Про особливості визначення розміру компенсації судових витрат: ключове

ДНІПРО — 03 лютого 2021 року. Як повернути понесені судові витрати? Це питання зазвичай виникає вже після отримання позитивного судового рішення. Ми вирішили з'ясувати ключові нюанси процедури — допоміг із цим Андрій Рищенко, суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду. 

— Кодекс адміністративного судочинства України відносить до таких витрат судовий збір та витрати, пов’язані з розглядом справи.

Якщо питання визначення розміру судового збору врегульовано відповідним законом, то визначення розміру та компенсації витрат, пов’язаних з розглядом справи, призводять до суперечностей в професійній спільноті. Нерідко під час розгляду справи питання визначення розміру компенсації таких витрат призводить до дебатів між сторонами більше ніж предмет спору.

Найбільші складності викликає доказування розміру витрат на професійну правничу допомогу, яка підлягає відшкодуванню.

Хто може ініціювати питання про зменшення розміру витрат на правничу допомогу?

За загальним правилом (ст.134 КАС України) сторона опонента повинна звернутись з клопотанням про зменшення таких витрат.

Водночас частиною 7 ст.139 КАС України встановлено обов’язок суду встановити розмір понесених судових витрат на підставі поданих сторонами доказів.

Вимоги до доказів на підтвердження розміру витрат на правничу допомогу. 

Розмір суми, що підлягає відшкодуванню, визначається за умовами договору. До такого договору застосовуються загальні вимоги договірного права.

Наявність лише ордеру в матеріалах справи є недостатнім для підтвердження судом розміру витрат сторони на оплату послуг адвоката. Типова форма ордеру адвоката, затверджена рішенням Національної асоціації адвокатів України від 12.04.2019 № 41, не передбачає обов’язкових умов договору про надання послуг встановлених Цивільним кодексом України.

Часто зменшення судом розміру витрат на професійну правничу допомогу зумовлено неналежною якістю тих доказів, які надаються стороною.

Договір повинен містити детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Саме тому опис розміру гонорару адвоката та інших витрат, пов’язаних зі справою, значно полегшує доказування суми понесених витрат.

Таким детальним описом може вважатися зазначення у договорі одиниць виміру, за якими можливо обчислити обсяг наданої послуги, зокрема визначення вартості години роботи адвоката та кількості годин, витрачених на надання послуги. За таких умов вартість витрат на правничу допомогу може доводитись журналом судового засідання, актом виконаних робіт.

Критерій визначення розміру витрат на оплату послуг адвоката

Особливості договору про надання послуг зумовлюють складність доведення надання відповідних послуг в обсязі, зазначеному у акті виконаних робіт, або іншого документу, який містить детальний опис операції.

Для уникнення можливості зловживання та завищення вартості наданих послуг законодавцем встановлений критерій співмірності, за допомогою яких суд повинен встановити розмір понесених стороною витрат.

Витрати повинні бути співмірними з: складністю справи; часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

Крім того, Велика Палата Верховного Суду у справі №755/9215/15-ц відносить до критеріїв визначення та розподілу судових витрат: 1) їх дійсність; 2) необхідність; 3) розумність їх розміру, з урахуванням складності справи та фінансового стану учасників справи.

Дійсність понесення витрат може бути підтверджена відповідним складеним процесуальним документом, часом перебування адвоката у суді та іншими доказами.

Витрати на правничу допомогу повинні бути пов’язані з розглядом справи. У постанові Великої Палати Верховного Суду у справі №755/9215/15-ц зазначено, що «не можна вважати такими, що пов`язані саме з розглядом справи, складання та подачу скарг на ім`я голови Дніпровського районного суду міста Києва, до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради юстиції (пункти 2, 3, 32, 33 довідки-розрахунку № 01), які відсутні у матеріалах справи № 755/9215/15-ц».

Зустрічається багато випадків завищення обсягу витрат часу адвокату на складання процесуальних документів. Виникали питання чи дійсно складання клопотання про відкладення розгляду справи обсягом в один абзац потребувало години часу. В такому випадку суду доводиться керуватися критерієм співмірності між зазначеними витратами та складністю справи або конкретного процесуального документа.

Суд керується в таких випадках іншими доказами та власним досвідом щодо часу на складання процесуального документа.

Які витрати підлягають компенсації?

За змістом ст. 137 Кодексу адміністративного судочинства України витрати на правничу допомогу підлягають відшкодуванню незалежно від фактичної сплати таких послуг.

Як зазначалось, договір про надання правничої допомоги є різновидом договору про надання послуг, а тому, його умовами може бути передбачено виникнення зобов’язання сплатити вартість навіть після ухвалення судового рішення.

Така правова позиція викладена у постанові Верховного Суду у справі №280/2635/20: «КАС України у редакції, чинній з 15.12.2017, імплементував нову процедуру відшкодування витрат на професійну правову допомогу, однією з особливостей якої є те, що відшкодуванню підлягають витрати, незалежно від того, чи їх уже фактично сплачено стороною / третьою особою чи тільки має бути сплачено.

Підсумовуючи, необхідно зазначити, що певні аспекти порядку відшкодування витрат на професійну правничу допомогу досі залишаються дискусійними. Проте, питання аргументації сторін та якості доказів є визначальним для суду під час прийняття рішення про розподіл судових витрат. 

Committee news

Do you have an interesting idea for an event?