Комітети АПУ звернулися з проханням врегулювати питання підтвердження права фізичних та юридичних осіб на пільги, встановлені Податковим кодексом України

Комітет АПУ з податкового та митного права та Комітет АПУ з нерухомості та будівництва звернулися до Кабінету Міністрів України та Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики з проханням врегулювати питання підтвердження права фізичних та юридичних осіб на пільги, встановлені Податковим кодексом України.

Наша організація завжди готова до відкритого діалогу з органами державної влади, уважно слідкує за законодавчими ініціативами Верховної Ради України та завжди підтримує новації, які спрямовані на стимулювання росту економіки країни та підвищення рівня інвестиційної привабливості бізнесу.

Наразі, внаслідок широкомасштабної збройної агресії Російської федерації на території України, питання сплати податків є важливим елементом і для держави, і для тих, хто сплачує ці податки.

Кожен суб'єкт господарювання, від малого до великого підприємства, та пересічні  громадяни відчули на собі тяжкі економічні наслідки, спричинені війною. Однак, найбільших збитків зазнали підприємства та громадяни, які опинились в зоні бойових дій або на окупованих територіях. На деяких територіях бойові дії були припинені, а на інших тривають й досі.

Підприємства та люди, які наразі перебувають на територіях, де ведуться (велися) бойові дії або які є тимчасово окуповані збройними формуваннями Російської Федерації або вже звільнених від окупації територіях - найбільше потребують підтримки від держави.

Для цього, майже на початку широкомасштабного вторгнення, були внесені відповідні зміни до Податкового  кодексу, які мали зменшити податковий тиск на фізичних осіб та бізнес, що знаходяться на територіях, де ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, а саме:

  • Відповідно до п.69.14. пункту 69 Перехідних положень податкового кодексу України, на період з 1 березня 2022 року по 31 грудня року, наступного за роком, у якому припинено або скасовано воєнний, надзвичайний стан, не нараховується та не сплачується плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки (земельні частки (паї), а також за земельні ділянки (земельні частки (паї), визначені обласними військовими адміністраціями як засмічені вибухонебезпечними предметами та/або на яких наявні фортифікаційні споруди.
  • Відповідно до п.69.15. пункту 69 Перехідних положень податкового кодексу України, за 2022 та 2023 податкові (звітні) роки, не нараховується та не сплачується загальне мінімальне податкове зобов’язання за земельні ділянки та/або за земельні ділянки, визначені обласними військовими адміністраціями як засмічені вибухонебезпечними предметами та/або на яких наявні фортифікаційні споруди.
  • Відповідно до п.69.16. пункту 69 Перехідних положень податкового кодексу України,  з 1 січня 2022 року по 31 грудня року, в якому припинено чи скасовано воєнний стан, введений Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, не нараховується та не сплачується екологічний податок платниками цього податку, зареєстрованими (взятими на облік) за місцем розміщення стаціонарних джерел забруднення, за утворення радіоактивних відходів та тимчасове зберігання радіоактивних відходів на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, та на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації.
  • Відповідно до п.69.22. пункту 69 Перехідних положень податкового кодексу України, не нараховується та не сплачується податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за об’єкти житлової нерухомості, у тому числі їх частки, які перебувають у власності фізичних осіб (за 2021 та 2022 податкові (звітні) роки) / юридичних осіб (за період з 1 березня 2022 року по 31 грудня 2022 року).
  • Відповідно до п.69.28 пункту 69 Перехідних положень Податкового кодексу України, до платників податків/податкових агентів, які провадили діяльність на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, та на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, і не можуть пред’явити первинні документи, на підставі яких здійснюється облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, як виняток із положень статті 44 Податкового кодексу України застосовуються спеціальні правила для підтвердження даних, визначених у податковій звітності. При цьому платники податків/податкові агенти, які подали повідомлення про втрату первинних документів, не підлягають перевірці контролюючим органом щодо зазначених у повідомленні податкових (звітних) періодів, у тому числі після завершення дії воєнного стану.

Кожна з вище перелічених норм вказує, щоПерелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, та територій, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, визначається Кабінетом Міністрів України.

Більше ніж через десять місяців повномасштабного вторгнення Кабінет міністрів України затвердив постанову №1364 від 06.12.2022 року «Про деякі питання формування переліку територій на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією», якою делегував повноваження щодо затвердження такого переліку Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

У свою чергу, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Наказом №309 від 22.12.2022 затвердило Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією.

Поряд з цим, відповідно до роз’яснень Державної податкової служби України, які були оприлюднені на офіційному сайті від 14 лютого 2023 року «Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, розроблений на виконання Постанови Кабінету Міністрів України №1364 від 06.12.2022 та затверджений Наказом Мінреінтеграції не може застосовуватися для цілей оподаткування».

У зв’язку із зазначеним виникають певні суперечки в питанні практичного застосування підпунктів 69.14, 69.15, 69.16, 69.22, 69.28пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України, а отже і щодо використання українським бізнесом та фізичними особами наданих державою пільг.

Наразі вже відомі випадки, коли податковий орган на підставі камеральних перевірок податкових декларацій з податку на нерухоме майно,  відмінне від земельної ділянки та податкових декларацій з плати за землю, встановлює так звану «арифметичну помилку». Ця «арифметична помилка» полягає, на думку ДПС, в тому, що компанії застосовують пільгу, визначену підпунктами 69.14, 69.15, 69.16, 69.22пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України №1364 від 06.12.2022 р. В результаті, фіскальний орган визначає таким платникам податків податкове зобов'язання з плати на землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки без врахування перелічених вище пільг.

Також, наприклад, наразі вже почали виникати спори з контролюючими органами щодо відмови у застосуванні спеціальних правил для підтвердження даних, визначених у податковій звітності, у разі втрати платником податків первинних документів через бойові дії та окупацію (пункт 69.28Пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України) при поданні платниками, які знаходяться на території Київської області, повідомлення про втрату первинних документів.

Таким чином застосування вказаних вище пільг, встановлених Податковим кодексом України, фактично ускладнене та призводить вже до виникнення спорів з податковими органами. Платники податків, чиє нерухоме майно перебуває (перебувало) під окупацією або знаходиться (знаходилось) в зоні бойових дій, вимушені або сплачувати за нього податки у повному обсязі, або ініціювати спір з податковим органом, який вимагає додатково часу та ресурсів у таких платників.

А відтак, може скластись враження, ніби пільги, передбачені пунктами 69.14, 69.15, 69.16, 69.22Пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України, були надані фізичним і юридичним особам лише формально.

Вказане вище, негативно впливає на мотивацію українського бізнесу здійснювати господарську діяльність на території України, а громадян України - надалі проживати на її території та повертатись із-за кордону. Крім того, така ситуація негативно вплине на інвестиційний клімат в Україні загалом, оскільки яскраво демонструє непослідовність та непередбачуваність податкової політики держави.

З урахуванням вказаного вище, Асоціація правників України, звернулася до Кабінету Міністрів України та Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики  з проханням:

  1. У найкоротші терміни врегулювати питання підтвердження права фізичних та юридичних осіб на пільги, встановлені пунктами 69.14, 69.15, 69.16, 69.22, 69.28 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України.

Міжнародна конференція Kyiv Arbitration Days: мислити глобально!

Міжнародна конференція Kyiv Arbitration Days: мислити глобально! | 08 грудня 2023