Комітет АПУ підготував коментарі і пропозиції до Порядку проведення опитувань споживачів під час розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (про захист від недобросовісної конкуренції), дослідження ринків

Комітет АПУ з конкуренційного права (далі – Комітет АПУ) звернувся до Голови Антимонопольного комітету України Піщанської О.С. щодо Порядку проведення опитувань споживачів під час розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (про захист від недобросовісної конкуренції), дослідження ринків.

Комітет АПУ розглянув Порядок проведення опитувань споживачів під час розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (про захист від недобросовісної конкуренції), дослідження ринків (надалі – Проект), затверджений Комітетом 6 жовтня 2022 року. Ми дякуємо фахівцям Антимонопольного Комітету України, які також взяли участь в обговоренні Проекту, що дозволило ширше розкрити різноманітні аспекти цілей, механізмів і можливостей використання інструментів опитування у вирішенні покладених на Антимонопольний комітет завдань, а також знайти спільні бачення з окремих питань, що потребують вирішення.  

Широкий спектр проблемних питань, їх складність і часто концептуальний їх характер вимагають уважного, поступового і системного їх розгляду через призму юридичних, гносеологічних та соціологічних принципів і методів, знаходження продуманих шляхів вирішення, але є очевидним те, що такі рішення можуть бути знайдені.   

Тому за результатами обговорення Комітет АПУ підготував коментарі і пропозиції до Проекту. Ми віримо, що ці коментарі і пропозиції сприятимуть формуванню підходів до застосування опитувань в діяльності Комітету.  

В якості резюме цих коментарів і пропозицій хочемо зазначити, що проведення опитувань дійсно може стати ефективним інструментом одержання Комітетом корисної і важливої інформації, який сприятиме здійсненню відповідних функцій і дозволить підвищити їх практичну ефективність. Але об'єктивні властивості методу анкетного опитування, в першу чергу його слабка здатність забезпечувати точність і достовірність з'ясування фактичних обставин тим більше, чим складнішим є об'єкт дослідження, об'єктивно обмежують їх доказову спроможність, а відтак обмежують сферу можливого їх ефективного використання в якості джерела доказів. Тим не менше, сфера можливого ефективного використання анкетних опитувань все ще може бути доволі широкою. При розробленні Порядку як внутрішнього методичного документу з організації проведення опитувань необхідно врахувати вказані об'єктивні властивості опитування, зокрема, на початковому етапі розвитку цього інструменту доцільно окреслити лише найбільш ефективні і безпечні сфери його використання та визначити базові методичні підходи, що можуть бути ефективно реалізовані Комітетом без залучення спеціалізованих організацій, а також передбачити можливість залучення таких спеціалізованих організацій у відповідних випадках

Комітет АПУ наголосив на своїй готовності продовжити роботу з підготовки пропозицій щодо наповнення Порядку практичними рекомендаціями і пропозиціями з проведення таких опитувань і пріоритетних сфер їх застосування.

У вас є цікава ідея заходу?