Правила врегулювання небалансів на ринку електричної енергії: що змінилося?

2021-02-12

КИЇВ — 12 лютого 2021 року. З нового року окремі виробники «зеленої» енергетики будуть нести відповідальність за невірні розрахунки виробленої електроенергії (небаланси). Про сутність небалансів, механізм їх врегулювання та відповідальність за небаланси для виробників ВДЕ: все, що потрібно знати, розповіла Марина Гріцишина, Голова Комітету АПУ з питань енергетики, нафти та газу, керівниця практики енергетики Sayenko Kharenko.

З чого все починалося

Важливою умовою стабільної роботи ринку електричної енергії є дотримання балансу між виробництвом та споживанням електричної енергії. Під час роботи ринків електричної енергії, заснованих на монополії та відсутності конкуренції, питання дотримання балансу між попитом та пропозицією вирішувалось досить просто. Виробники електричної енергії підтримували великі резерви генеруючих потужностей, які були дуже неефективні та дорогі. А витрати на ці додаткові резерви генеруючих потужностей оплачувались за рахунок споживачів або податків. При цьому проблеми з балансом попиту та пропозиції вирішувались шляхом обмеження генерації.

Разом із впровадженням конкурентних ринків електричної енергії змінились підходи до виробництва та споживання електроенергії. На конкурентних ринках електричної енергії учасники ринку та оператор системи передачі несуть спільну відповідальність за баланс виробництва та споживання електричної енергії. Саме тому на конкурентних ринках учасники ринку планують свою діяльність таким чином, щоб балансувати виробництво та попит на електричну енергію із найменшими відхиленнями.

З 1 липня 2019 року в Україні діє новий ринок електричної енергії. Відповідно до ст. 3 Закону України «Про ринок електричної енергії», ринок електричної енергії функціонує на конкурентних засадах, крім діяльності суб’єктів природних монополій, з обмеженнями, встановленими законом.

З початком роботи нового ринку електричної енергії в Україні діє балансуючий ринок, а для учасників ринку електричної енергії встановленні правила щодо врегулювання небалансів та відповідальності за небаланси. Але перш ніж переходити до цих правил, потрібно розуміти що таке небаланси.

Що таке небаланси?

Закон України «Про ринок електричної енергії» визначає небаланси електричної енергії як різницю між фактичними обсягами відпуску або споживання, імпорту, експорту електричної енергії сторони, відповідальної за небаланс, та обсягами купленої і проданої електричної енергії. Небаланси електричної енергії розраховуються відповідно до правил ринку та для кожного розрахункового періоду.

В ЄС правила балансування на ринку електричної енергії встановлені в Регламенті (ЄС) 2017/2195 від 23 листопада 2017 року про встановлення керівних принципів щодо балансування електроенергії. За Регламентом 2017/2195 небалансами є обсяг електричної енергії, розрахований для сторони, відповідальної за небаланси, як різниця між виділеним обсягом та кінцевою позицією цієї сторони, відповідальної за небаланс, включаючи будь-яке коригування небалансу в межах наданого періоду для врегулювання небалансу.

В залежності від різниці відпуску та споживання електричної енергії, небаланси можуть бути позитивними та негативними.

Позитивний небаланс  це небаланс при якому

обсяг відпуску електричної енергії більше ніж обсяг запланований до продажу; або

обсяг спожитої електричної енергії менше, ніж обсяг закупленої електричної енергії.

Іншими словами, позитивний небаланс  це надлишок виробленої та не спожитої електричної енергії.

Негативний небаланс  це небаланс при якому:

 обсяг відпуску електричної енергії менше, ніж обсяг запланований до продажу; або

обсяг спожитої електричної енергії більше, ніж обсяг закупленої електричної енергії.

Тому негативний небаланс  це завжди обсяг не виробленої електричної енергії або електричної енергії, яку потрібно додатково закупити для споживання.

Виходячи із цих особливостей позитивного та негативного небалансу, питання щодо їх оплати вирішуються оператором системи передачі (ОСП)  НЕК «Укренерго» наступним чином:

при позитивному небалансі  ОСП викупає надлишок електричної енергії, але за значно нижчою ціною, ніж на інших сегментах ринку електричної енергії;

при негативному небалансі  потрібно докупати обсяг не виробленої або додатково потрібної електричної енергії за більш високими цінами, та ці витрати понесе сторона, відповідальна за баланс.

Для того, щоб зрозуміти хто відповідає за небаланси, потрібно розуміти хто є стороною відповідальною за баланс на ринку електричної енергії України.

