Відзнака АПУ

Почесна Відзнака Асоціації правників України «За честь і професійну гідність» є найвищою нагородою Асоціації правників України, яка щорічно присуджується юристу, який має бездоганну репутацію та значні професійні досягнення. Протягом року усі бажаючі правники можуть подавати кандидатури на номінацію Почесною Відзнакою, лауреат якої обирається Номінаційним комітетом та затверджується Правлінням Асоціації правників України.

Надсилайте, будь ласка, номінаційну анкету на e-mail: pr@uba.ua

 

 

НОМІНАЦІЙНА АНКЕТА

на нагородження почесною Відзнакою Асоціації правників України

«ЗА ЧЕСТЬ І ПРОФЕСІЙНУ ГІДНІСТЬ»

 

 

Лауреати Почесної Відзнаки Асоціації правників України

«За честь і професійну гідність»

 

2018

БРОНЗ Йосип Львович — Члено Президії колегії адвокатів (1978); заступник голови колегії адвокатів (з 2012 року); голова комітету з професіональної етики та членом Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, згодом — віце-президент цього союзу (з 1990 року).

Йосип Бронз має багато нагород та почесних звань, серед яких: орден «За заслуги ІІІ ступеня» (2002); орден «За заслуги» ІІ ступеня (2016) та інші.

 

Видавнича діяльність видатного юриста: протягом 45-ти років (кожні 10 років) видає збірник практики Верховного Суду України з питань кримінального права та процесу, а у 2016 році видав «Новітню історію адвокатури України» на основі документів та статей з проблем адвокатури.

 

2017

МУСІЯКА Віктор Лаврентійович - Заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, професор кафедри галузевих правових наук Національного університету «Києво-Могилянська академія», член Піклувальної ради АПУ, заступник голови Конституційної комісії, один із авторів тексту Конституції України, Голова експертної Ради правового центру «Мусіяка і партнери».

Народився у 1946 році у Миколаївській області. У 1973 році закінчив Харківський юридичний інститут (сьогодні — Національний університет «Юридична академія імені Ярослава Мудрого»). Науковець, відомий політичний і державний діяч, заслужений юрист України, один із авторів Конституції України. Автор та співавтор більше 30 законопроектів, більше 200 публікацій, зокрема книг:  "Авторські договори", "Цивільно-правовий захист прав громадян", "Правове регулювання підприємницької діяльності", «Цивільний кодекс України», «Антологія  конституційного процесу в сучасній Україні».

Член конкурсної комісії з відбору глави Національного антикорупційного бюро. Консультант Центру Разумкова.

У 2015 році нагороджений Премією імені Ярослава Мудрого за видатні заслуги в законотворчій, судовій і правозастосовчій діяльності.

Професійна діяльність: 1983 —1996 — завідувач кафедрою цивільного права, проректор Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого; 1994 — 1995 — перший представник Президента України у Верховній Раді України; 1994 — 1998, 2002 — 2005 — народний депутат України; 1995 — 1998 — віце-спікер Верховної Ради України; 1998 — 2002 — заступник директора з наукової роботи Інституту законодавства Верховної Ради України.

 

2016

КУРДЕЛЬЧУК Данило Маркович – Президент Укрінюрколегії, заслужений юрист України.

Майже   25  років   Данило Курдельчук  керував  Укрінюрколегією та координував  діяльність усіх департаментів  Укрінюрколегії та її регіональних  представництв.

Д.М.Курдельчук був: членом  Наглядової  ради Українського  національного фонду «Взаєморозуміння  та примирення» при  Кабінеті  Міністрів  України  (1994 — 2009); членом Ради  товаровиробників та роботодавців  при  Президентові України (1996 — 2000); членом Президентської Ради Української асоціації міжнародного права; віце-президентом Світового конгресу українських юристів; заступником  голови  Спілки  юристів  України; членом  Правління  Спілки  адвокатів  України  (1994 — 1998); членом Національної комісії  зі зміцнення  законності та верховенства  права  при Президентові України  (2005 — 2007, 2008 —  2009); членом  Наглядової  ради Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки; головою Громадської  ради при Державній реєстраційній службі України;  членом Громадської ради при Міністерстві  юстиції України; головою  міжнародного  громадського об’єднання «Волинське братство»; співзасновником міжнародного благодійного  фонду «Дитяче серце»; віце-президентом  Міжнародного  Благодійного Фонду «Повернення».

Нагороди та почесні звання: Заслужений юрист України, 1987 рік. Народний посол України, 1999 рік. Лауреат  першого  Всеукраїнського конкурсу  на  краще професійне досягнення «Юрист року» у номінації «Адвокат», 1999 рік. Кращий адвокат року в Україні, 2003 рік. Золота відзнака Міжнародного фонду юристів України, 2001 рік. Почесний громадянин Волині, 2009 рік. Орден «За заслуги» І ступеня, 2011 рік. Почесна відзнака Вищої ради юстиції, 2012 рік. Орден «За заслуги» ІІІ ступеня, 2000 рік; ІІ ступеня, 2003 рік; І ступеня, 2008 рік. Орден Української  Православної Церкви святого рівноапостольного князя Володимира. Орден Української Православної Церкви преподобного Нестора Літописця.

