Що не так з Методикою проведення експертиз, пов’язаних із засобами індивідуалізації?

КИЇВ — 10 квітня 2018 року. Комітет АПУ з інтелектуальної власності запросив судових експертів, суддів, адвокатів, патентних повірених, науковців, представників громадськості до обговорення основних положень Методики проведення експертних досліджень, пов’язаних із засобами індивідуалізації.

Основними доповідачами виступили Олександр Дорошенко, заступник директора з експертної роботи НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, к.ю.н., судовий експерт, Вікторія Сопільняк, партнер Патентно-юридичної агенції «Дубинський і Ошарова», та Катерина Сопова, член Ради Комітету з інтелектуальної власності, заступник керівника Центру експертних досліджень НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, судовий експерт, патентний повірений. Модератор — Олександр Мамуня, голова Комітету з інтелектуальної власності АПУ, партнер, керівник практики вирішення спорів та інтелектуальної власності ЮФ AEQUO, адвокат.

Також на захід були запрошені представники державних спеціалізованих установ судових експертиз, державних та приватних експертних установ: Сергій Петренко, керівник Центру експертних досліджень НДІ ІВ НАПрН України, к.ю.н., судовий експерт, патентний повірений, Людмила Черненко, завідувач відділу досліджень у сфері інтелектуальної власності Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, Наталія Кісіль, заступник директора Центру судової експертизи та експертних досліджень, Ірина Мартинюк, старший судовий експерт відділу досліджень у сфері інтелектуальної власності Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, Ігор Стародубов, директор Центру судової експертизи та експертних досліджень, Інна Поліщук, заступник сектора економічних досліджень Центру судової експертизи та експертних досліджень, та інші.

Як зазначили доповідачі, сьогодні існує проблема надання судовими експертами різних висновків з одних і тих самих питань, поставлених на вирішення судової експертизи торговельних марок, комерційних найменувань та географічних зазначень. 

23 березня 2018 року Координаційна рада з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України розглянула та рекомендувала внесення до Реєстру методик проведення судових експертиз «Методику проведення експертних досліджень, пов’язаних із засобами індивідуалізації», розроблену Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності. Документ, за останніми даними, внесено до Реєстру.

За словами авторів, основою для розробки цієї Методики є підходи визначення схожості засобів індивідуалізації, викладені в Правилах складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, Методичних рекомендаціях з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, регламентах проведення експертизи в процесі набуття прав на торговельні марки в державах — учасницях Європейського Союзу, Великій Британії, Сполучених Штатах Америки, Швейцарії та інших країнах.

Однак, як зазначили доповідачі, Методика прописана надзвичайно неякісно, до її розробки не долучалися представники державних спеціалізованих установ судових експертиз, державних та приватних експертних установ. Олександр Дорошенко висловив думку: «Сказати, що документ сирий — нічого не сказати, він не відповідає нормативним вимогам до розробки подібних методик. У ньому є плутанина понять, спеціальних понять у сфері інтелектуальної власності, комерційних позначень. Навіть з погляду граматики цей документ (публічний документ) є дуже недопрацьованим».

Експерти проаналізували основні положення документа та виявили велику кількість норм, що можуть викликати неоднозначне тлумачення (детальніше — у презентації). Вікторія Сопільняк застерегла, що застосування Методики зможе значно ускладнити процес доказування: «Для нас як для представників сторін надзвичайно важливо, щоб висновок експерта міг бути використаний як доказ у судовому процесі. Доказ має бути допустимим, достатнім, належним та достовірним. Тож ця Методика, з огляду на всі суперечності, може призвести до ситуації, коли буде поставлено під сумнів будь-який експертний висновок, виходячи з формальних ознак. На мою думку, важлива якість експертного висновку, а не його формальна відповідність положенням Методики».

У результаті експерти зійшлися на думці, що застосування Методики у такому вигляді, у якому вона існує на сьогоднішній день, може створити більше проблем, ніж вирішити. Тому було вирішено ініціювати призупинення застосування Методики на період її доопрацювання, зібрати зауваження і пропозиції щодо її вдосконалення та направити їх у Мін’юст.

Ми інформуватимемо вас про подальшу долю ініціативи Комітету з інтелектуальної власності. Слідкуйте за новинами на сайті АПУ та долучайтеся до діяльності комітетів — ми обговорюємо лише практичні та актуальні питання юридичної практики. З нами цікаво!

Committee news

Do you have an interesting idea for an event?