Хто відповідає за небаланси?

На ринку електричної енергії України, стороною, відповідальною за баланс, є учасник ринку, зобов’язаний повідомляти та виконувати свої погодинні графіки електричної енергії відповідно до обсягів купленої та/або проданої електричної енергії та фінансово відповідальний перед ОСП за свої небаланси.

Відповідальність на небаланси електричної енергії несуть всі учасники ринку електричної енергії в Україні, крім споживачів, які купують електроенергію за договором постачання електричної енергії споживачу. Але певні особливості щодо відповідальності за небаланси мають також виробники ВДЕ.

До 2021 року в України всі виробники ВДЕ не несли відповідальність за небаланси. Потрібно зазначити, що такі винятки для виробників ВДЕ були не лише в Україні. Проєкти відновлюваної енергетики, які працювали за «зеленим» тарифом в інших країнах, також часто звільнялись від відповідальності за небаланси. Але вимоги щодо відповідальності за небаланси для виробників ВДЕ в країнах ЄС змінились відповідно до Регламенту (ЄС) 2019/943 від 5 червня 2019 року про внутрішній ринок електроенергії.

Згідно з Регламентом (ЄС) 2019/943 всі виробники ВДЕ несуть відповідальність за небаланси крім наступних:

демонстраційні проекти інноваційних технологій;

установки, що отримують підтримку згідно з правилами ЄС про державну допомогу та введені в експлуатацію до 4 липня 2019 року; та

 об’єкти ВДЕ із встановленою потужністю менше 400 кВт та введені в експлуатацію до 1 січня 2026 року.

Для об’єктів ВДЕ в ЄС, введених в експлуатацію після 1 січня 2026 року, звільнення від відповідальності за небаланси може застосовуватися лише до установок із встановленою потужністю менше 200 кВт.

З 2021 року виробники ВДЕ в Україні також несуть відповідальність за небаланси в рамках балансуючої групи гарантованого покупця. Зокрема, виробники ВДЕ відшкодовують гарантованому покупцю вартість врегулювання небалансів за наступними правилами:

1. для об’єктів ВДЕ із встановленою потужністю більше 1 МВт:

з 1 січня 2021 року  50 відсотків;

з 1 січня 2022 року  100 відсотків.

2. для об’єктів ВДЕ із встановленою потужністю менше 1 МВт:

з 1 січня 2021 року  10 відсотків та з подальшим збільшенням на 10 відсотків щороку до 100 відсотків у 2030 році.

При цьому при відшкодування вартості врегулювання небалансів для виробників ВДЕ до 31 грудня 2029 року встановлені допустимі відхилення у фактичних погодинних обсягах відпуску електричної енергії на:

10 відсотків для вітрової генерації; та

5 відсотків для сонячної генерації.

Отже, всі учасники ринку електричної енергії в Україні, крім виключень щодо виробників ВДЕ та споживачів, зобов’язані нести фінансову відповідальність за небаланси електричної енергії перед ОСП. Але відповідальність за небаланси залежить від результатів врегулювання небалансів.

Які особливості врегулювання небалансів?

Врегулюванням небалансів електричної енергії, відповідно до ст. 70 Закону України «Про ринок електричної енергії», є вчинення стороною, відповідальною за баланс, правочинів щодо купівлі-продажу електричної енергії з ОСП в обсягах небалансів електричної енергії за цінами небалансів, визначеними відповідно до правил ринку. Іншими словами, це продаж надлишку електричної енергії або покупка додаткових недостатніх обсягів електричної енергії учасниками ринку на балансуючому ринку електричної енергії.

Для врегулювання небалансів учасники ринку електричної енергії повинні:

стати стороною, відповідальною за баланс або стати учасником балансуючої групи, щоб передати свою фінансову відповідальність іншій стороні, відповідальній за баланс;

укласти договір про врегулювання небалансів з ОСП;

надавати гарантії виконання фінансових зобов’язань за договорами про врегулювання небалансів відповідно до правил ринку.

При цьому відповідно до п. 6.1.1 Правил ринку, гарантований покупець звільнений від зобов’язання щодо надання оператору системи передачі фінансових гарантії виконання зобов'язань за договорами про врегулювання небалансів електричної енергії.

