У пошуках реформи інтелектуальної власності

КИЇВ 29 березня 2018 року. Комітет з інтелектуальної власності Асоціації правників України провів круглий стіл, присвячений обговоренню законопроектів, покликаних захистити права інтелектуальної власності під час переміщення товарів через кордон та вдосконалити правову охорону винаходів, корисних моделей, промислових зразків, торговельних марок.

Законодавство щодо правової охорони об’єктів інтелектуальної власності не зазнавало суттєвих змін більш ніж десятиліття. Наразі необхідність цих змін розуміє як законодавець, так і кожен підприємець чи громадянин. Вступ в силу Угоди про асоціацію України з ЄС, невдоволеність Європейського союзу щодо реформи інтелектуальної власності та погрози Трампа позбавити Україну торгових преференцій є тією рушійною силою, яка має призвести до очікуваних змін.

Запрошені учасники зібрались обговорити законопроекти про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України (реєстр. №4614 від 06.05.2016); про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності (реєстр. № 5699 від 23.01.2017); про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони винаходів та корисних моделей (реєстр. № 7538 від 01.02.2018).

Експертами заходу виступили Петро Боровик, патентний повірений, керуючий партнер Borovyk & Partners; Олександр Дорошенко, заступник директора з експертної роботи НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, к.ю.н., судовий експерт; Олександр Козирєв, Law, Patents & Compliance Bayer HealthCare Pharmaceuticals Bayer Ltd (Ukraine); Юлія Кольченко,член Ради Комітету з інтелектуальної власності АПУ, старший юрист Baker McKenzie, та Олександр Мамуня, голова Комітету з інтелектуальної власності АПУ, партнер, керівник практики вирішення спорів та інтелектуальної власності ЮФ AEQUO, адвокат.

Свою увагу експерти зосередили на долі промислового зразку після прийняття законопроекту №5699, поговорили про індивідуальний характер ПЗ та на кого він має справити загальне враження, про новели законопроекту №4614, нові обмеження в охороні лікарських засобів тощо. Поділилися поглядами на те, що повинні знати власники свідоцтв України на торговельну марку у разі її невикористання та за яких підстав свідоцтво не може бути визнане недійсним.

Аналіз законопроекту № 7538 представив Олександр Козирєв. Як зазначив доповідач, мета прийняття акту — імплементація норм європейських директив до українського законодавства відповідно до Угоди про асоціацію України з ЄС. Він описав, які зміни, на його думку, матимуть вплив на інновації, окреслив переваги захисту прав ІВ, що стимулюватимуть створення нових та більш ефективних ЛЗ; навів аргументи, як наявність патенту позитивно впливає на зменшення вартості оригінального лікарського засобу.

Серед переваг проекту спікер, зокрема, назвав введення норми, що об’єктом корисної моделі може бути лише пристрій; введення Інституту сертифікатів додаткової охорони; можливість подання заперечень проти заяв на винахід протягом 6-и місяців та інше.

Серед недоліків пан Козирєв виділив п. 5 ст. 31, де встановлюється, які дії не визнаються порушенням прав на патент, а саме можливість використання об’єктів ІВ для дослідження без дозволу власника патенту. Експерт прокоментував, до яких наслідків це може призвести, а також запропонував альтернативний варіант викладу цього положення: «Не визнається порушенням прав, що випливають з державної реєстрації винаходу (корисної моделі), використання винаходу (корисної моделі) у дослідженнях, що проводяться з метою підготовки та подання інформації для реєстрації лікарського засобу, засобу захисту тварин, засобу захисту рослин не раніше ніж за один календарний рік до закінчення строку дії патенту на винахід (корисну модель) та/або сертифікату додаткової охорони, за умови, що таке використання не буде комерційним».

Олександр Мамуня представив законопроект № 5699, що стосується вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності. Як вважає доповідач, проект можна назвати дуже прогресивним, оскільки він законодавчо закріплює обов’язок публікувати дані по поданих заявках після встановлення дати їх подання, а також передбачає можливість подавати вмотивовані заперечення проти поданої заявки третіми особами, які зможуть її побачити в доступі.

Законопроект № 4614 про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України охарактеризувала Юлія Кольченко. На її думку, проект звужує можливості охорони і захисту прав на митному кордоні. Зокрема, зазнало критики положення про достроковий випуск товарів, митне оформлення яких зупинено за підозрою порушення прав інтелектуальної власності за зверненням декларанта і рішенням органу доходів і зборів.

Дискусія щодо описаних законопроектів ще далека від завершення, тож запрошуємо вас на наступні заходи Комітету з інтелектуальної власності, анонс яких буде розміщено на сайті АПУ. Приходьте, буде цікаво.

Новини комітетів

У вас є цікава ідея заходу?