Комітет з питань енергетики, нафти та газу відправив лист-звернення Прем’єр-міністру України Денису Шмигалю

КИЇВ — 02 грудня 2021 року. Комітет з питань енергетики, нафти та газу відправив лист-звернення Прем’єр-міністру України Денису Шмигалю щодо факту відкритої економічної дискримінації та грубого порушення органами влади базових принципів функціонування ринку електроенергії.

Зазначена проблема стосується стану виконання державою зобов’язання щодо розрахунків з виробниками електричної енергії з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), а саме — забезпечення погашення заборгованості ДП «Гарантований покупець» перед виробниками ВДЕ відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері відновлюваної енергетики в Україні, підписаного Прем’єр-міністром України, Міністром енергетики України, головою НКРЕКП та ключовими профільними асоціаціями.

11 жовтня 2021 року Кабінет Міністрів України схвалив Постанову № 1049 «Про надання у 2021 році державної гарантії за зобов’язаннями приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго» та доручив Міністерству енергетики України, ПрАТ «НЕК «Укренерго» та ДП «Гарантований покупець» спрямувати кошти від випуску ПрАТ «НЕК «Укренерго» п’ятирічних «зелених» єврооблігацій сталого розвитку (Green and Sustainability-linked bonds) вартістю 825 млн дол. США на погашення заборгованості, що виникла на підставі договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом.

Станом на 15 листопада 2021 року загальна сума державного боргу перед такими виробниками становила 28,5 млрд грн, що мала бути погашена за рахунок всієї суми коштів, отриманих від викупу міжнародними інвесторами єврооблігацій ПрАТ «НЕК «Укренерго».

11 листопада ПрАТ «НЕК «Укренерго» перерахувало 19,3 млрд грн від залучених облігацій на рахунок ДП «Гарантований покупець».

А ДП «Гарантований покупець» 12 листопада спрямувало через державне АТ «Ощадбанк» всі отримані від ПрАТ «НЕК «Укренерго» кошти у розмірі 19,3 млрд грн на погашення боргів перед виробниками електроенергії з ВДЕ. Однак станом на 15 листопада на рахунки виробників електроенергії з ВДЕ надійшло лише 16,3 млрд грн, і деяким виробникам кошти не були зараховані.

Комітет АПУ у своєму зверненні наголошує: «Така ситуація грубо порушує базові принципи функціонування ринку, викладені у Законі України «Про ринок електричної енергії», згідно ч. 12 ст. 2 якого всі рішення та заходи суб’єктів владних повноважень, прийняті на виконання норм цього Закону, мають прийматися на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і законами України, з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення, відповідати меті, з якою повноваження надані, бути обґрунтованими, відповідати принципам неупередженості, добросовісності, розсудливості, пропорційності, прозорості, недискримінації та своєчасності. При цьому згідно з принципом прозорості рішення (заходи) суб’єктів владних повноважень мають бути належним чином обґрунтовані та повідомлені суб’єктам, яких вони стосуються, у належний строк до набрання ними чинності або введення в дію. Згідно з принципом недискримінації рішення, дії, бездіяльність суб’єктів владних повноважень не можуть призводити до юридичного або фактичного обсягу прав та обов’язків особи, який є відмінним від обсягу прав та обов’язків інших осіб у подібних ситуаціях».

Окрім того, ст. 3 Закону України «Про ринок електричної енергії» встановлює принцип добросовісної конкуренції учасників ринку електричної енергії. А відповідно до ст. 65 Закону України «Про ринок електричної енергії» Кабінет Міністрів України покладає на ДП «Гарантований покупець» функції із забезпечення загальносуспільних інтересів та виконання гарантій держави щодо купівлі всієї електричної енергії, виробленої на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії.

При цьому пункт 10.1. Порядку купівлі гарантованим покупцем електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії, затвердженого постановою НКРЕКП № 641 від 26.04.2019 р., встановлює вимоги щодо пропорційної оплати ДП «Гарантований покупець» електричної енергії, відпущеної виробниками з альтернативних джерел енергії.

Тому вибірковий підхід ДП «Гарантований покупець» до виконання обов’язків щодо погашення заборгованості за електричну енергію, вироблену з альтернативних джерел енергії, розцінюється як порушення принципів та правових основ функціонування ринку електричної енергії в Україні та як порушення зобов’язань України за Договором про заснування Енергетичного співтовариства та Угодою про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншого.

Асоціація правників України, маючи на меті утвердження верховенства права в Україні та відстоюючи законні інтереси суб’єктів господарювання, які розвивають сектор відновлюваної енергетики України, закликає звернути увагу на неприпустимість допущення фактів дискримінації з боку держави.

 

Приєднатися до заходів Асоціації правників України можна за посиланням.

Вступити до АПУTelegram-каналYouTube-канал.

Якщо ви бажаєте підтримати діяльність АПУ, будемо вдячні, якщо ви зробите це за посиланням.

Новини комітету

Міжнародна конференція Kyiv Arbitration Days: мислити глобально!

Міжнародна конференція Kyiv Arbitration Days: мислити глобально! | 08 грудня 2023