Комплаєнс Комітет

photo

Терефенко Ольга

Голова Комплаєнс Комітету АПУ
Партнерка ТОВ «ГРЕЙВІТІ»

Комітет створено з метою об’єднання спільноти професіоналів у сфері комплаєнс та етики, обміну знаннями і досвідом, удосконалення національного законодавства, що регулює окремі аспекти сфери комплаєнс, підвищення доброчесності й етичності ведення бізнесу.

Правнича спільнота України стикається з деяким перенасиченням попиту на послуги представників правничих професій. Поряд зі сталим інтересом молоді до отримання юридичних професій, щороку спостерігається тенденція до звуження можливостей для її подальшої успішної кар’єри та гідної оплати праці. Водночас глобальний правничий ринок демонструє підвищення інтересу до розбудови альтернативної кар’єри правників у сфері комплаєнс та ділової етики, включаючи корпоративне управління, GRC, ризик менеджмент та sustainability. Правники за фахом повною мірою мають можливість використовувати свої знання права, розуміння засад роботи державних і регуляторних органів, досвід тлумачення та розробки законодавчих актів для успішної розбудови такої альтернативної кар’єри.

Серед ключових напрямів діяльності Комплаєнс Комітету на 2021 — 2022 роки передбачається:

  • організація дискусій за участі юристів, комплаєнс-фахівців, представників державних органів, науковців;
  • розробка експертної та комунікаційної платформи для запуску щорічного Комплаєнс форуму АПУ за участі національних і міжнародних експертів;
  • участь у процесі розгляду законодавчих ініціатив та долучення до відповідних робочих груп із доопрацювання документів, що мають на меті врегулювати комплаєнс в Україні;
  • освітня діяльність щодо формування впровадження систем комплаєнс і ділової етики (участь у заходах Ліги студентів АПУ, запуск та підтримка ініціативи «Бібліотека комплаєнс фахівця»; розробка стандарту знань та умінь спеціаліста у сфері комплаєнс, розробка концепції первинної професійної сертифікації та системи підвищення сертифікації).

Запрошуємо усіх колег — членів АПУ, яких цікавить комплаєнс, вступати до Комітету та активно долучатися до його роботи!

Заступники Голови
Рада Комітету
адвокатка, юристка компанії Rozetka, консультантка з HIPAA & ADA Compliance в Mega Aid Compounding Pharmacy (New York, USA)
Юрист Redcliffe Partners

Комітети