Перший щорічний Рейтинг правничих шкіл: презентація та пресконференція

КИЇВ — 07 вересня 2021 року. Асоціація правників України та Комісія АПУ з питань удосконалення юридичної освіти презентувала Перший незалежний щорічний Рейтинг правничих шкіл України.

Розробка та впровадження цього інструменту рейтингування правничих шкіл стали можливими завдяки ініціативі Асоціації правників України за підтримки Програми USAID «Нове правосуддя» та у співпраці з American Chamber of Commerce в Україні, Проєктом «Право-Justice», Асоціацією юридичних клінік України, Лігою студентів Асоціації правників України, Фундацією DEJURE та Forbes Ukraine.

Ознайомитися з результатами рейтингу можна за посиланням.

Запис онлайн трансляції доступний за посиланням

«Підвищення якості юридичної освіти потребує здорової конкуренції правничих шкіл, їх системної взаємодії із роботодавцями та іншими стейкхолдерами, налагодження механізмів зворотного зв’язку. Сподіваюсь, що незалежне щорічне рейтингування правничих шкіл професійним об’єднанням правників в особі АПУ у співпраці із організаціями-партнерами стане важливою складовою подальшого розвитку юридичної освіти в Україні», — зазначив Артем Шаіпов, юридичний радник Програми USAID «Нове правосуддя»

«Рейтинг правничих шкіл, який вперше здійснила Асоціація правників України за критеріями, що відображають об’єктивні параметри діяльності цих шкіл, буде мати велике значення для професійної та академічної спільнот і, безсумнівно, для абітурієнтів, котрі стоятимуть перед вибором, яку правничу школу обрати для навчання. Оцінка якості освітніх програм правничих шкіл у їх співставленні за однаковими параметрами дасть можливість представникам правничих шкіл побачити сильні та вразливі сторони своїх освітніх програм і працювати над покращенням системи внутрішнього забезпечення їх якості; для професійної спільноти це можливість побачити якість підготовки правників у різних правничих школах і добирати собі для праці кращих; а найголовніше, що і суспільство, і професійне середовище повинні отримувати інформацію про якість підготовки правників, адже всі ми очікуємо на правників, які наділені зрілістю розуму, незалежні у своїх судженнях і сповнені відповідальності перед суспільством, правничою спільнотою і власним сумлінням», — наголосив Андрій Бойко, д.ю.н., професор Національного університету «Києво-Могилянська академія», національний експерт Проєкту ЄС «Право-Justice».

«На сьогоднішній день вища освіта в Україні перебуває у стані реформування. Це зумовлено тими проблемами, які є очевидними у цій галузі, зокрема, низькою якістю освіти, відірваністю теорії від практики, застарілими формами викладання тощо. Ці проблеми притаманні і юридичній освіті, але тут ситуація ускладнюється ще й тим, що протягом багатьох років чисельність закладів вищої освіти, які готують юристів, невпинно зростала. Це негативно позначилося на якості підготовки і призвело до невиправдано великої кількості випускників з дипломом за спеціальністю «Право» та «Правознавство».

Сучасний абітурієнт та роботодавець ставляться до наявності вищої освіти як до мінімально необхідної вимоги для початку професійної кар’єри, проте обидва не розраховують, що вища школа надасть необхідні для практики навички та знання.

Але якщо у професійному середовищі вже сформувався свій негласний рейтинг якості освітніх послуг у правничих школах, то багато школярів та їхніх батьків просто не знають, до якого ВНЗ вступати і як отримана освіта допоможе у майбутньому знайти своє місце в юридичній професії.

Рейтинг правничих шкіл задумувався Асоціацією та партнерами як орієнтир для абітурієнтів при виборі своєї Alma Mater та інструмент оцінки молодого юриста для роботодавців. Окрім цього, ми розраховуємо на те, що незалежний рейтинг стимулюватиме конкуренцію правничих шкіл між собою, що сприятиме підвищенню якості освітніх послуг.

Впевнений, що проєкт розкриє себе на повну силу з часом, коли відбудеться декілька ранжувань, і результати шкіл можна буде порівняти в динаміці років. Ми очікуємо, що з кожним новим рейтингом шкіл позиції Асоціації як провідного голосу правничої професії у питаннях юридичної освіти будуть посилюватись», — зазначив Максим Шевердін, координатор Комісії АПУ з питань удосконалення юридичної освіти.

