Підсумки атестації прокурорів місцевих прокуратур: погляд зсередини

КИЇВ — 30 грудня 2020 року. Підсумки проведення 11 грудня 2020 року співбесід з прокурорами регіональних прокуратур підбив Голова Комітету АПУ з конституційного права, адміністративного права та прав людини, учасник ІІІ Кадрової комісії Микита Жуков.

— Із грудня 2020 року працюю в ІІІ Кадровій комісії з проведення атестації прокурорів місцевих прокуратур, військових прокуратур гарнізонів (на правах місцевих), саме шляхом проведення співбесіди з прокурорами. Всього створено для проведення атестації 12 комісій. Кожна складається з 3 осіб, делегованих міжнародними та неурядовими організаціями, проєктами міжнародної технічної допомоги, дипломатичними місіями. Інші три члени комісії — працівники Офісу Генерального прокурора України.

При цьому, до комісії висувались наступні вимоги:

— політична нейтральність;
— бездоганна ділова репутація;
— високі професійні та моральні якості;
— суспільний авторитет;
— стаж роботи в галузі права.

Особисто я був делегований проєктом ЄС «Право -Justice».

Про специфіку роботи:

Атестація прокурорів загалом складається з трьох етапів:

— складання іспиту в формі анонімного тестування з використанням комп’ютерної техніки для виявлення рівня знань та умінь в застосуванні закону, відповідності здійснювати повноваження прокурора;
— складання іспиту в формі анонімного тестування на загальні здібності та навички з використанням комп’ютерної техніки;
— проведення співбесіди.
Наразі триває проходження прокурорами саме третього етапу.

Метою проведення співбесіди є виявлення відповідності прокурора вимогам професійної компетентності, професійної етики та доброчесності.

До початку співбесіди прокурор виконує практичне завдання з метою встановлення комісією його рівня володіння практичними уміннями та навичками.

Співбесіда прокурора складається з таких етапів:

1) дослідження членами комісії матеріалів атестації;

2) послідовне обговорення з прокурором матеріалів атестації, у тому числі у формі запитань та відповідей, а також обговорення питання виконаного ним практичного завдання.

Після завершення обговорення з прокурором матеріалів атестації та виконаного ним практичного завдання члени комісії без присутності прокурора, з яким проводиться співбесіда, обговорюють її результати, висловлюють пропозиції щодо рішення комісії, а також проводять відкрите голосування щодо рішення комісії стосовно прокурора, який проходить атестацію. Результати голосування вказуються у протоколі засідання.

З огляду на результати голосування комісія ухвалює рішення про успішне проходження прокурором атестації або про неуспішне проходження прокурором атестації.

Висновки щодо роботи в кадровій комісії

Специфіка роботи в комісії полягає в тому, що, крім того, що кожен член може ставити різного роду питання на встановлення відповідності прокурора водночас умовні ролі між членами комісії розподілені. Так, одні члени комісії ставлять питання щодо професійної діяльності прокурора, інші члени комісії ставлять питання щодо декларування та наявності документів, які підтверджують здійснення прокурором (членами сім’ї) тих чи інших витрат, накопичень.

Особисто я ставлю питання з виконання практичного завдання з метою виявлення рівня професійної компетентності прокурора. Крім того, ставлю й інші питання на встановлення рівня володіння законодавством України, на виявлення рівня професійної етики та доброчесності прокурора.

Трапляються і складі питання, коли думки щодо прокурора, який проходить атестацію розподіляються. Водночас більшість таких спорів вирішуються шляхом здійснення конструктивного обговорення.

Є випадки і явної невідповідності прокурора, далеко не всі прокурори проходять атестацію. Причиною ухвалення рішення про неуспішне проходження атестації, зазвичай, є: неможливість документально прокурором підтвердити свої витрати, накопичення; недоброчесна поведінка прокурора; неправильна відповідь на письмове практичне завдання та подальші неправильні відповіді на інші питання щодо виявлення рівня володіння законодавством України.

Кадрові комісії в 2020 році не закінчують свою роботу — вони продовжуватимуть її ще в січні 2021 року.

Новини комітетів

У вас є цікава ідея заходу?