Діалог «Суспільний договір: виміри справедливості»: пошук балансу між правосуддям та громадською думкою в умовах війни

16 травня Аспен Інститут Київ спільно з Асоціацією правників України провели Діалог «Суспільний договір: виміри справедливості». У заході взяли участь народні депутати, представники судової влади України, антикорупційних органів, медіа, наукового співтовариства, інститутів громадянського суспільства, міжнародних організацій та правники з різних сфер практики.

Інтерактивний формат заходу допоміг учасникам поділитися баченням ролі адвокатури у забезпеченні права на захист, оцінити ризики впливу громадської думки на правосуддя, обговорити основні виклики незалежності судової влади в Україні під час війни.

Під час першої сесії Олеся Островська-Люта, генеральна директорка Національного культурного мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал», та Євген Глібовицький, директор Інституту Фронтиру, говорили про вплив війни на колективне розуміння громадянських прав та обов'язків, зміну уявлення про справедливість в українському суспільстві після повномасштабного вторгнення та його вплив на суспільні очікування щодо надійності правових інституцій в поляризованому суспільстві.

Роль адвокатури під час війни: як гарантувати право на захист

Під час сесії «Справедливість та роль адвокатури у забезпеченні права на захист» учасники наголосили на важливості продовження реформи органів адвокатського самоврядування, що сприятиме забезпеченню права на захист, а також права на справедливий суд. Обговорили виклики, які постають перед адвокатурою як елементом системи правосуддя під час війни, серед яких: доступ до правосуддя, безпека сторін під час здійснення правосуддя, етичні та моральні дилеми, можливий політичний або громадський тиск на адвокатів. Серед інших важливих думок були такі:

  • Система правосуддя не може повноцінно функціонувати без адвокатури. Судова реформа не буде мати свого логічного завершення без реформування інституту адвокатури.  
  • Невідворотність покарання, незалежна судова система та громадський контроль є ключовими факторами забезпечення справедливості.
  • Варто працювати з суспільним уявленням про справедливість. Просвіта займає у цьому питанні основоположну роль.
  • Забезпечення справедливості — це пошук балансу у вирішенні етичних та моральних дилем, що є особливо складним в умовах воєнного часу.

Правосуддя та суд громадської думки: як знаходити баланс?

Учасники сесії «Правосуддя та суд громадської думки» обговорили, що для забезпечення прозорості у відправленні  правосуддя потрібні дієві механізми громадського контролю, які нівелюватимуть надмірну увагу та упередженості з боку громадськості. У звʼязку з цим потрібна кампанія протидії дезінформації, яка може спотворювати розуміння справедливості суспільством.

  • Важливість забезпечення принципу гласності при відправленні правосуддя та підзвітності суддів як ключових аспектів забезпечення справедливості.
  • Варто активізувати громадську просвіту в правових питаннях для запобігання винесення суспільством «вироків без судів».
  • Перевірка фактів — один з методів запобігання емоційному забарвленню під час висвітлення чутливих новин. Необхідно налагодити комунікаційну роботу: зрозумілою мовою пояснювати суспільству новини сектору правосуддя.

Незалежні суди — гарантія справедливості в державі

Учасники сесії «Незалежність суддів» обговорили основні виклики незалежності судової влади в Україні під час війни. Серед них: вплив репутації судді на сприйняття суспільством ухваленого рішення та визнання його справедливим, політичний або суспільний тиск на суддів, тривалість реформування судової системи. Можливими способами розв’язання цих викликів може стати підвищення авторитету суддів у суспільстві, доопрацювання законодавчої бази, яка стосується судочинства, з метою унеможливлення здійснення тиску на всі сторони судового процесу, інформаційна підтримка та відкритість суддів до діалогу з громадським сектором та медіа-спільнотою.

  • Для запобігання можливим перешкодам в об'єктивному сприйнятті суспільством судових рішень важливо підтримувати високий рівень професійної етики та прозорості у судовій діяльності.
  • Щира та довірлива комунікація з суспільством стосовно ухвалених рішень дозволить підвищити довіру до судочинства в цілому.

Діалог модерували Денис Полтавець, директор програмного розвитку Аспен Інституту Київ, та Антон Дробович, модератор Аспен Інституту Київ, Голова Українського інституту національної памʼяті.

Проведення Діалогу координувала Олена Фоміна, директорка програмних напрямів Аспен Інституту Київ.

Дякуємо учасникам за щире обговорення та обмін думками. Сподіваємося, різні перспективи розширили уявлення кожного про виміри справедливості в сучасних умовах. 

Проведення цього заходу стало можливим за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програми «Справедливість для всіх», за підтримки National Endowment for Democracy, а також юридичних фірм VB PARTNERS, MORIS, Miller Law Firm, Юридична група LCF, АRIO, АК «Соколовський і партнери».

У вас є цікава ідея заходу?