Реєстрація торговельних марок & Закон 815-IX: що змінилося?

КИЇВ  21 серпня 2020 року. Літо поточного року стало історично-багатим на зміни в галузі інтелектуальної власності. На цей раз, серед трійки новоприйнятих законів ми зосередили на Законі №815-IX. Новації щодо охорони та захисту прав на торговельні марки й промислові зразки розглянула Анна Кравчукчленкиня Ради Комітету інтелектуальної власності АПУ, директорка АО «Синергія», патентна повірена України, адвокатка.

— Літо 2020 стало врожайним для сфери інтелектуальної власності прийняттям одразу трьох нових законів: Закон №703-IX щодо створення національного органу інтелектуальної власності (який набуде чинності 14.10.2020), Закон №816-IX щодо реформи патентного законодавства та Закон №815-IX щодо посилення охорони та захисту прав на торговельні марки та промислові зразки (останні вже набули чинності 16.08.2020). Розберемося, що нового передбачено відносно торговельних марок.

Для початку, можна виключити із лексикону архаїчне словосполучення «знак для товарів та послуг», яке залишилося лише в назві Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон). Тепер в спеціальному законі врешті маємо поняття торговельної марки (далі – ТМ).

Діджиталізація

Законом 815 закріплено порядок електронного документообігу за заявками на реєстрацію ТМ. Відтепер у нас офіційно є електронний Бюлетень та електронна База даних заявок, яка повинна бути відкритою і доступною для моніторингу будь-якою особою на офіційному веб-сайті Установи. Подання документів в електронній формі до Установи, видача нею електронних документів, електронне діловодство за заявками здійснюватиметься відповідно до законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу. Заявник залишається вільним у виборі паперової чи електронної форми подачі документів.

Установа зобов’язана публікувати заявки на реєстрацію ТМ в Бюлетені та вносити їх до Бази заявок протягом 5 робочих днів з дня надсилання повідомлення про встановлення дати подання заявки.  Після публікації відомостей про заявку будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки у встановленому порядку.

Нові підстави для відмови в наданні правової охорони

До статті 6 Закону внесено зміни щодо підстав відмови в наданні правової охорони ТМ:

— до описових позначень тепер відносяться також і ті, що свідчать про географічне походження товарів чи послуг;

— уточнено, що можливість позначення ввести в оману щодо товару чи послуги стосується властивостей, якостей або географічного походження товару чи послуги;

— додано як підставу для відмови відтворення назви сорту рослин та включення в позначення географічних зазначень, зареєстрованих або поданих на реєстрацію в Україні, до дати подання заявки на ТМ.

Закон надає шанс отримати охорону (тепер офіційно), зокрема на загальновживані та, описові позначення, якщо вони набули розрізняльної здатності до дати подання заявки

Також надана можливість зареєструвати ТМ, що має конфлікт з іншим охоронюваним об’єктом (ТМ інших осіб, комерційними найменуваннями, промисловим зразком), право на який виникло раніше дати подання заявки на ТМ. Для цього необхідно отримати згоду від власника пріоритетних прав, та переконатися у відсутності можливості введення в оману споживачів.

Заперечення проти реєстрації ТМ

Новим в процедурі експертизи заявок на реєстрацію ТМ є порядок подання мотивованих заперечень щодо невідповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони.

По-перше, зрозумілим став строк для подання такого заперечення. Якщо раніше таку можливість можна було реалізувати в складно прогнозований строк - «не пізніше, ніж за 5 днів до дати прийняття Установою рішення за заявкою», то тепер на заперечення відведено три місяці від дати публікації в Бюлетені відомостей про заявку. Отже, для бізнесу дуже важливим є постійний моніторинг позначень, які заявляються на реєстрацію, для швидкої реакції на потенційне порушення прав.

По-друге, особа, що подає заперечення проти реєстрації ТМ, відтепер наділена правом оскаржити до Апеляційної палати рішення Установи про реєстрацію ТМ для всіх або щодо частини зазначених у заявці товарів і послуг. Для реалізації такого права Установа зупиняє розгляд заявки, а особі, що подала заперечення, надається два місяці від дати одержання копії рішення для його оскарження.

Обмеження прав власника свідоцтва

Додали кілька нових виключень з прав власника свідоцтва на ТМ (п.6. ст. 16 Закону). Виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстровану ТМ тепер не поширюється, зокрема, на використання ТМ під час торгівлі, якщо вона необхідна для вказівки на призначення товару чи послуги, зокрема як додаткового обладнання чи запасних деталей. Таке використання може здійснюватися відповідно до  чесної підприємницької практики. Наприклад, при продажу автомобілів ТМ «Mazda», на яких встановлено двірники фірми Bosch, ТМ «Bosch» можна правомірно використовувати. 

Так само, за відсутності ознак порушення прав власника на ТМ, можна використовувати під час торгівлі позначення, що стосуються виду, якості, кількості, призначення, цінності, географічного походження, часу виробництва товарів чи надання послуг або інших характеристик товарів чи послуг Наприклад, якщо зареєстровано ТМ «Різдвяне» для напоїв та сприяння продажу, а торгова мережа біля полиць із напоями ставить розтяжку із написом «Різдвяне, налітай» .

Припинення свідоцтва на ТМ та визнання його недійсним

В новому законі знайшли своє відображення і норми щодо дострокового припинення дії свідоцтва на ТМ, закріплені ще в 2014 році в Угоді про асоціацію України з ЄС. Так, в Закон внесли підставу для припинення дії свідоцтва за рішенням суду, якщо внаслідок використання ТМ вона може ввести громадськість в оману, зокрема щодо походження, якості або географічного походження товарів і послуг, для яких вона була зареєстрована.

Також трирічний строк невикористання ТМ, після спливу якого свідоцтво може бути достроково припинене, в новій редакції Закону врешті змінили на п’ятирічний.

Що ж до підстав визнання свідоцтва на ТМ недійсним, тут особливу увагу необхідно звернути агентам та представникам власників іноземних ТМ. Особа, яка є власником ТМ в іноземній державі, може вимагати визнання недійсним свідоцтва на торговельну марку, зареєстровану в Україні агентом або представником такої особи без її дозволу, або вимагати передання їй прав на таку ТМ. В свою чергу, агент або представник можуть обґрунтувати свої дії відповідними доказами, проте це вбачається нелегкою справою за відсутності дозволу на таку реєстрацію.

На завершення

Власникам свідоцтва на ТМ зменшили строк пріоритетного права на повторну реєстрацію ТМ з трьох до двох років після припинення дії свідоцтва. Також їм надали право відмовитись від свого пріоритетного права на повторну реєстрацію, що діє протягом вказаного строку, шляхом надання згоди на реєстрацію ТМ іншим особам.

Новини комітетів

У вас є цікава ідея заходу?