Профільний Комітет проаналізував законопроект № 6010

КИЇВ — 07 березня 2017 року. Комітет АПУ з банківського, фінансового та страхового права провів обговорення пропозицій до законопроекту № 6010 «Про спрощення процедур капіталізації та реорганізації банків» за участі представників Національного банку України.

Доповідачами виступили: Юлія Кирпа, голова Комітету АПУ з банківського, фінансового та страхового права, партнер ЮФ AEQUO, Олександр Бевз, начальник відділу Департаменту реєстраційних питань та ліцензування Національного банку України,Андрій Попко, старший партнер PLP Law Group та керівник практики корпоративного права та ринків капіталу.

Серед учасників були також присутні представники Парламенту, банківського сектора та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Під час круглого столу присутні висловили підтримку нововведень, запропонованих законопроектом як таких, що спрямовані на стабілізацію банківської системи України, а також обговорили свої пропозиції до нього. Зокрема, пані Юлія озвучила напрацювання профільного Комітету АПУ.

Так, колеги звернули увагу, що у законопроекті у нормі про вирішення необхідних питань щодо приєднання не зазначено такий специфічний вид загальних зборів, як спільні збори банків-учасників, що мають бути проведені у межах процедури приєднання згідно із Законом України «Про акціонерні товариства».

Крім того, впроваджена законопроектом нова процедура попереднього погодження проекту Плану реорганізації, метою якої є надання банкам підстав для використання спрощеного порядку приєднання, водночас призводить до «задвоєння» цього регуляторного погодження порівняно з існуючим на сьогодні порядком, адже банки змушені подавати пакети документів двічі: спочатку — для отримання попереднього висновку (частина 2 статті 1 законопроекту), а потім — для отримання власне дозволу на реорганізацію. Доцільність повторної подачі повного пакета документів викликає сумніви, оскільки при наданні попереднього висновку НБУ вже здійснить аналіз поданих документів та прийме рішення про можливість приєднання з точки зору відповідності банку-правонаступника економічним нормативам, дотримання вимог щодо прозорості структури власності тощо.

З огляду на це, колеги пропонують вказати в законопроекті, що для цілей отримання дозволу на реорганізацію банками подається тільки План реорганізації, затверджений загальними зборами, і лише у разі, якщо він суттєво відрізняється від проекту, попереднє погодження якого здійснив НБУ, регулятор має право відмовити у наданні дозволу на реорганізацію.

Також пропонується включити положення про строки вчинення дій Центральним депозитарієм за аналогією з відповідним положенням статті 3 законопроекту, що визначає спрощений порядок капіталізації банків.

Не залишили поза увагою і працівників банків, які беруть участь в процедурі приєднання. Так, згідно з вимогами законодавства про працю про переведення працівників або їх звільнення у зв’язку із скороченням чисельності або штату працівників (дії, які неминуче проводяться в межах приєднання) працівники мають бути повідомлені не пізніше, ніж за 2 місяці. Враховуючи скорочення інших строків у спрощеній процедурі, пропонується скоротити і ці строки з тим, щоб не гальмувати приєднання необхідністю очікувати закінчення двомісячного строку, встановленого трудовим законодавством.

Також колеги звернули увагу, що в законопроекті залишився механізм передання коштів у депозит нотаріусу, який запропонували змінити на більш «робочий» та безпечний, за якого кошти клієнтів, які не з’явилися у встановлений строк, будуть передані приймаючому банку, що надасть згоду на таку передачу. Адже, на відміну від нотаріусів, банки знаходяться під наглядом НБУ, тому схоронність коштів клієнтів при такому сценарії буде забезпечуватись краще. Крім того, пропонується, що таким чином можуть бути передані також кошти/майно, на які встановлені обмеження розпорядження, з тим, щоб наявність декількох арештованих рахунків, щодо яких питання не вирішено, не перешкоджало всьому процесу припинення банківської діяльності.

По завершенню присутні домовилися продовжити роботу над уніфікацією правових норм та надати запропоновані пропозиції і зауваження до Парламенту. Також висловили сподівання, що законопроект № 6010 «Про спрощення процедур капіталізації та реорганізації банків» все ж пройде друге читання і його редакція буде враховувати більшість слушних зауважень і пропозицій, висловлених під час заходу.

Новини комітету

29 березня 2018

У вас є цікава ідея заходу?