Правники висловили свою позицію щодо змін до Основного Закону в частині правосуддя

КИЇВ — 16 жовтня 2015 року. Асоціація правників України оприлюднила свою позицію щодо змін до Конституції України в частині правосуддя, схвалених Конституційною комісією при Президентові України.

Асоціація вважає, що схвалені Конституційною комісією пропозиції змін до Конституції України в частині правосуддя в цілому охоплюють ключові напрями реформування.

Водночас, правники звернули увагу й на низку значних недоліків запропонованих змін, у разі прийняття яких в оновленій Конституції України:

— питання деполітизації та забезпечення незалежності судової влади залишається вирішеним не повною мірою;

— закладаються ризики звуження права особи на судовий захист та виведення з-під судового контролю значної частини правовідносин, які виникають у державі;

— значна кількість питань формування суддівського корпусу, функціонування судів і незалежності суддів залишається за межами конституційного регулювання;

— звужується право на звернення до Конституційного Суду України щодо тлумачення Конституції України шляхом позбавлення такого права значної кількості суб’єктів, зокрема, громадян України;

— зі сфери конституційного контролю виключаються індивідуальні акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України.

Як відомо, Конституційна комісія розпочала процес громадського обговорення змін до Конституції України в частині правосуддя. Асоціація вважає факт розпочатого громадського обговорення проекту змін до Конституції України в частині правосуддя, схваленого Конституційною комісією, важливим етапом конституційного процесу, що дозволить забезпечити удосконалення його положень як на концептуальному, так і на змістовному рівні. Надаючи свої зауваження та пропозиції до напрацьованого тексту, Асоціація закликає усіх учасників конституційного процесу та експертів долучитися до ґрунтовного постатейного аналізу пропонованих змін.

Позиція Асоціації правників України була напрацьована за результатами заходів Комітету з конституційного права, адміністративного права та прав людини за активної участі члена Правління АПУ Олександра Ількова та членів АПУ: заслуженого юриста України Альони Шуліми та к.ю.н. Сергія Різника. Позиція АПУ 15 жовтня цього року була розглянута та затверджена Правлінням Асоціації.

«Зауваження та пропозиції Асоціації правників України до винесеного на громадське обговорення тексту змін до Конституції України концептуально базуються на Основних підходах щодо внесення змін до Конституції, які були схвалені 29 червня 2015 року Правлінням АПУ. Ми намагалися дати об’єктивний і фаховий аналіз, який ґрунтується на міжнародних стандартах справедливого правосуддя та національній практиці правозастосування», — зазначив член Правління АПУ, заслужений юрист України Олександр Ільков.

Підготовлені Асоціацією правників зауваження та пропозиції надіслані до Конституційної комісії.

З повним текстом зауважень і пропозицій можна ознайомитися нижче:

Позиція АПУ щодо пропозицій змін до Конституції України в частині правосуддя

Таблиця зауважень і пропозицій АПУ щодо змін до Конституції України в частині правосуддя

Committee news

Do you have an interesting idea for an event?