Також, серед учасників заходу були присутні Андрій Романчук, Віце-Президент АПУ, керуючий партнер АО MORIS GROUP, Іван Назаров, заступник Голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Андрій Бутенко, заступник Голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Олександр Пижов, генеральний директор директорату європейської інтеграції, бюджетування та узгодження політик Міністерства освіти і науки України, Юлія Ломжець, голова Асоціації юридичних клінік України, Володимир Ланда, заступник головного редактора Forbes Ukraine, Іван Шемелинець, експерт з правничої освіти Фундації DEJURE, Юлія Серединська, голова Ліги студентів АПУ, Іван Городиський, член Правлінння АПУ, викладач УКУ та Віталій Оджиковський, член АПУ, півголова комітету Палати з питань правової політики Американської торговельної палати в Україні (АСС), радник, ЮФ «Саєнко Харенко».

Цілі рейтингу:

 1. Створити перший незалежний щорічний рейтинг правничих шкіл України.
 2. Стимулювати конкуренцію між правничими школами.
 3. Дати орієнтири якості освіти для абітурієнтів та роботодавців.

Експерти розробили методику рейтингування правничих шкіл. В її основу були покладені дані, отримані від Міністерства освіти і науки та Українського центру оцінювання якості освіти.

Дані та критерії, використані в рейтингу, добиралися на основі кількох правил.

 • По-перше, інформація повинна бути достовірною та, наскільки це можливо, незалежною від самої правничої школи.
 • По-друге, критерії повинні відображати в більшій мірі результати роботи правничих шкіл, в меншій — її процес.
 • По-третє, критерії не повинні подвоювати один одного.
 • По-четверте, критерії повинні характеризувати явища, притаманні та важливі для всіх учасників рейтингу.
 • По-п’яте, самі критерії та їх кількість повинні бути такими, щоб рейтинг був доступним і зрозумілим для його учасників та широкого загалу.

Для участі в рейтингу правничі школи були відібрані за двома критеріями:

 1. У правничій школі навчається щонайменше 150 студентів-правників.
 2. 60% випускників бакалаврату успішно склали блок тесту «Право» на останньому ЄФВВ.

В рейтингу взяли участь 62 правничі школи.

В основу рейтингу було покладено 6 критеріїв:

 1. Рівень професійних знань випускників правничої школи.
 2. Рівень критичного мислення випускників правничої школи.
 3. Якість викладання іноземної мови.
 4. Привабливість бакалаврських програм правничої школи для абітурієнтів.
 5. Привабливість магістерських програм правничої школи для абітурієнтів.
 6. Рівень довіри роботодавців до правничої школи.

Методологія рейтингування правничих шкіл

Рейтинг правничих шкіл (далі — рейтинг) має на меті оцінити рівень різних правничих шкіл в Україні, показати, наскільки вони відрізняються між собою, надати інформацію для вступників (щоб сприяти поінформованому вибору місця навчання) та роботодавців (щоб сприяти поінформованому набору працівників), а також стимулювати розвиток правничих шкіл та підвищення якості юридичної освіти в Україні.

Критерії рейтингу мають різний вплив (вагу) на підсумковий бал правничої школи. Кожному критерію присвоєна своя вага, яка була встановлена на основі попереднього експертного анкетування викладачів та представників правничих професій, що провела Асоціація правників України щодо важливості того чи іншого критерію для визначення рівня правничої школи.

Для участі в рейтингу правничій школі необхідно відповідати двом критеріям:

1. Потрібно мати щонайменше 150 студентів денної форми навчання на бакалавраті (які вступили після отримання повної загальної середньої освіти) та магістратурі, які навчаються на спеціальностях 081 «Право», 6.030401 «Правознавство» та 293 «Міжнародне право».

Ця кількість відповідає середньому арифметичному значенню кількості студентів у правничих школах України (без урахування статистичних викидів). Замір відбувається за відкритими даними в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, опублікованими станом на найближчу дату до дня заміру.

2. За результатами останнього на дату заміру єдиного фахового вступного випробування щонайменше 60% випускників бакалаврату правничої школи повинні подолати поріг склав / не склав блоку тесту «Право», що є складовою єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) при вступі до магістратури за правничими спеціальностями за умови, що кількість студентів, які складали ЄФВВ, не менше 10 осіб.

Джерелом даних для рейтингу є Український центр оцінювання якості освіти, який зберігає результати ЄФВВ і єдиного вступного іспиту (ЄВІ), Єдина державна електронна база з питань освіти, в якій зберігаються конкурсні бали вступників та дані про кількість студентів у закладах вищої освіти, а також опитування юридичних фірм, проведене Асоціацією правників України у співпраці із American Chamber of Commerce в Україні та Forbes Україна.

Критерії та їх вага:

1. Рівень професійних знань випускників правничої школи (30%) визначається на основі середнього балу з блоку тесту «Право» серед випускників бакалаврських програм, які подолали поріг під час останнього проведеного ЄФВВ. Бал учасника рейтингу за цим критерієм розраховується як добуток цього середнього балу та числа 0,3.

