Перспективи приватної детективної діяльності в Україні: аналітика від Оксани Дитинко

КИЇВ —  01 квітня 2020 року. У Верховній Раді України зареєстровано декілька законопроєктів про приватну детективну діяльність в Україні (№1228 від 02.09.2019 року; № 3010 від 04.02.2019 року; № 3010-1 від 18.02.2019 року), метою яких є визначення на законодавчому рівні правових засад та встановлення основних правил щодо її регулювання. Саме їх детально проаналізувала Оксана Дитинко, адвокатка, керуюча партнерка АО «ДИТИНКО І ПАРТНЕРИ»

Спеціальний матеріал для The Page.

Легалізація інституту приватних детективів є дуже актуальною сьогодні в Україні, оскільки у більшості країн Європейського Союзу та США є відповідні спеціальні закони, що регулюють детективну діяльність на законодавчому рівні, а інформація, отримана приватними детективами, ефективно використовується не лише приватними компаніями, але і учасниками правосуддя цих країн.

У грудні 2019 року проєкт Закону України «Про приватну детективну (розшукову) діяльність» (реєстр. № 1228) був відхилений Комітетом з питань правоохоронної діяльності та направлений на повторне перше читання у зв’язку з численними критичними зауваженнями наукової і правової спільноти.

Так, законопроєкт №1228 фактично не надавав приватним детективам будь-яких особливих прав для їхньої ефективної діяльності. Натомість передбачав жорсткі заходи державного контролю з боку Міністерства внутрішніх справ, яке мало прав не лише видавати та анулювати свідоцтва приватних детективів за грубі порушення без чітких критеріїв встановлення цих порушень, але і право доступу до матеріалів, отриманих приватними детективами.

Вже в лютому цього року були зареєстровані два альтернативних законопроєкти № 3010 та 3010-1, які, на жаль, також мають певні недоліки та в запропонованому вигляді не забезпечать реального ефективного інституту приватних детективів в Україні.

Законопроєкт № 3010-1 за змістом є аналогічним проєкту закону № 1228, а тому навряд чи буде ухвалений, враховуючи попередні критичні зауваження до його змісту.

Зупинимося більш детально на законопроекті №3010 від 04 лютого 2019 року, внесеному народними депутатами України Галушко М. Л. та Медяником В.А., що має назву «Про приватну детективну діяльність».

За проектом закону приватним детективом може бути фізична особа, яка має громадянство України, повну вищу юридичну освіту або вищу освіту за спеціальністю «правоохоронна діяльність», володіє державною мовою, стаж роботи в галузі права або правоохоронної діяльності 3 роки, пройшла відповідне навчання з метою зайняття приватною детективною діяльністю та отримала свідоцтво про право на заняття приватною детективною діяльністю.

На відміну від інших, законопроект №3010 передбачає, що порядок проходження навчання осіб, які виявили намір здійснювати приватну детективну діяльність, видачу та анулювання свідоцтва приватним детективам здійснює Міністерство юстиції України (а не Міністерство внутрішніх справ).

Також Мінюст України визначає порядок навчання майбутніх приватних детективів та формує Єдиний реєстр суб’єктів приватної детективної діяльності, визначає порядок його ведення.

Фактично законопроект передбачає досить суворий контроль за діяльністю приватних детективів, зокрема, надає Мін’юсту України право здійснювати перевірки, самостійно визначати порядок їх здійснення та припиняти дію свідоцтва в разі виявлення порушень приватними детективами.

Інформація, отримана приватними детективами, є професійною таємницею, яка не підлягає розголошенню, є конфіденційною, крім випадків, коли вона має факти підготовки чи замаху на вчинення кримінального правопорушення (про такі факти детективи зобов’язані повідомити правоохоронним органам з передачею підтверджуючих матеріалів).

Приватні детективи матимуть право збирати інформацію з відкритих джерел, здійснювати пошук осіб, місцезнаходження яких невідоме, розшук зниклого (втраченого або викраденого) майна, предметів і тварин; пошук боржників та осіб, які ухиляються від виконання своїх договірних зобов’язань, а також належного їм майна та інших активів.

Разом з тим, законопроект має істотні недоліки, оскільки не передбачає надання приватним детективам ефективних реальних засобів для реалізації наданих їм прав.

Так, приватні детективи не матимуть доступу до баз даних, якими володіють правоохоронні органи, а матимуть лише право звертатися з відповідними запитами до таких органів за відповідною інформацією. Тому незрозуміло, чим права приватного детектива відрізнятимуться від прав адвокатів та журналістів.

Законопроектом передбачено право приватних детективів на збирання, фіксування та дослідження відомостей, необхідних для розгляду справ у кримінальному, цивільному, господарському, адміністративному судочинстві. Замовником цього виду послуг може бути лише сторона відповідного провадження.

Але у проекті закону не закріплено правовий статус інформації, яку добуватимуть приватні детективи. Не передбачено внесення відповідних змін в процесуальні кодекси, які б встановили правила використання інформації, отриманої приватними детективами, як доказів в суді. Відсутність таких змін фактично зводить нанівець сенс детективної роботи та використання адвокатами її результатів для захисту клієнтів в судах.

Окрім того, незрозумілим є обмеження кола замовників такого виду послуг лише сторонами відповідної судової справи, адже дуже часто адвокатам важливо звернутися до приватного детектива ще до початку процедур в суді з метою отримання відповідної доказової бази та прийняття рішення про стратегію захисту клієнта.

Крім цього, за проектом закону приватні детективи мають право під час відвідування службових та приватних приміщень здійснювати фотозйомку, відео- та аудіо запис лише за письмовою згодою власників цих приміщень, що нівелює саму ідею приватної детективної діяльності, метою якою є збирання інформації спеціальними способами з наданням реальних інструментів, схожих до оперативних негласних дій.

В цілому на сьогодні важливий будь-який закон, який дасть змогу почати формувати цивілізований інститут приватних детективів, що сприятиме ефективності збирання інформації не лише для приватних компаній, але і для учасників правосуддя.

А тому в разі внесення відповідних поправок в цей законопроект діяльність приватних детективів має всі шанси стати успішною в Україні.

Committee News

Do you have an interesting idea for an event?