Самоврядування судових експертів. Що в проекті?

КИЇВ — 10 січня 2018 року. Секція судових експертів Асоціації правників України провела чергову зустріч для обговорення найбільш важливих питань у реформуванні судово-експертної діяльності, які мають знайти відображення у законопроекті №6264 «Про судово-експертну діяльність в Україні».

Цього разу основний акцент зустрічі було зроблено на розділі ІІІ «Самоврядування судових експертів». Обговорити цю актуальну тему зібрались Олександр Дорошенко, заступник директора з експертної роботи НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, к.ю.н., судовий експерт; Ірина Овчар, помічник-консультант народного депутата України Ігоря Олександровича Лапіна; Катерина Сопова, науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, судовий експерт, та модератор Ірина Педь, судовий експерт, керуючий партнер Експертної групи S&D.

Незалежна діяльність представників так званих «вільних професій», до яких поряд з адвокатами, нотаріусами, судовими виконавцями відносяться і судові експерти, категорично виключає жорстке регулювання та надмірний державний контроль. Специфіка діяльності представників цих професій зумовлює потребу в захищеності від втручання державної влади та чиновників, забезпеченні права вільно висловлювати власну думку та застосовувати власні підходи.

Водночас важливо усвідомлювати, що самоврядування не тотожне самодіяльності. Зі створенням організації професійного самоврядування у певній професії до неї переходять певні управлінські функції, які мають здійснюватися на демократичних принципах її уповноваженими представниками.

Основною метою створення організації професійного самоврядування є гарантування того, що управління у відповідній професії здійснюватиметься на принципах, що мінімізують авторитарну та корупційну складові при прийнятті рішень.

Зважаючи на надзвичайну важливість формування професійного самоврядування в діяльності судових експертів, це питання було винесене для окремого обговорення учасниками Секції судових експертів АПУ.

На початку засідання КатеринаСопова поінформувала учасників про основні положення розділу ІІІ законопроекту №6264 «Про судово-експертну діяльність в Україні», приділивши окрему увагу положенням щодо Національної асоціації судових експертів, механізму створення у її складі рад судових експертів за напрямами судових експертиз, процедурі організації першого з’їзду новоствореної самоврядної організації, особливостям функціонування експертно-кваліфікаційної ради.

Активну дискусію викликали положення законопроекту щодо створення Національної асоціації судових експертів України. Учасники узгодили положення, які стосуються складу рад судових експертів за напрямами судових експертиз, внесли пропозиції щодо умов правомочності рішень рад судових експертів. Також були висловлені пропозиції про необхідність надання права на участь у діяльності самоврядної організації фахівців, які відповідно до законодавства здійснюють судово-експертну діяльність без отримання кваліфікації судових експертів.

Наступного тижня відбудеться засідання, на якому буде представлено остаточні пропозиції щодо змісту законопроекту №6264 «Про судово-експертну діяльність в Україні».

Долучайтеся до діяльності Секції судових експертів та допомагайте розвивати експертне самоврядування. Слідкуйте за нашими анонсами на сайті АПУ.

Юридична допомога