Щорічний Рейтинг правничих шкіл

Розробка та впровадження цього інструменту рейтингування правничих шкіл стали можливими завдяки ініціативі Асоціації правників України за підтримки Програми USAID «Нове правосуддя» та у співпраці з American Chamber of Commerce в Україні, Проєктом «Право-Justice», Асоціацією юридичних клінік України, Лігою студентів Асоціації правників України, Фундацією DEJURE та Forbes Ukraine.

Ознайомитися з результатами рейтингу можна за посиланням.

Запис онлайн трансляції доступний за посиланням.

Цілі рейтингу:

  1. Створити перший незалежний щорічний рейтинг правничих шкіл України.
  2. Стимулювати конкуренцію між правничими школами.
  3. Дати орієнтири якості освіти для абітурієнтів та роботодавців.

Експерти розробили методику рейтингування правничих шкіл. В її основу були покладені дані, отримані від Міністерства освіти і науки та Українського центру оцінювання якості освіти.

Дані та критерії, використані в рейтингу, добиралися на основі кількох правил.

  • По-перше, інформація повинна бути достовірною та, наскільки це можливо, незалежною від самої правничої школи.
  • По-друге, критерії повинні відображати в більшій мірі результати роботи правничих шкіл, в меншій — її процес.
  • По-третє, критерії не повинні подвоювати один одного.
  • По-четверте, критерії повинні характеризувати явища, притаманні та важливі для всіх учасників рейтингу.
  • По-п’яте, самі критерії та їх кількість повинні бути такими, щоб рейтинг був доступним і зрозумілим для його учасників та широкого загалу.

Методологія рейтингування правничих шкіл

Рейтинг правничих шкіл (далі — рейтинг) має на меті оцінити рівень різних правничих шкіл в Україні, показати, наскільки вони відрізняються між собою, надати інформацію для вступників (щоб сприяти поінформованому вибору місця навчання) та роботодавців (щоб сприяти поінформованому набору працівників), а також стимулювати розвиток правничих шкіл та підвищення якості юридичної освіти в Україні.

Критерії рейтингу мають різний вплив (вагу) на підсумковий бал правничої школи. Кожному критерію присвоєна своя вага, яка була встановлена на основі попереднього експертного анкетування викладачів та представників правничих професій, що провела Асоціація правників України щодо важливості того чи іншого критерію для визначення рівня правничої школи.

Для участі в рейтингу правничій школі необхідно відповідати двом критеріям:

1. Потрібно мати щонайменше 150 студентів денної форми навчання на бакалавраті (які вступили після отримання повної загальної середньої освіти) та магістратурі, які навчаються на спеціальностях 081 «Право», 6.030401 «Правознавство» та 293 «Міжнародне право».

Ця кількість відповідає середньому арифметичному значенню кількості студентів у правничих школах України (без урахування статистичних викидів). Замір відбувається за відкритими даними в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, опублікованими станом на найближчу дату до дня заміру.

2. За результатами останнього на дату заміру єдиного фахового вступного випробування щонайменше 60% випускників бакалаврату правничої школи повинні подолати поріг склав / не склав блоку тесту «Право», що є складовою єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) при вступі до магістратури за правничими спеціальностями за умови, що кількість студентів, які складали ЄФВВ, не менше 10 осіб.

Джерелом даних для рейтингу є Український центр оцінювання якості освіти, який зберігає результати ЄФВВ і єдиного вступного іспиту (ЄВІ), Єдина державна електронна база з питань освіти, в якій зберігаються конкурсні бали вступників та дані про кількість студентів у закладах вищої освіти, а також опитування юридичних фірм, проведене Асоціацією правників України у співпраці із American Chamber of Commerce в Україні та Forbes Україна.

Критерії та їх вага:

1. Рівень професійних знань випускників правничої школи (30%) визначається на основі середнього балу з блоку тесту «Право» серед випускників бакалаврських програм, які подолали поріг під час останнього проведеного ЄФВВ. Бал учасника рейтингу за цим критерієм розраховується як добуток цього середнього балу та числа 0,3.

