Звернення Комітету АПУ до Антимонопольного комітету України

Комітет АПУ з конкуренційного права розглянув оприлюднений на офіційній вебсторінці Антимонопольного комітету України 24 травня 2024 року проєкт розпорядження Антимонопольного комітету України «Про затвердження Методики визначення меж ринку розповсюдження (поширення) та споживання рекламної інформації».

Підставою для розроблення Методики є Закон України «Про медіа», а саме норми статті 7 цього Закону.

Проаналізувавши норми Проєкту Методики Комітет з конкуренційного права пропонує АМКУ розглянути можливість забезпечити поетапне введення цього документу в дію, де першим етапом є прийняття Методики, напрацювання практики її застосування, а далі узагальнення власної практики, вивчення практики ЄС та доопрацювання Методики. І вже лише на останньому етапі має відбутися  затвердження Методики та реєстрація в Міністерстві юстиції України з наданням їй статусу нормативно-правового акту. Така пропозиція пов’язана з тим, що законодавство України про рекламу та про медіа є досить новим і практика його застосування, особливо в частині ідентифікації ринків, оцінки рівня ринкової влади фактично відсутня. При цьому попередній досвід, що був напрацьований АМКУ щодо цих ринків, може бути нерелевантним у зв’язку з прискореною трансформацією відносин на цих ринках та суттєвою зміною правил регулювання.

Комітет АПУ надав пропозиції до тексту Проєкту Методики:

  • виключити абзац другий пункту 3 розділу II, оскільки він встановлює (перелічує) способи розповсюдження (поширення) рекламної послуги, що не є предметом регулювання цього Проєкту Методики, а передбачено Законом України «Про рекламу»;
  • у пункті 5 розділу II, який описує питання взаємозамінності, пропонується вилучити слова, що передбачають, що взаємозамінною може бути реклама «лише подібних за призначенням товарів», оскільки законодавством не передбачено такого обмеження, а також, наскільки нам відомо, АМКУ в своїй правозастосовчій практиці не робив подібних висновків;
  • пункт 4 розділу V пропонується викласти в новій редакції, а саме замість тексту «Одиницею товару в натуральній формі на ринку рекламних послуг є кількість переглядів реклами фізичними особами (фактична кількість контактів рекламної інформації з глядачем)» передбачити, що «Одиниця товару в натуральній формі на ринку рекламних послуг визначається залежно від рекламного засобу»;
  • в пункті 5 розділу V пропонується виключити слова «в натуральній формі», оскільки вони не несуть в цьому пункті будь якого логічного навантаження.

З повним текстом листа Комітету АПУ можна ознайомитися за посиланням.

Новини комітетів

У вас є цікава ідея заходу?