Відкрите звернення АПУ щодо обмеження прав сторін у кримінальному провадженні

КИЇВ — 6 вересня 2017 року. Асоціація правників України закликає народних депутатів відхилити проект змін до Кримінального процесуального кодексу України, оскільки, на думку Комітету Асоціації з кримінального та кримінально-процесуального права, такі зміни грубо порушують принцип рівності сторін у кримінальному провадженні.

Так, 10 липня 2017 р. Комітет з питань правової політики та правосуддя Верховної Ради України розглянув на своєму засіданні зауваження і пропозиції народних депутатів до проекту Закону «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» (реєстр. № 6232 від 23.03.2017 р.) та підготував остаточний текст проекту до другого читання.

На засіданні Комітету була врахована пропозиція народного депутата А.С. Лозового (№ 109) про внесення змін до ст. 219, 242-244, 332 КПК України.

У разі прийняття змін виключно слідчий суддя зможе доручити проведення експертизи за клопотанням сторін, визначити наявність підстав для проведення експертизи, коло питань та самостійно обрати експерта для сторін.

На відміну від чинної редакції вказаних норм КПК України, сторони кримінального провадження позбавляються права самостійно обирати та залучати експерта для проведення експертизи, що є істотним обмеженням права збирати докази.

Також у рекомендованому до другого читання законопроекті пропонується врахувати пропозицію народного депутата І.С. Алексєєва (№ 241), зокрема, внести зміни до ч. 1 ст. 7 Закону України «Про судову експертизу», якими встановити, що судово-експертну діяльність у кримінальному провадженні здійснюють виключно експерти державних спеціалізованих установ.

Звертаємо увагу на неприпустимість внесення зазначених змін, адже вони не відповідають Конституції України, суперечать Європейській конвенції про захист прав та основоположних свобод, практиці Європейського суду з прав людини, чинному Кримінально-процесуальному кодексу України та основним засадам судочинства.

Асоціація переконана, що запропоновані зміни мають на меті знищення конкурентності кримінального процесу, спрямовані на створення штучних перешкод для сторін у реалізації їх прав.

Передача слідчим суддям права залучати чи відмовляти в залученні експерта, і тим більше, обирати експерта для сторін, суперечить їх функції судового контролю за дотриманням прав учасників кримінального процесу на стадії розслідування.

У випадку прийняття цих змін буде зруйновано принцип змагальності, де кожна сторона має право самостійно залучати обраного експерта, отримувати висновки експертизи та доводити свою позицію перед судом.

Народні депутати пропонують створити державну монополію на збір доказів та покласти непритаманні обов’язки на суд у цій частині.

Асоціація застерігає від надання права проводити експертизи у кримінальних провадженнях лише експертам державних установ. Це призведе до безпідставного обмеження прав сторін на вільний вибір судового експерта.

Ми наполягаємо на неможливості внесення змін до ст. 219 КПК України, якими пропонується обчислювати початок строку досудового розслідування з дня внесення відомостей у Єдиний реєстр досудових розслідувань. Такі зміни призведуть до прийняття невиправданих рішень про закриття кримінальних проваджень у зв’язку зі спливом строків та ускладнять роботу усіх органів досудового розслідування.

У зв’язку з цим Асоціація закликає народних депутатів України відхилити зазначені зміни до КПК України та Закону України «Про судову експертизу», оскільки вони мають очевидно репресивний характер, порушують рівність сторін кримінального провадження та істотно обмежують їх права на збирання доказів.

Новини комітету

У вас є цікава ідея заходу?