиланням.

Новини відділеннь

У вас є цікава ідея заходу?