Президент АПУ представив пріоритетні напрямки роботи

КИЇВ — 21 червня 2011 року. Президент Асоціації правників України (АПУ) Валентин Загарія під час засідання Правління представив пріоритетні напрями роботи на посту очільника організації на наступні два роки.

Серед пріоритетних напрямів роботи були виділені такі:

1. Лобіювання професійних інтересів правників через постійний моніторинг законодавства та підготовку зауважень до законопроектів, що мають визначальний вплив на професію, та активну участь в обговоренні зазначених законопроектів на стадії їх підготовки, зокрема таких, що стосуються реформування адвокатури, системи судоустрою, кримінального судочинства та професійної діяльності правників загалом.

2. Захист членів АПУ та правників загалом від свавілля правоохоронних органів шляхом підвищення ефективності роботи та популяризації «Гарячої лінії» АПУ.

3. Подальший розвиток і популяризація Третейського суду АПУ як альтернативної незалежної платформи для вирішення спорів.

4. Посилення регіональної присутності АПУ через створення нових відділень АПУ; введення практики кураторства відділень членами Правління; проведення всеукраїнських заходів, засідань комітетів та Інтернет-конференцій в регіонах; запровадження регулярних візитів керівництва АПУ до регіонів.

5. Популяризація діяльності АПУ за кордоном шляхом заснування нових щорічних заходів та участі членів Правління в діяльності міжнародних організацій, що об’єднують правників (IBA, AIJA, ABA тощо).

6. Збільшення кількості неформальних заходів: проведення раз на квартал Feedback Party для неформального спілкування керівництва Асоціації та правників і заходів на кшталт Lawyers’ Parties щонайменше раз на два місяці.

7. Впровадження системи надання безоплатної правової допомоги незахищеним верствам населення на регулярній основі та по найбільш резонансним справам, де сторони не можуть дозволити собі послуги адвоката.

 

У вас є цікава ідея заходу?