Звернення АПУ щодо перших підсумків роботи БЕБ

Асоціація правників України (далі – АПУ, Асоціація) звернулася до Ради громадського контролю Бюро економічної безпеки України щодо роботи безпосередньо Бюро економічної безпеки України (далі – БЕБ, Бюро).

Бюро розпочало свою діяльність 25 листопада 2021 року як єдиний державний орган, відповідальний за боротьбу з економічними злочинами.

Створенню БЕБ передувало декілька причин. Перша — негативні практики, що існували у діяльності податкової міліції, НПУ, СБУ, які раніше розслідували економічні правопорушення, на чому наголошували підприємці та вся юридична спільнота. Друга причина — зобов’язання щодо консолідації повноважень з розслідування економічних злочинів в єдиний слідчий орган, взяті перед міжнародними партнерами.

Відповідно до Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» БЕБ виконує правоохоронну, аналітичну, економічну, інформаційну та інші функції. Тобто БЕБ є не силовим, а насамперед аналітичним органом із правоохоронною функцією, що має виявляти системні правопорушення у сфері економіки на основі аналізу баз даних. Висновки БЕБ мали б ґрунтуватися на всебічному, повному і неупередженому дослідженні всіх ризиків у сфері економіки, в тому числі на матеріалах кримінальних проваджень та оперативно-розшукової діяльності.

АПУ наголошувала на важливості забезпечення ефективної роботи БЕБ з метою підвищення рівня довіри між бізнесом та державою у своєму відкритому листі до Прем’єр-міністра України від 8.12.2021р.

Однак, після 9 місяців діяльності БЕБ, практикуючі юристи та бізнес констатують, що результат від діяльності БЕБ не виправдав очікувань ані держави, ані громадськості.

На практиці БЕБ, за прикладом податкової міліції, порушує кримінальні провадження на підставі аналітичних довідок Державної податкової служби, без проведення попередньої аналітичної роботи самостійно. Експерти АПУ вважають, що така практика є наслідком прогалини в законодавстві, а саме відсутністю встановленого законодавством порядку проведення аналітичної роботи та складання аналітиками Бюро аналітичних продуктів та інформаційних документів.

Виходом з цієї ситуації, на нашу думку, є напрацювання та впровадження механізму аналітичної-інформаційної роботи БЕБ. Для цього має бути розроблена відповідна методика для працівників інформаційно-аналітичного підрозділу БЕБ, яка визначатиме порядок та критерії здійснення ними аналітичної діяльності.

Експерти Асоціації переконані, що розробка такої методики можлива лише з урахуванням думки інститутів громадянського суспільства та професійної спільноти.

З урахуванням вказаного вище, АПУ пропонує ініціювати розробку вищезазначених методичних рекомендацій. Зі свого боку, Асоціація готова долучитись до такої роботи та надати детальні рекомендації.

У вас є цікава ідея заходу?