Моніторинг адміністративного судочинства в Україні: обсяг, проблемні питання

ХАРКІВ - 23 липня 2019 року. Процес реформування системи правосуддя, безумовно, супроводжується аналітичною діяльністю. Саме тому Проєкт Євросоюзу «Право-Justice» спільно з Відділенням Асоціації правників України в Харківській області провели зустріч, ключовою темою якої був моніторинг адміністративного судочинства в Україні.

До обговорення таких важливих питань були запрошені міжнародні експерти, судді, адвокати, науковці, фахівці юридичного підрозділу ДФС, територіального управління юстиції.

Модераторами круглого столу виступили операційна менеджерка Проєкту ЄС «Право-Justice» Інна Ліньова та керуючий партнер ЮК «Арес», Голова Відділення Асоціації правників України у Харківській області Роман Чумак.

Вони ознайомили присутніх із реальним станом справ та підкреслили, що загалом у Харківській області адміністративне судочинство функціонує досить-таки на належному рівні. І не зважаючи на труднощі, що час від часу дають про себе знати, важливим завданням сторін є підтримка реального діалогу. Було наголошено на необхідності проведення таких моніторингових зустрічей. Адже вони мають на меті надзвичайно важливе завдання: виявлення недоліків та проблем щодо практичного застосування КАСУ та їх усунення. 

Першим доповідачем був Віргіліус Валанчіус, міжнародний експерт Проєкту ЄС «Право-Justice», який розповів про методологію моніторингу адміністративного судочинства в Україні: мету та інструменти збору й аналізу даних. Зокрема, на широкий загал було представлено спеціально розроблене опитування, метою якого є дослідження думок і позицій суддів, адвокатів, суб’єктів владних повноважень та наукової спільноти з питань матеріального та процесуального адміністративного права. Згодом усім присутнім, було запропоновано заповнити спеціальний опитувальник.

Кандидат юридичних наук, професор Харківського національного університету внутрішніх справ Володимир Кройтор доповів про принципи адміністративного судочинства. Науковець наголосив на важливості належної реалізації застосування усіх основоположних принципів. Оскільки саме вони виступають гарантіями реалізації завдань судочинства. Основна функція норм і принципів адміністративного процесуального права полягає в тому, щоб сприяти юридично правильному здійсненню прав і свобод громадян та виконанню обов’язків усіма учасниками процесу.

Обґрунтування як обмеження дискреційних повноважень адміністративних суддів стало темою доповіді Бартоша Войцеховскі, судді фінансової палати Вищого адміністративного суду Польщі, доктора юридичних наук, міжнародного експерта Проєкту ЄС «Право-Justice». Суддя підкреслив, що у літературі адміністративного права терміни дискреційність, дискреційні повноваження та межі рішення часто використовуються як синоніми, у зв’язку з чим нівелюється їх внутрішній зміст. Водночас, експерт пояснив, що обґрунтування правового рішення має три основні значення: «психологічне обґрунтування», «логічне виправдання sensu stricto» і «логічне виправдання sensu largo».

Про межі судового контролю і кращі європейські практики розповіла президентка Асоціації європейських адміністративних судів, міжнародна експертка Проєкту ЄС «Право-Justice» Едіт Зеллер. Вона зазначила, що межі судового контролю безпосередньо ґрунтуються на базових принципах, чи не найважливішим з яких є принцип поділу влади. Експертка наголосила, що загалом правовою основою меж судового контролю виступають закони, які визначають принцип, водночас, важливим завданням є збереження балансу індивідуальних прав та публічних інтересів.

Аналіз та моніторинг сучасного стану судової системи сприяє вдосконаленню процесу відправлення правосуддя. Тому такі зустрічі є надзвичайно важливими на цьому етапі. Попереду ще багато нових зустрічей. Приєднуйтеся до нас! 

Committee news

Do you have an interesting idea for an event?