В балансуючій групі гарантованого покупця стороною, відповідальною за баланс, є гарантований покупець. За даними реєстру гарантованого покупця до складу балансуючої групи входить 838 виробників ВДЕ станом на 8 лютого 2021 року. За Правилами ринку, гарантований покупець несе фінансову відповідальність перед ОСП за небаланси електричної енергії всіх учасників балансуючої групи. При цьому вартість небалансів електричної енергії гарантованого покупця, розраховується ОСП для кожного розрахункового періоду доби залежно від обсягу небалансів електричної енергії гарантованого покупця та цін небалансів, визначених правилами ринку.

Варто зазначити, що за Правилами ринку учасники балансуючої групи несуть фінансову відповідальність за небаланси перед стороною, відповідальною за баланс, у рамках своїх небалансів електричної енергії. Тому виробники ВДЕ, як учасники балансуючої групи гарантованого покупця, несуть відповідальність за небаланси перед гарантованим покупцем.

Як несуть відповідальність за небаланси для виробників ВДЕ?

Відповідно до Порядку купівлі гарантованим покупцем електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії, затвердженим постановою НКРЕКП №641 від 26 квітня 2019 року (Порядок), виробниками ВДЕ здійснюється відшкодування гарантованому покупцю частки вартості врегулювання небалансу відповідно до закону та Порядку.

Обсяг відшкодування частки вартості врегулювання небалансу розраховується за формулами. Але розмір відшкодування небалансів залежить від:

1. результатів прогнозування відпуску електроенергії;

15 січня 2021 року НКРЕКП внесла зміни до Порядку щодо прогнозування відпуску та споживання електричної енергії. За новими правилами виробники ВДЕ повинні надавати гарантованому покупцю прогнозні та оновленні графіки відпуску та споживання:

до 9:00 за день до торгового дня;

з 15:00 дня, що передує торговому, але не пізніше ніж за 55 хвилин до «закриття воріт» ВДР.

В попередніх положенням Порядку оновлений графік відпуску електричної енергії можна було надавати не пізніше 2 годин 45 хвилин, тобто майже за 3 години до «закриття воріт» ВДР. За таких умов прогнозувати відпуск електричної енергії сонячної та вітрової генерації дуже складно. Тому зменшення періоду для оновлення графіку відпуску до 55 хвилин повинно мати позитивний вплив на якість прогнозування виробників ВДЕ.

2. обсягів не відпущеної електричної енергії виробником ВДЕ у результаті виконання команд ОСП;

Ще однією важливою зміною у Порядку є врахування обсягів не відпущеної електричної енергії виробником ВДЕ у результаті виконання команд ОСП на зменшення навантаження при розрахунках частки вартості врегулювання небалансів. В попередніх положеннях Порядку не були враховані можливі команди ОСП на зменшення навантаження при розрахунках небалансів.

Оплата небалансів в балансуючій групі гарантованого покупця здійснюється наступним чином:

 гарантований покупець підписує акт купівлі-продажу електричної енергії для врегулювання небалансів з ОСП за розрахунковий місяць;

після розрахунків з ОСП, гарантований покупець здійснює розрахунок частки відшкодування вартості врегулювання небалансу електричної енергії гарантованого покупця та направляє виробникам ВДЕ акт приймання-передачі частки відшкодування вартості врегулювання небалансу електричної енергії;

гарантований покупець та виробник ВДЕ підписують акт приймання-передачі частки відшкодування вартості врегулювання небалансу у строки встановлені в Порядку;

виробник ВДЕ здійснює оплату частки відшкодування вартості врегулювання небалансу електричної енергії гарантованого покупця гарантованому покупцю протягом перших трьох робочих днів з дати отримання акту приймання-передачі.

Важливо враховувати, що виробники ВДЕ втрачають членство в балансуючій групі гарантованого покупця у разі нездійснення оплати частки відшкодування вартості врегулювання небалансу гарантованому покупцю. Про це гарантований покупець повідомляє ОСП на наступний день після порушення умов та термінів оплати. Проте виробники ВДЕ набувають право на членство в балансуючій групі гарантованого покупця після:

надання підтверджуючих документів про повну оплату частки відшкодування вартості врегулювання небалансу; та

отримання від гарантованого покупця протягом трьох робочих днів виробнику ВДЕ згоди на включення до балансуючої групи гарантованого покупця.

Таким чином, правила врегулювання небалансів встановленні для всіх учасників ринку електричної енергії. Однак, з 2021 року відбулись суттєві зміни щодо відповідальності за небаланси виробниками ВДЕ, які були звільнені від відповідальності за баланс. Зміни у правилах врегулювання небалансів передбачають не лише зміни розміру частки відповідальності за небаланси, але також умов про прогнозування та роботи балансуючої групи гарантованого покупця.

Other news

RECOVER PASSWORD