Звернення Комітету АПУ щодо пропозиції послів країн G7 стосовно внесення змін до КПК

Комітет АПУ з кримінального та кримінально-процесуального права звернувся до Міністерства юстиції України, Комітету Верховоної Ради України з питань правоохоронної діяльності  та Комітету Верховоної Ради України з питань правової політики щодо пропозиції послів країн G7 стосовно внесення змін до КПК щодо строків досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

У Листі від 07.03.2024 посли країн G7 пропонують:

  • скасувати підставу для закриття кримінального провадження як закінчення строку досудового розслідування;
  • наділити прокурора виключним повноваження на продовження строків досудового розслідування.

Україна досягла значних успіхів у втіленні принципу верховенства права, але необхідно зазначити, що українська правоохоронна система до теперішнього часу не позбулася пострадянських методів ведення досудового розслідування, яке характеризується обвинувальним нахилом проведення досудового розслідування. На дані факти вказують численні рішення слідчих суддів, якими визнається недотримання приписів Кримінального процесуального кодексу представниками сторони обвинувачення. Також на підтвердження даних обставин вказує значна кількість рішень Європейського суду з прав людини проти України щодо порушення ст.6  ЄКПЛ (право на справедливий суд).

І. Щодо права особи на розумний строк провадження відносно неї

Розумний строк провадження – це право учасників провадження.

Кримінально-процесуальними гарантіями права на розумний строк провадження є:

  1. Встановлення граничних строків слідства після повідомлення особі про підозру (ст.219 КПК).
  2. Закінчення таких строків як підстава для закриття провадження.

Скасування пункту 10 частини 1 статті 284 КПК призведе до нівелювання таких засад кримінального провадження, закріплених в ст.7 КПК, як дотримання розумних строків досудового розслідування, забезпечення права на оскарження дій чи бездіяльності, та, врешті решт, доступ до правосуддя.

ІІ. Щодо необхідності здійснення судового контролю за строками слідства

Інститут слідчих суддів у чинному КПК впроваджений саме для забезпечення судового контролю за діями/ бездіяльністю учасників кримінального провадження. Судовий контролю на стадії досудового розслідування має на меті запобігти зловживанням процесуальними правами органів досудового розслідуванні, зокрема, в частині дотримання розумних строків. Запропоновані зміни навряд чи приведуть до більшої ефективності досудового розслідування, а лише матимуть наслідком зниження рівня судового контролю на цій стадії.

Зміни, що пропонуються, можуть бути прийняті виключно за умови створення дієвого механізму для сторони захисту на оскарження процесуальних рішень прокурора та надання слідчому судді повноважень ухвалювати рішення зобов’язального характеру.

З огляду на це, пропозиція наділення прокурора виключними повноваженнями із продовження строків досудового розслідування, не може бути підтримана.

З повним текстом листа Комітету АПУ можна ознайомитися за посиланням.

Новини комітетів

У вас є цікава ідея заходу?