Стандарти доказування у судовому процесі

КИЇВ – 06 вересня 2021 року. Комітет Асоціації правників України з процесуального права обговорив стандарти доказування у судовому процесі.

«Стандарти доказування» – це не про якість роботи адвоката, а про ступінь переконливості поданих доказів для прийняття рішення на вашу користь.

При вирішенні чи не кожного судового спору у суду залишаються певні сумніви:

– Чи достатньо переконливими є надані докази?

– Чи належно спростовані твердження сторін?

– Чи виконано обов’язок доказування на достатньому рівні?

Де ця межа, коли внутрішнє переконання суду має схилитись на вашу користь?

Модератор: Олексій Колток, адвокат, радник судової практики Sayenko Kharenko.

Доповідачі заходу:

Олексій Колток, член Ради Комітету АПУ з процесуального права, радник судової практики Sayenko Kharenko, адвокат.

Ксенія Прохур (Погружальська), член Ради Комітету АПУ з процесуального права, старший юрист практики вирішення спорів Baker mckenzie, адвокат.

Стандарт доказування – це та ступінь переконливості доказів, при якій суддя готовий визнати фактичну обставину встановленою

Баланс вірогідностей. Судова практика.

Колегія суддів звертає увагу, що із внесенням 17.10.2019 змін до ГПК України його статтю 79 викладено у новій редакції, чим фактично впроваджено в господарський процес стандарт доказування «вірогідності доказів».

Зазначений стандарт підкреслює необхідність співставлення судом доказів, які надають позивач та відповідач. Тобто, з введенням в дію вказаного стандарту доказування необхідним є не надання достатньо доказів для підтвердження певної обставини, а надання саме тієї кількості, яка зможе переважити доводи протилежної сторони судового процесу.

Іншими словами тлумачення змісту статті 79 ГПК України свідчить, що нею покладено на суд обов`язок оцінювати докази, обставини справи з огляду на їх вірогідність, яка дозволяє дійти висновку, що факти, які розглядаються скоріше були (мали місце), аніж не були.

Постанова Верховного Суду від 15.06.2021 у справі № 906/1222/19

Достатність доказів. Судова практика

Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях. Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування.

Отже, сторона, яка посилається на ті чи інші обставини, знає і може навести докази, на основі яких суд може отримати достовірні відомості про них. У іншому разі, за умови недоведеності тих чи інших обставин суд вправі винести рішення у справі на користь протилежної сторони. Таким чином, доказування є юридичним обов'язком сторін і інших осіб, які беруть участь у справі.

Постанова Верховного Суду від 10.04.2020 у справі № 522/22023/16-ц

При оцінці достатності доказів діють спеціальні правила - стандарти доказування, якими має керуватися суд при вирішенні справи. Стандарти доказування є важливим елементом змагальності процесу. Якщо сторона не подала достатньо доказів для підтвердження певної обставини, то суд робить висновок про її недоведеність.

Постанова Верховного Суду від 29.08.2018 у справі № 910/23428/17

Практичне використання

Рішення ЄСПЛ від 15.11.2007 у справі «KHAMIDOV v. RUSSIA» Заява №72118/01

Суд збентежений цим висновком і не бачить, як його можна узгодити з великою кількістю доказів протилежного, і, насамперед, з висновками, зробленими у рішенні від 14 лютого 2001 р., або з відповідями державних службовців. На думку Суду, необґрунтованість цього висновку настільки вражаюча і відчутна на перший погляд, що рішення національних судів у провадженні 2002 р. можна розглядати як грубо свавільні, і, досягнувши такого висновку за обставин справи, національні суди фактично встановили для заявника надзвичайний та недосяжний стандарт доказування, так що його позов ні в якому разі не мав навіть найменшої перспективи успіху.

Присуджена компенсація 157 000 євро

Рішення ЄСПЛ від 31.07.2007 у справі «DYULDIN AND KISLOV V. RUSSIA» Скарга №25968/02

Європейський Суд із занепокоєнням відзначає, що національні суди взяли на озброєння незвично високий стандарт доказування, встановивши, що опис політики губернатора як «руйнівної» буде відповідати дійсності тільки в тому випадку, якщо воно було б засноване на науково обґрунтованої всебічної оцінки соціального та економічного розвитку області. Суд підкреслює, що ступінь точності, яку слід дотримуватися журналісту при вираженні своєї думки з того чи іншого питання, що викликає стурбованість у суспільстві, навряд чи можливо порівнювати з необхідним ступенем точності при викладі економічних прогнозів.

Розгляд заяв про забезпечення позову: стандарт доказування

Вірогідність доказів (стаття 79 ГПК)

доказування наявності обставин (ст. 79)

доказування не може ґрунтуватися на припущеннях

обґрунтування наявності обставин повинно здійснюватися за допомогою належних, допустимих і достовірних доказів, а не припущень, що й буде відповідати встановленому ст. 6 Конвенції принципу справедливості розгляду справи судом.

(Постанова ВП ВС від 03.07.19, справа № 342/180/17-ц)

Постанова КАГС 12.06.18, № 910/1915/18

«Позивач у своєму клопотанні про вжиття заходів до забезпечення позову та доданих до неї доказів, не надав переконливих аргументів (доказів), що ДП «Державний експертний центр МОЗ України» обов'язково прийме вмотивований висновок про безпечність, ефективність та якість лікарського засобу, що буде підставою для МОЗ здійснити реєстрацію лікарського засобу».

«Як вбачається з поданої заяви про забезпечення позову, позивачем не надано доказів, які обґрунтовують підстави для задоволення заяви про вжиття заходів забезпечення позову, а припущення і посилання на потенційну можливість не є підставою для задоволення вказаної заяви».

Постанова КГС ВС 14.08.18, № 910/1915/18

«Зазначаючи про те, що позивачем не надано переконливих аргументів (доказів) на підтвердження того, що відповідач обов'язково надасть висновок про безпечність, ефективність та якість лікарського засобу, що буде підставою для МОЗ здійснити реєстрацію лікарського засобу, суд апеляційної інстанції тим встановив для позивача надзвичайний та заздалегідь недосяжний стандарт доказування без урахування тієї мети, яку переслідує особа, звертаючись до відповідача із заявою про державну реєстрацію лікарського засобу і наслідків досягнення такої мети».

Можливо, варто …

встановити в ГПК спеціальний стандарт доказування для заяв про забезпечення ?

закріпити право суду самостійно встановлювати певний рівень доказування, залежно від обставин?

закріпити концепцію надзвичайного та заздалегідь недосяжного стандарту доказування + заборонити ?

Приєднатися до заходів Асоціації правників України можна за посиланням. Запити на акредитацію для ЗМІ, експертні коментарі та інтерв’ю членів Асоціації надсилайте pr@uba.ua, координаторка з PR та міжнародного співробітництва Юлія Матвєєва.

Вступити до АПУTelegram-каналYouTube-канал.

Якщо ви бажаєте підтримати діяльність АПУ, будемо вдячні, якщо ви зробите це за посиланням.

Committee news

Do you have an interesting idea for an event?