2015

СУЩЕНКО Володимир Миколайович – кандидат юридичних наук, доцент, заслужений юрист України, доцент Національного університету «Києво-Могилянська Академія».

За 36 років науково-педагогічної діяльності працював на постійних засадах у: Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого (1977-1996); Національному університеті «Києво-Могилянська Академія» (1997-2004, 2011 - дотепер); Академії прокуратури України (2004-2005); Чорноморському державному університеті імені Петра Могили (2006-2011). На засадах сумісництва у: Національному університеті «Острозька Академія» (1997-1998); Запорізькому національному університету (1999-2000); Академії адвокатури України (2001-2002); Національному університеті «Києво-Могилянська Академія» (2005-2011).

Автор понад 70 опублікованих наукових праць і науково-методичних посібників, науково-експертних висновків за запитами суддів Конституційного Суду України, публіцистичних статей у ЗМІ України.

Перший декан факультету правничих наук Національного університету "Києво-Могилянська Академії" (1996-2004), перший проректор Національної Академії прокуратури України (2004-2005), завідувач кафедри конституційного та адміністративного права Чорноморського державного університету імені Петра Могили (2006-2011). Співавтор проектів  Кодексу адміністративного судочинства України і  Кримінального процесуального кодексу України" та проектів законів України: "Про банки і банківську діяльність", "Про Кредитні спілки", " Про адміністративний процедурний кодекс", "Про кримінальні та адміністративні проступки".

Нагороджений медалями: «20 лет Победы в Великой Отечественной войне.1941-1945 гг.» і «Ветеран труда»; Нагрудним знаком прокуратури України «Державність.Справедливість. Сумлінність»; Нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «Петро Могила»; Почесним нагрудним знаком Міністерства юстиції України.

2014

КУЗНЄЦОВА Наталія Семенівна — завідуюча кафедрою цивільного права Київського національного університету ім. Т. Шевченка, доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України.

Нагороджена орденом «За заслуги» III ступеню, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Член Науково-консультативної Ради Верховного Суду України, член Науково-консультативної Ради Міністерства юстиції України, заступник голови Науково-консультативної ради Вищого господарського суду України, член Консультативно-експертної ради Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, арбітр Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті Російської Федерації, арбітр Казахстанського Міжнародного Арбітражу, віце-президент юридичної фірми «Салком», член Міжнародної асоціації адвокатів (IBA), член Вченої Ради юридичного факультету КНУ ім. Т. Шевченка, очолює Спеціалізовану Вчену раду по захисту докторських дисертацій у КНУ ім. Т. Шевченка, член Спеціалізованої Вченої ради по захисту докторських дисертацій у Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрова (Харків), член Ради Науково-консультативного центру приватного права країн СНД, член Робочої групи по підготовці модельного цивільного законодавства для країн СНД. Автор понад 110 робіт в галузі цивільного та міжнародного приватного права. Під керівництвом Н.С. Кузнєцової захищено 5 докторських та понад 20 кандидатських дисертацій.

2013

КИСІЛЬ Василь Іванович - старший партнер АО «ЮФ «Василь Кісіль і Партнери», кандидат юридичних наук, міжнародне приватне право, доктор юридичних наук, міжнародне приватне право.

За вагомий внесок в розвиток вищої освіти, підготовку висококваліфікованих кадрів нагороджений Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

Член громадської ради при Міністерстві юстиції України, є Головою Наглядової Ради «Української правничої фундації», членом Науково-консультаційної ради при Верховному суді України, членом Науково-консультаційної ради при Вищому господарському суді України, членом Науково-консультаційної ради при Вищому адміністративному суді України, а також членом Постійного Третейського Суду в Гаазі.

2012

ВАСИЛЕНКО Володимир Андрійович - доктор юридичних наук, професор кафедри міжнародного права Національного університету «Києво-Могилянська академія». Член Піклувальної ради ВГО «Асоціація правників України».

Нагороджений орденами «За заслуги» ІІІ ступеня (1997 р.), ІІ ступеня (2001 р.) та І ступеня (2007 р.), орденом Данила Галицького (2009 р.).

Один з найавторитетніших науковців-конституціоналістів в Україні. Правознавець-міжнародник, заслужений юрист України, Надзвичайний і Повноважний Посол України. Відігравав активну роль в ініціюванні і підготовці низки законів і актів, які зміцнювали правовий фундамент незалежності України та визначали спрямованість її зовнішньої політики.

2011

КОЗЮБРА Микола Іванович - доктор юридичних наук, завідувач кафедри державно-правових наук Національного університету «Києво-Могилянська академія». Доктор юридичних наук, професор, дійсний член Української Академії політичних наук, член-кореспондент Академії правових наук України.

1996-2004 рр. – суддя Конституційного Суду України. Нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня. Автор низки наукових праць з питань теорії держави і права та конституційного права. Брав участь у розробці проектів Декларації про державний суверенітет України, Конституції України, інших законопроектів.

