Позиція Асоціації правників України щодо спеціальності «Міжнародне право»

На вебсайті Міністерства освіти і науки України для громадського обговорення розміщено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», у якому відсутня спеціальність 293 «Міжнародне право». Зважаючи на те, що якісна підготовка юристів-міжнародників має надзвичайне значення в умовах війни Російської Федерації проти України, а також враховуючи значну кількість юристів-міжнародників в лавах Асоціації правників України (АПУ, Асоціація), АПУ вважає необхідним висловити свою позицію щодо вказаного питання.

Проєкт Постанови, про який йде мова, передбачає внесення змін до чинного «Переліку галузей знань і спеціальностей, з якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №266 від 29.04.2015 р. (в редакції Постанови Кабінету Міністрів України №762 від 7.07.2021 р.). Проєкт, який на даний момент розглядається, передбачає, зокрема, перенесення спеціальності 293 «Міжнародне право» з галузі знань 29 «Міжнародні відносини» до галузі знань 08 «Право».

Хоча вищевказані запропоновані зміни є частиною реформи юридичної освіти України, процес реформування повинен відбуватись за результатом відкритого і комплексного обговорення з громадськістю, професійним та освітнім середовищем з огляду на такі важливі аспекти:

  • Запропоновані зміни щодо освітніх спеціальностей повинні бути імплементовані таким чином, щоб не погіршити та не сповільнити якісне навчання юристів-міжнародників. Це важливий аспект, особливо враховуючи поточну ситуацію з браком саме таких фахівців в публічному секторі та враховуючи гостру короткострокову потребу в ще більшій кількості юристів-міжнародників з огляду на перспективи членства України в ЄС.
  • Реформування спеціальності «Міжнародне право» має враховувати інтереси випускників, які здобули її раніше. Запропоновані зміни не повинні породити ситуації неврегульованості та невизначеності у юристів, в чиїх дипломах значиться спеціальність «Міжнародне право».
  • Зміни щодо спеціальності «Міжнародне право» мають узгоджуватись із кращими регуляторними практиками ЄС.

Погоджуючись з необхідністю реформувати систему юридичної освіти в Україні, АПУ закликає Міністерство освіти і науки, Кабінет Міністрів України та Верховну Раду України взяти до уваги позицію професійної спільноти та провідних вищих юридичних навчальних закладів України та провести публічну дискусію з цього приводу, щоби прийняти виважене рішення.

Ми закликаємо всіх стейкхолдерів сектору юридичної освіти забезпечити відчутну прозорість та інклюзивність діалогу щодо реформування юридичної освіти в Україні.

Асоціація і надалі виражає готовність співпрацювати і надавати будь-яку необхідну підтримку органам державної влади для забезпечення якісної та сучасної юридичної освіти.

Повний текст звернення АПУ доступний за посиланням.

Хочете стати партнером АПУ?