2. Рівень критичного мислення випускників правничої школи (15%) визначається на основі середнього балу з блоку тесту ТЗНПК серед випускників бакалаврських програм, які подолали поріг під час останнього проведеного ЄФВВ. Бал учасника рейтингу за цим критерієм розраховується як добуток цього середнього балу та числа 0,15.

3. Якість освітніх послуг правничої школи з іноземної мови (10%) визначається на основі різниці між результатом зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови до навчання на бакалавраті та результатом з єдиного вступного іспиту з відповідної іноземної мови у рік випуску з бакалаврату випускників. Для розрахунку використовуються тестові бали ЗНО та ЄВІ з відповідних блоків тестування як частка набраних тестових балів від максимально можливої їх кількості. У розрахунку усереднюються показники усіх учасників ЄВІ, які є випускниками відповідної правничої школи, враховуючи тих, хто не подолав поріг склав / не склав під час ЄВІ. Учасники рейтингу ранжуються за спаданням отриманого числа різниці тестових балів. Найвищий результат отримує 20 балів цього рейтингу, найменший (найбільший від’ємний) — 0 балів. Решта результатів розташовується між ними за пропорційною шкалою.

4. Привабливість магістерських програм правничої школи (10%) визначається на основі середнього балу з блоку тесту «Право» серед вступників магістерських програм, які подолали поріг під час останнього проведеного ЄФВВ та здобули ступінь бакалавра в іншому закладі вищої освіти. Бал учасника рейтингу за цим критерієм розраховується як добуток цього середнього балу та числа 0,1.

5. Привабливість бакалаврських програм правничої школи (10%) визначається на основі середнього конкурсного балу серед вступників бакалаврських програм з права та міжнародного права, які були зараховані до закладу освіти на денну форму та бюджет. Бал учасника рейтингу за цим критерієм розраховується як добуток цього середнього балу та числа 0,1.

6. Рівень довіри роботодавців до правничої школи (25%) визначається на основі опитування юридичних фірм. В опитуванні беруть участь фірми, відібрані за таким принципом:

— топ-30 юридичних фірм відповідно до рейтингу газети «Юридична практика» «ТОП-50 провідних юридичних фірм України»;

— від 4 до 6 провідних регіональних фірм Харкова, Львова, Одеси та Дніпра;

— від 1 до 3 провідних регіональних фірм від інших регіонів України, визначених Асоціацією правників України.

Респондентами від імені компаній під час опитування мають виступати найбільш поінформовані з питань опитування працівники цих компаній (наприклад, керівники або голови HR-департаментів).

Під час опитування респондентам пропонують відповісти на такі запитання:

1. Чи ваша компанія звертає увагу на те, який університет закінчив кандидат на посаду у вашій компанії? (Варіанти відповіді: «Так» / «Ні» / «Не знаю»). У випадку відповіді «Так» анкета від цієї фірми береться до уваги. У випадку відповідей «Ні», «Не знаю» анкета від цієї фірми не береться до уваги.

2. Оцініть, будь ласка, за шкалою від 1 до 10 наскільки ймовірно, що ваша компанія взяла би на роботу на початкову посаду студента / випускника спеціальності 081 «Право», 6.030401 «Правознавство» або 293 «Міжнародне право» з кожного із закладів вищої освіти, де 1 — за жодних обставин не взяла би, 10 — обов’язково взяла би на роботу. У цьому питанні респондентам пропонується дати відповідь для кожного закладу, який є учасником рейтингу.

Отримані відповіді усереднюються для кожного учасника рейтингу. Учасники рейтингу ранжуються за спаданням отриманого результату. Найвищий результат отримує 50 балів цього рейтингу, найменший — 0 балів. Решта результатів розташовується між ними за пропорційною шкалою.

Сума балів за усі шість критеріїв рейтингу становить підсумковий рейтинговий бал кожного учасника рейтингу. Для визначення місця в рейтинзі правничих шкіл учасники ранжуються за спаданням свого підсумкового балу. Максимальний можливий підсумковий бал за сумою всіх шести критеріїв — 200 балів.

Приєднатися до заходів Асоціації правників України можна за посиланням.

Запити на акредитацію для ЗМІ, експертні коментарі та інтерв’ю членів Асоціації надсилайте pr@uba.ua, координаторка з PR та міжнародного співробітництва Юлія Матвєєва.

Вступити до АПУTelegram-каналYouTube-канал.

Якщо ви бажаєте підтримати діяльність АПУ, будемо вдячні, якщо ви зробите це за посиланням.

У вас є цікава ідея заходу?