Міжнародний комерційний арбітраж: нові правила гри

КИЇВ — 23 жовтня 2017 року. Комітет з альтернативних вирішень спорів Асоціації правників України провів засідання, присвячене обговоренню нового Регламенту Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України (далі — МКАС при ТППУ) та трендів і новел регламентів провідних арбітражних інституцій.

Приводом для обговорення стало оновлення Регламенту МКАС при ТППУ, що очікується з січня наступного року. Автори Регламенту зі своєї позиції розповіли про ключові положення та новели документа.

В обговоренні брали участь Павло Бєлоусов, член Ради Комітету АПУ з альтернативних вирішень спорів, керівник практики міжнародного арбітражу ЮФ AEQUO; Сергій Гришко, партнер, керівник практики вирішення спорів юридичної фірми «Редкліфф Партнерс»; Тетяна Захарченко, заступник голови МКАС та МАК при ТПП України, член Президії МКАС та МАК при ТПП України; Ольга Костишина, радник голови МКАС при ТППУ, та Сергій Уваров, Генеральний секретар Української арбітражної асоціації, член Ради Комітету АПУ з альтернативних вирішень спорів, старший юрист Avellum.

Ольга Костишина, презентуючи нову редакцію Регламенту, зазначила, що вона розроблена із урахуванням світових тенденцій в арбітражі та реформи процесуального законодавства України, а також зі збереженням власного виняткового досвіду вирішення спорів, що дозволяє ефективно вирішувати зовнішньоекономічні спори, віднесені до компетенції Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України (далі — ICAC).

На відміну від інших арбітражних інститутів, ICAC не потребує введення інституту надзвичайного арбітра, оскільки відповідно до п. 5 Положення МКАС при ТППУ та ст. 25 нового Регламенту голова ICAC приймає, до сформування складу Арбітражного суду, за письмовим клопотанням будь-якої сторони, якщо визнає таке прохання обґрунтованим, постанови про встановлення розміру і форми забезпечення вимоги (забезпечувальні заходи), які є обов’язковими для сторін і діють до винесення остаточного арбітражного рішення.

Слід звернути увагу, що сторона спору може заявити таке клопотання про застосування забезпечувальних заходів без жодної додаткової плати.

Водночас, Регламент містить новий розділ «Забезпечувальні заходи». У зазначеному розділі визначені умови та підстави для вжиття забезпечувальних заходів; закріплено принцип співрозмірності забезпечувальних заходів та позовних вимог; передбачена можливість зміни та скасування забезпечувальних заходів; введене поняття зустрічного забезпечення; передбачена можливість надання альтернативного зустрічного забезпечення шляхом внесення грошових коштів на рахунок ТППУ або надання банківської гарантії чи іншого фінансового забезпечення; реалізована можливість сторони звернутися до компетентного державного суду за вжиттям заходів забезпечення поданого до ICAC позову.

Не зважаючи на те, що ICAC швидко та оперативно вирішує спори (90% справ вирішуються у строк, що не перевищує 6 місяців), автори змін врахували потреби користувачів арбітражних послуг та запровадили процедуру прискореного арбітражного розгляду. Умова: сторони передбачили це в арбітражній угоді або домовилися про це до подання відповідачем відзиву на позовну заяву.

Прискорений розгляд справи здійснюється на підставі тільки письмових матеріалів без проведення усного слухання у складі одного арбітра, якщо сторони не домовилися про інше. Сторонам необхідно подати позовну заяву і відзив на неї, а у відповідних випадках — зустрічну позовну заяву та заперечення на неї.

При прискореному арбітражному розгляді загалом строк розгляду справи не перевищуватиме 2-х місяців, оскільки Регламентом встановлюються чіткі та стислі строки для кожної процесуальної стадії:

–             15 днів для сплати позивачем арбітражного збору;

–             10 днів для надання відзиву на позовну заяву та/або подання зустрічного позову;

–             10 днів для призначення сторонами одноособового арбітра;

–             до 20 днів для винесення арбітражного рішення по справі.

У разі проведення усного слухання справи повістка надсилається за 15 днів до проведення слухання.

Ще одна важлива новела — значно розширені норми, які регулюють процес доказування у ICAC. Так, Регламент ICAC встановлює чіткі вимоги до письмових доказів, вводить нове поняття «електронні докази» та вимоги до них, уточнює правила доказування, надає Арбітражному суду право провести огляд речових доказів, огляд місця або розпорядитися про їх огляд експертом, призначеним складом Арбітражного суду.

Також Регламентом надається право Арбітражному суду або стороні за згодою Арбітражного суду звернутися до компетентного суду з проханням про сприяння не тільки у витребуванні доказів, а й про допит свідка. Документ визначив статус свідків та правила їх залучення до участі у розгляді справи.

Новий Регламент ICAC встановлює проактивну роль Арбітражного суду у процесі. Так, Арбітражний суд на свій розсуд може вимагати від сторін подання додаткових документів та/або доказів, запитувати надання третіми особами доказів, призначати проведення експертизи або викликати і заслухати свідків у справі.

Тако виділено дві категорії експертів: експерти, призначені стороною, та експерти, призначені складом Арбітражного суду. Окремо врегульовано порядок залучення таких експертів до участі у розгляді справи.

З’явилася нова стаття, що регламентує визначення ціни позову. Тетяна Захарченко, коментуючи це нововведення, звернула увагу, що у Регламенті буде відсутнє поняття немайнового позову. Ціна позову про визнання або зміну правовідносин буде визначатися, виходячи з вартості предмета правовідносин на момент подання позову.

Що важливо, встановлено максимальний розмір арбітражного збору при ціні позову понад 50 000 000 доларів США — не більше 350 000 доларів США. Водночас, домовлятися з опонентом буде доволі вигідно: при винесенні складом Арбітражного суду рішення на узгоджених сторонами умовах у першому засіданні позивачу повертається без реєстраційного збору 25% арбітражного збору. Решта арбітражного збору розподіляється між сторонами порівну, якщо сторони у мировій угоді не погодили інший розподіл арбітражного збору.

Після аналізу нововведень учасники засідання подискутували щодо труднощів, котрі, на думку фахівців, можуть виникнути при його застосуванні арбітрами та представниками сторін, та останніх трендів і новел регламентів провідних арбітражних інституцій.

АПУ запрошує всіх зацікавлених долучатися до заходів, що проводить Комітет з альтернативних вирішень спорів, та слідкувати за нашими новинами на сайті АПУ. З нами цікаво!

У вас є цікава ідея заходу?