Вирішення боргової проблеми: факторинг у поміч!

КИЇВ — 24 вересня 2013 року. На спільному засіданні Асоціації фінансових установ та Комітету з банківського, фінансового та страхового права Асоціації правників України провідні юристи, представники факторингових компаній та професійних об’єднань учасників ринку фінансових послуг - Асоціації учасників колекторського бізнесу України та Асоціації «УкрФактор», обговорили проблематику законодавчого регулювання відступлення прострочених банківських кредитів, де боржниками є фізичні особи, та, зокрема, необхідність внесення змін в Розпорядження Держфінпослуг № 231 у зв’язку з його неузгодженістю з нормами Цивільного кодексу України.

В обговоренні взяли активну участь Людмила Солоп, голова Асоціації фінансових установ, Олена Чепур, голова Комітету з банківського, фінансового та страхового права Асоціації правників України, Андрій Нижнік, президент Асоціації колекторського бізнесу України, Павло Ружицький, голова Асоціації «УкрФактор», Володимир Посполітак, відомий цивіліст та науковець, голова Третейського суду, юридичний радник Державної комісії з регулювання фінансових послуг та Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, а також юристи та представники провідних українських фінансових компаній.

У ході засідання було презентовано Пояснювальну записку, підготовану робочою групою Асоціації фінансових установ, щодо необхідності гармонізації спеціального фінансового законодавства до норм загального цивільного законодавства та з метою врегулювання факторингової діяльності в розрізі реструктуризації проблемної банківської заборгованості боржників — фізичних осіб.

Як зазначила Олена Чепур, більшість країн світу (наприклад, Швеція, Швейцарія, США, РФ, Японія) починаючи з 2009 року, активно впроваджували різноманітні програми, спрямовані на зниження обсягу проблемної заборгованості в банківській системі, у тому числі шляхом нормативно-правового врегулювання можливості викупу проблемних активів банків за рахунок державних бюджетів та приватних інвестицій.

Водночас, в Україні склалася різнорідна практика вирішення проблеми необхідності зниження рівня прострочених банківських кредитів шляхом відчуження з банків таких активів іншим особам за допомогою цивільно-правових договорів відступлення права вимоги (цесії), купівлі-продажу права вимоги, факторингу тощо.

На думку Людмили Солоп, голови АФУ, саме використання факторингу як інструменту реструктуризації проблемної заборгованості дає можливість не лише вирішити проблему зменшення її рівня, а й дозволяє забезпечити фахове обслуговування придбаних активів у межах професійної діяльності фінансових установ.

З однієї сторони, за договорами факторингу новими кредиторами виступають спеціальні суб’єкти, а саме: банки або інші фінансові установи — професійні учасники ринку фінансових послуг. З іншої сторони — Цивільним кодексом України закріплено імперативне правило, згідно якого можливість наступного відступлення придбаного права грошової вимоги за договором факторингу може бути здійснено лише фінансовій установі на підставі договору факторингу.

Таку позицію підтримали представники АКБУ та «УкрФактору» з огляду на те, що проблемні активи, відчужені з банків, залишатимуться в межах ринків фінансових послуг, що є гарантією їх фахового обслуговування, а діяльність самих факторингових компаній та законність їх дій будуть контролюватися Нацкомфінпослуг, що забезпечуватиме прозоре функціонування даного ринку.

Новини комітету

29 березня 2018

У вас є цікава ідея заходу?