2010

ВАРФОЛОМЕЄВА Тетяна Вікторівна - адвокат, член адвокатського об'єднання «Українська адвокатська корпорація». Доктор юридичних наук (1994), член-кореспондент Академії правових наук України (з 2002 р.), ректор Академії адвокатури України, завідуюча кафедрою адвокатської майстерності, професор кафедри (з 1996 р.), Заслужений юрист України (1995), кавалер ордену Княгині Ольги ІІІ ступеня (1999), нагороджена Почесною грамотою Верховної Ради України (2003). Віце-президент, перший віце-президент Спілки адвокатів України (1990-2006). У 2006 р. обрана президентом Спілки адвокатів України. Член Науково-консультативної ради при Верховному Суді України (з 1995 р.) і заступник голови кримінально-правової секції НКР (з 2003 р.), член Громадської колегії при Міністерстві юстиції України (з 2005 р.), член Ради з координації реформи безоплатної правової допомоги при Мін’юсті (з січня 2006 р.), член Ради з юридичної освіти і науки, член Міжнародної асоціації сприяння правосуддю (МАСП), член Асоціації процесуалістів України, голова спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій Академії адвокатури України.

Автор понад 150 наукових робіт.

2009

МАМУТОВ Валентин Карлович - вчений у сфері економіко-правових досліджень, академік Національної академії наук України (1988), заслужений діяч науки і техніки України. В. К. Мамутов — автор більш як 500 наукових праць, у тому числі 20 монографій, 4 підручників для вищих навчальних закладів. Під його керівництвом захищено понад 30 кандидатських і докторських дисертацій.

Наукова і науково-організаційна діяльність В.К. Мамутова відзначена орденом Дружби народів, медаллю «За доблесну працю», Почесними грамотами Верховної Ради України. У 2002 р. Донецька міськрада присвоїла вченому звання «Почесний громадянин міста Донецька». А з нагоди 75-річчя за видатні особисті заслуги перед українською державою у розвитку наукових досліджень у сфері правового регулювання економіки Указом Президента України вчений нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

2008

МАРТИНЕНКО Петро Федорович – декан юридичного факультету Міжнародного Соломонова Університету, Заслужений юрист України, професор, член Європейської Комісії проти расизму і нетолерантності (ECRI) Ради Європи, член Національної ради з питань державного управління та місцевого самоврядування, член Національної комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права, кавалер орденів «За заслуги» II, ІІІ ступенів.

Автор та співавтор більш як 160 наукових праць, серед яких монографії, підручники, навчальні посібники з питань конституційного права, міжнародного публічного права, порівняльного правознавства.

Мартиненко П.Ф. брав участь у розробці низки законопроектів, зокрема Закону про мови в УРСР, Концепції Договору про Співдружність Суверенних Держав, Декларації про державний суверенітет України, Конституції України, Закону про Конституційний Суд України.

Як експерт МЗС України працював над проектами Європейської Конвенції з питань громадянства та Європейської Хартії регіональних та міноритарних мов, що розроблялись у Раді Європи.

Володіє французькою, чеською, англійською мовами.

2007

БУТКЕВИЧ Володимир Григорович - доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, член Світового конгресу українських юристів, член Академії наук вищої школи України, народний депутат України ІІ скликання, суддя Європейського суду з прав людини (1996-1998 рр., 1998-2001 рр., 2001-2007 рр.), автор понад 250 наукових робіт та 11 монографій. 

Експерт ООН (підкомісія з попередження дискримінації і захисту меншин) з прав людини (1992-2000рр.). Член Конституційної Комісії від ВР України, голова секції з питань прав, свобод, обов'язків людини та громадянина (1994-1996рр.), член Комітету у справах жінок, материнства і дитинства при Президентові України (1995-1996рр.), чл. Координаційної ради з питань судово-правової реформи при Президентові України (1997-2000рр.).

2006

МАРГУЛЯН Клара Григорівна – адвокат, Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області, член Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України, Заслужений юрист України, віце-президент Асоціації адвокатів України, почесний член Асоціації правників України.

Є одним з творців Союзу Адвокатів України і колишнього СРСР, членом Президії Союзу Адвокатів СРСР, активно відстоює статус незалежності адвокатури, обиралася членом першого правління міжнародного Союзу адвокатів.

2005

БОЙКО Віталій Федорович – Голова Верховного Суду України у відставці, Заслужений юрист України, член Національної комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права (2005-2010рр.), голова Громадської ради при Державній судовій адміністрації України, віце-президент Всеукраїнської суддівської асоціації, член Ради громадсько-політичного об'єднання «Український форум», почесний член Асоціації правників України. Суддя вищого кваліфікаційного класу.

Автор 26 публікацій з питань становлення і розвитку в Україні судової влади. Ініціатор багатьох законопроектів та пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства України, здійснення судово-правової реформи в державі.

 

Положення про відзнаку АПУ "За честь і професійну гідність"