2. Рівень критичного мислення випускників правничої школи (15%) визначається на основі середнього балу з блоку тесту ТЗНПК серед випускників бакалаврських програм, які подолали поріг під час останнього проведеного ЄФВВ. Бал учасника рейтингу за цим критерієм розраховується як добуток цього середнього балу та числа 0,15.

3. Якість освітніх послуг правничої школи з іноземної мови (10%) визначається на основі різниці між результатом зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови до навчання на бакалавраті та результатом з єдиного вступного іспиту з відповідної іноземної мови у рік випуску з бакалаврату випускників. Для розрахунку використовуються тестові бали ЗНО та ЄВІ з відповідних блоків тестування як частка набраних тестових балів від максимально можливої їх кількості. У розрахунку усереднюються показники усіх учасників ЄВІ, які є випускниками відповідної правничої школи, враховуючи тих, хто не подолав поріг склав / не склав під час ЄВІ. Учасники рейтингу ранжуються за спаданням отриманого числа різниці тестових балів. Найвищий результат отримує 20 балів цього рейтингу, найменший (найбільший від’ємний) — 0 балів. Решта результатів розташовується між ними за пропорційною шкалою.

4. Привабливість магістерських програм правничої школи (10%) визначається на основі середнього балу з блоку тесту «Право» серед вступників магістерських програм, які подолали поріг під час останнього проведеного ЄФВВ та здобули ступінь бакалавра в іншому закладі вищої освіти. Бал учасника рейтингу за цим критерієм розраховується як добуток цього середнього балу та числа 0,1.

5. Привабливість бакалаврських програм правничої школи (10%) визначається на основі середнього конкурсного балу серед вступників бакалаврських програм з права та міжнародного права, які були зараховані до закладу освіти на денну форму та бюджет. Бал учасника рейтингу за цим критерієм розраховується як добуток цього середнього балу та числа 0,1.

6. Рівень довіри роботодавців до правничої школи (25%) визначається на основі опитування юридичних фірм. В опитуванні беруть участь фірми, відібрані за таким принципом:

— топ-30 юридичних фірм відповідно до рейтингу газети «Юридична практика» «ТОП-50 провідних юридичних фірм України»;

— від 4 до 6 провідних регіональних фірм Харкова, Львова, Одеси та Дніпра;

— від 1 до 3 провідних регіональних фірм від інших регіонів України, визначених Асоціацією правників України.

Респондентами від імені компаній під час опитування мають виступати найбільш поінформовані з питань опитування працівники цих компаній (наприклад, керівники або голови HR-департаментів).

Під час опитування респондентам пропонують відповісти на такі запитання:

1. Чи ваша компанія звертає увагу на те, який університет закінчив кандидат на посаду у вашій компанії? (Варіанти відповіді: «Так» / «Ні» / «Не знаю»). У випадку відповіді «Так» анкета від цієї фірми береться до уваги. У випадку відповідей «Ні», «Не знаю» анкета від цієї фірми не береться до уваги.

2. Оцініть, будь ласка, за шкалою від 1 до 10 наскільки ймовірно, що ваша компанія взяла би на роботу на початкову посаду студента / випускника спеціальності 081 «Право», 6.030401 «Правознавство» або 293 «Міжнародне право» з кожного із закладів вищої освіти, де 1 — за жодних обставин не взяла би, 10 — обов’язково взяла би на роботу. У цьому питанні респондентам пропонується дати відповідь для кожного закладу, який є учасником рейтингу.

Отримані відповіді усереднюються для кожного учасника рейтингу. Учасники рейтингу ранжуються за спаданням отриманого результату. Найвищий результат отримує 50 балів цього рейтингу, найменший — 0 балів. Решта результатів розташовується між ними за пропорційною шкалою.

Сума балів за усі шість критеріїв рейтингу становить підсумковий рейтинговий бал кожного учасника рейтингу. Для визначення місця в рейтинзі правничих шкіл учасники ранжуються за спаданням свого підсумкового балу. Максимальний можливий підсумковий бал за сумою всіх шести критеріїв — 200 балів.

 

Join the UBA

Keep up to date with the latest news from the Ukrainian Bar Association. Gain access to the useful information and educational opportunities. We will be happy to advise you and provide all the necessary support.