Висновки Венеційської комісії & шляхи запобігання неправильного перекладу

КИЇВ  07 квітня 2020 року. Микита Жуков, Голова Комітету АПУ з конституційного права, адміністративного права та прав людини розповів про нагальну необхідність висновків Венеційської комісії, ризики неправильного їх перекладу та шляхи їх запобігання.

За підсумками вебінару.

— Жодні зміни до Конституції України не обходяться без Висновків Європейської комісії за демократію через право, відома як Венеційська комісія. Це дорадчий орган Ради Європи з конституційного права, котрий надає висновки про відповідність проектів законодавчих актів європейським стандартам та цінностям. 

Комісія є форумом, в ході якого країни можуть обмінюватися інформацією, обговорювати ідеї і проекти, пов'язані з конституційними питаннями.

Представником України у Венеційській комісії є суддя Конституційного Суду України (далі – КСУ) – Головатий Сергій Петрович.

Венеційська комісія є загальновизнаним європейським та світовим консультативним юридичним органом. Тож, чимало її висновків беруться до уваги при опрацюванні законопроектів, зокрема і тих, що передбачають зміни до Конституції України. Враховуються вони і суддями КСУ при вирішенні питання про відповідність Конституції законів.

При цьому, якщо рішення Конституційного Суду викладаються українською мовою, то висновки Венеційської комісії – англійською.

З цього виникає цілком логічне запитання – «Хто здійснює переклад таких висновків та чи можна його вважати офіційним»?

Якщо уважно розглянути висновки Венеційської комісії, викладені українською мовою - у верхньому правому куті документу можна знайти примітку «Неофіційний переклад».

Крім того, жодним НПА не передбачено покладання обов’язку на відповідний державний орган України щодо здійснення офіційного перекладу висновків. Відсутнім у структурі Конституційного Суду є і окремий відділ/управління, який би відповідав за здійснення перекладів. Заключення — висновки Венеційської комісії не мають офіційного перекладу, а всі тексти, з якими працює, зокрема і КСУ, перекладені неофіційно.

Наявність неофіційного перекладу, в свою чергу, є загрозою його неправильності. Адже, якщо переклад є неофіційним, відсутнім є орган чи особа, уповноважена на здійснення перекладу висновків Венеційської комісії, то ж неправильно зроблений неофіційний переклад і не призводить до відповідальності того, хто переклав.

Враховуючи зазначене, використання неофіційного перекладу висновків Венеційської комісії є ризиком того, що позиція чи рекомендація Венеційської комісії може бути не врахована, оскільки сам переклад може бути помилковим, неправильним чи неточним.

Існує три шляхи вирішення відповідної проблеми:

— Уповноважити Мін’юст на підготовку перекладу та засвідчення його автентичності (за аналогією із здійсненням перекладу та публікацією рішень Європейського суду з прав людини). Недоліком такого способу є внесення відповідних змін до нормативно-правових актів;

— Передбачити обов’язкове знання англійської мови як вимогу до судді Конституційного Суду. Недоліком такого способу вирішення проблеми є внесення відповідних змін до Закону України «Про Конституційний Суд України», забезпечення проведення спеціальних тренінгів, тестів для дійсних суддів Конституційного Суду;

— Ввести штатну одиницю до Конституційного Суду України, на яку, відповідно до посадової інструкції, трудового договору буде покладено обов’язок зі здійснення перекладу висновків Венеційської комісії (або ж утворення відділу перекладів у структурі КСУ). В такому випадку з’явиться можливість притягнення до відповідальності за неправильний, неточний переклад;

— Залучати до участі у розгляді справи перекладача, якому доручати здійснення письмового перекладу висновків Венеційської комісії. В такому випадку за здійснення завідомо неправильного перекладу наявною буде можливість притягнення перекладача до відповідальності. Так, відповідно до ч. 5 ст. 74 Закону України «Про Конституційний Суд України» питання про участь перекладача вирішує Сенат чи Велика палата до початку розгляду справи, постановляючи ухвалу. Крім того у Регламенті КСУ зазначено, що перекладачем може бути особа, яка вільно володіє державною мовою та іншою мовою, знання якої необхідне для усного чи письмового перекладу з однієї мови на іншу. Враховуючи зазначене, заборони щодо залучення перекладача, який би здійснив переклад висновків Венеційської комісії у Законі України «Про Конституційний Суд України» немає. Єдине що доцільне, так це внесення змін до частини 3 параграфу 66 Регламенту КСУ, а саме його доповнення тим, що перекладач залучається як за клопотанням учасника провадження, так і за ініціативою суду.

Висновок

Обрання одного із запропонованих вище способів дозволить вирішити питання щодо запобігання використання неправильного, неточного перекладу висновків Венеційської комісії.

Висновки венеційської комісії & шляхи запобігання неправильного перекладу

Committee news

Do you have an interesting idea for an event?