Суд присяжних: чи працює він на практиці?

КИЇВ — 19 квітня 2017 року. Комітет АПУ з кримінального та кримінально-процесуального права провів засідання, на якому обговорили особливості інституту суду присяжних в Україні.

Доповідачем виступив Євгеній Солодко, голова Комітету АПУ з кримінального та кримінально-процесуального права, керуючий партнер АО «Адвокатська група «Солодко і партнери». Серед учасників заходу були практикуючі адвокати, а також діючі присяжні.

Розпочали засідання із аналізу поняття та законодавчого закріплення суду присяжних в Україні. Зокрема, було зазначено, що суд присяжних — це інститут здійснення народовладдя, закріплений Конституцією України, Кримінальним процесуальним кодексом України та ЗУ «Про судоустрій та статус суддів». Однак, за словами спікера, на практиці він фактично не існує. Проблеми, що виникають у процесі його реалізації, зводять нанівець всі світлі ідеї, закладені в його суть. Так, недоліки в організації відбору присяжних спричиняють затягування цього процесу на роки, що у свою чергу, абсолютно не гарантує подальше виконання вже обраними кандидатами своїх обов’язків.

Парадоксально, але у судах досі не облаштовані місця для присяжних, не налагоджена робота самих народних засідателів. Непродуманою залишається процедура захисту присяжних поза залою судового засідання та забезпечення їхньої ізоляції від зовнішнього світу та тиску на період розгляду справи. Ця проблема ускладнює збереження безсторонності за останнім та винесення ними справедливого вироку. Труднощі у присяжних виникають і поза їхньою суддівською діяльністю, адже досить часто роботодавці не забезпечують збереження за ними робочого місця. За словами пана Євгена, вирішення наявних проблем можливе у повному реформуванні цього інституту, при якому варто взяти за взірець діяльність суду присяжних у США.

Далі про реальний стан справ розповіла діючий народний засідатель. За її словами, у присяжних виникають значні труднощі в процесі адміністрування їх роботи працівниками суду. Крім того, самі підсудні не розуміють суті та призначення цього інституту і використовують його зараз, аби просто затягнути процес.

Долучайтеся до діяльності Комітету АПУ з кримінального та кримінально-процесуального права та надсилайте свої пропозиції та побажання на адресу: komitet@uba.ua.

Презентацію заходу можна переглянути за посиланням.

Новини комітетів

У вас є цікава ідея заходу?