Наскільки вдалою стала спроба вдосконалення національного антидопінгового законодавства?

КИЇВ — 15 березня 2021 року. Останнім часом істотно зросла кількість випадків відсторонення українських спортсменів від змагань через позитивні допінг-тести. Врешті Кабмін прискорив завершення роботи над законопроєктом, покликаним вдосконалити антидопінгове законодавство, а Міністр молоді та спорту України назвав боротьбу з допінгом пріоритетною. Наскільки вдалою є ця спроба? Розповів Дмитро Коваль, член Ради Комітету АПУ зі спортивного права, координатор проєкту «Правова допомога спорту в Україні», старший юрист  AGA Partners.

— Українське антидопінгове законодавство завжди потребувало змін та вдосконалення. Хоча чинний з лютого 2017 року Закон України 1835-VIII «Про антидопінговий контроль у спорті» заклав певний фундамент для здійснення антидопінгового контролю в Україні,ін все ж залишає багато прогалин і не відповідає положенням Всесвітнього антидопінгового кодексу. На це звернуло увагу Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА) ще в березні 2017 року.

1 січня 2021 року набула чинності оновлена редакція згаданого кодексу. Через невпинний розвиток фармакології міжнародні антидопінгові правила регулярно зазнають змін і стають жорсткішими. Подібне «відставання» та невідповідність міжнародним вимогам загрожує ізоляцією українського спорту — недопущенням наших спортсменів до міжнародних змагань, неможливістю проведення міжнародних змагань в Україні та входження її представників у керівні органи світових спортивних організацій.

Зважаючи на нагальність вдосконалення національного антидопінгового законодавства, Кабмін підготував законопроєкт «Про антидопінгову діяльність у спорті» № 5099 від 18.02.2021, покликаний повністю замінити чинний Закон 1835-VIII «Про антидопінговий контроль у спорті».

Серед запропонованих змін

Створення Національної антидопінгової лабораторії, придатної для акредитації ВАДА

За правилами Всесвітнього антидопінгового кодексу, всі допінг-проби мають проходити аналіз лише в лабораторіях з акредитацією ВАДА.

Лабораторія антидопінгового контролю, яка існує при Національному антидопінговому центрі (НАДЦ), відповідальному за організацію допінг-контролю в Україні, не має акредитації ВАДА. Тому аналіз допінг-проб українських спортсменів здійснюється в Європі.

Чинний Закон передбачає утворення Національної антидопінгової лабораторії, придатної для акредитації ВАДА, на базі лабораторії НАДЦ та покладає на КМУ обов’язок зареєструвати лабораторію у формі публічного акціонерного товариства до 1 січня 2027 року. При цьому з бюджету поступово будуть виділятися кошти для закупівлі необхідного обладнання лабораторії.

Законопроєкт, на відміну від діючого Закону, не містить положень щодо створення чи функціонування Національної антидопінгової лабораторії. Тут порядок створення та діяльності лабораторії пропонується передбачити в Законі України «Про фізичну культуру і спорт», відповідно до якого на Міністерство молоді та спорту покладається обов’язок утворити й забезпечити діяльність Національної антидопінгової лабораторії, придатної для акредитації ВАДА.

Отже, проєкт Закону має роз’єднати Національну антидопінгову лабораторію і НАДЦ, відокремивши лабораторію від НАДЦ у самостійну бюджетну установу, що є однією з вимог ВАДА. Розподілення видатків з бюджету має збільшити фінансування лабораторії та прискорити придбання необхідного обладнання для отримання акредитації ВАДА.

Система органів антидопінгової діяльності

Чинний Закон встановлює основні засади діяльності НАДЦ, порядок створення та функціонування Національної антидопінгової лабораторії — установи, що має здійснювати лабораторний аналіз допінг-проб. Законом також передбачена діяльність Наглядової ради антидопінгового контролю, що здійснює нагляд за діяльністю НАДЦ та лабораторії.

Крім зазначених органів та установ, документ пропонує на законодавчому рівні врегулювати діяльність Дисциплінарної та Апеляційної антидопінгових комісій, Номінаційного комітету, Комітету з терапевтичного використання НАДЦ.

Проте діяльність більшості вказаних антидопінгових органів та установ уже визначена на підзаконному рівні та в антидопінгових правилах. Зокрема, створення й діяльність НАДЦ визначені в Положенні про Національний антидопінговий центр, а Дисциплінарна та Апеляційна антидопінгові комісії діють згідно з Антидопінговими правилами НАДЦ.

Подібне дублювання може призвести до конфлікту положень. Зокрема, згідно з законопроєктом Комітет із терапевтичного використання складається з трьох фахівців у сфері медицини, хоча відповідно до Антидопінгових правил НАДЦ Комітет складається з Голови та чотирьох інших членів, які мають досвід у наданні медичної допомоги та лікуванні спортсменів.

Щоб уникнути дублювання, зміни чи доповнення до вже існуючих норм, серед них і запропоновані проєктом Закону, доцільніше приймати в межах підзаконних нормативних актів та антидопінгових правил.

Наприклад, документ містить пропозицію щодо створення та формування Номінаційного комітету, який має призначати членів Дисциплінарної та Апеляційної антидопінгових комісій. Зараз ні чинний Закон, ні Антидопінгові правила НАДЦ не передбачають створення такого комітету, а склади Дисциплінарної та Апеляційної антидопінгових комісій формуються НАДЦ відповідно до власних антидопінгових правил.

Загалом пропозиція створення Номінаційного комітету виглядає доречною, бо має на меті зменшити вплив НАДЦ на формування складу Дисциплінарної та Апеляційної антидопінгових комісій, забезпечуючи надалі неупереджений розгляд спорів комісіями. Однак з погляду юридичної техніки запропоновані зміни та доповнення будуть ефективніше працювати, якщо їх впровадити на підзаконному рівні й у антидопінгових правилах.

Замість висновків

Проєкт Закону № 5099 потребує вдосконалення у частині гармонізації з існуючими нормативними актами й антидопінговими правилами та вимагає техніко-юридичного доопрацювання загалом. Також варто розглянути питання доцільності прийняття деяких положень саме на законодавчому рівні.

Розгляд, опрацювання та подальше прийняття подібного законопроєкту для виконання вимог ВАДА та приведення антидопінгового законодавства у відповідність з міжнародними стандартами стане важливим кроком на шляху до створення і розвитку антидопінгової системи в України.

Долучайтесь до АПУ

Будьте в курсі актуальних новин від Асоціації правників України. Отримайте доступ до корисної інформації та освітніх можливостей. Ми будемо раді проконсультувати вас і надати всю необхідну підтримку.