Окрема думка судді – що за процесуальний феномен?

КИЇВ – 11 березня 2016 року. Комітет з процесуального права та Комітет з конституційного права, адміністративного права та прав людини Асоціації правників України провели спільний круглий стіл, присвячений обговоренню такого поняття як окрема думка судді.

Участь у дискусії взяли: Микола Мельник - суддя Конституційного Суду України (КСУ), д.ю.н, заслужений юрист України,Ігор Сліденко – суддя КСУ, д.ю.н., Петро Стецюк – суддя КСУ,  к.ю.н., доктор права,заслужений юрист України, Віктор Шишкін – суддя КСУ у відставці, к.ю.н., заслужений юрист України, Олександр Волков – суддя судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України,  Арсен Мілютін – заступник голови Комітету АПУ з процесуального права, радник судової практики ЮБ «Єгоров, Пугінскій, Афанасьєв і партнери» Україна.

Модерували західголови відповідних Комітетів АПУ Анна Огренчук, член Ради з питань судової реформи при Президентові України, керуючий партнер LCF та Альона Шуліма, старший радник Кesarev Consulting, заслужений юрист України.

У фокус обговорення потрапили питання про те, чим є окрема думка судді Конституційного Суду України - особистою позицією судді чи певним індикатором для суспільства. Як суспільству слід сприймати значну кількість окремих думок у одній справі та чи потребує інститут окремої думки нормативного вдосконалення.

«Історія діяльності Конституційного Суду України свідчить про те, що окремі думки різняться з огляду на особливості справ. Вони можуть стосуватися як доктринальних моментів, які не були належним чином враховані Судом, або містити власні мотивування до прийнятого рішення, так і мати певне політико-правове значення», - зазначила, відкриваючи круглий стіл, пані Альона.

«Фактично зараз існує одна стаття у профільному законі про Конституційний Суд України, яка не містить конкретного визначення, що є окремою думкою. Відповідно, постає питання, чи не потребує інститут окремої думки певного вдосконалення. Адже наразі суспільству цікаві ці явища», – зауважила пані Анна.

Дискутуючи навколо теми окремої думки судді Конституційного Суду України, учасники круглого столу поділилися мотивами висловлення власних окремих думок та певних проблемних моментів цього інституту.

«У Регламенті Конституційного Суду України зазначено, що якщо суддя підписав прийняте рішення, він має право на окрему думку, незалежно від того, голосував він «за» чи «проти», однак, у законодавстві відсутні положення, які б регламентували юридичні наслідки окремих думок», - зазначив суддя КСУ Петро Стецюк.

Разом з тим, фактично усі судді КСУ зійшлися на тому, що не варто вносити зайвий формалізм в регулювання інституту окремих думок, тим самим звужуючи суддів, а уважно ознайомлюватися з їх змістом.

«Окрема думка важлива, адже вона виступає як інструмент діалогу з правовим середовищем, з суспільством. Вона дає можливість показати особливості обставин розгляду справи, які не можна побачити в самому рішенні», – відзначив суддя КСУ Микола Мельник.

Суддя КСУ Ігор Сліденко підтримав ідею круглого столу про те, що «окрема думка судді Конституційного Суду України дійсно є феноменом», відзначивши, що до того, як став суддею КСУ, вважав, що окремої думки судді КСУ в принципі не мало б бути, оскільки вона «підриває легітимність рішення». Проте наразі суддя КСУ, який вже є автором кількох окремих думок, вважає, що її існування в конституційному провадженні все ж виправдано, оскільки є способом висвітлення суддею позиції судді як щодо предмету, так і обраного способу розгляду справи.

Суддя Верховного Суду України Олександр Волков звернув увагу на те, що окрема думка судді розглядається як елемент його незалежності, а надмірна кількість окремих думок у певній справі свідчить, насамперед, про «якість рішення».

 «Якщо ви уважно ознайомитеся зі змістом окремих думок, то в 99% відсотках ви зможете зрозуміти, чи підтримує, чи не підтримує суддя таке рішення»,  -  зауважив Віктор Шишкін, додавши пізніше, що «якщо щодо законопроекту про внесення змін у судді в окремій думці висловлюються застереження щодо відповідності статтям 157 та 158 Конституції України, то в принципі такий суддя не мав би підтримувати позитивний висновок КСУ».

На завершення круглого столу учасники підтримали позицію Миколи Мельника щодо необхідності обов’язкової публікації окремих думок суддів КСУ та їх надсилання разом з рішенням або висновком до відповідних суб’єктів. Водночас, Ігор Сліденко звернув увагу на те, що за сучасних умов інститути громадянського суспільства та ЗМІ можуть відігравати (та вже відіграють) важливу роль у донесені певних окремих думок суддів до суспільства. Петро Стецюк також звернув увагу на існування в архіві стенограм та протоколів засідань КСУ, відкрита частина яких може бути цікавою як з наукової, так і суспільної точки зору.

Асоціація правників України щиро дякує усім учасникам круглого столу за активну участь в дискусії.

Долучайтеся до роботи Комітетів АПУ. Надсилайте свої пропозиції та побажання на адресу komitet@uba.ua

Новини комітетів

У вас є цікава ідея заходу?