Виборча комісія

Виборча комісія відповідає за організацію проведення виборів членів Правничої Асамблеї, Правління, Президента, Віце-Президента та Ревізійної комісії.

Виборча комісія обирається Правничою Асамблеєю у складі 9 (дев’яти) осіб, на чолі з Головою.

Член Виборчої комісії може подати Правлінню заяву про припинення повноважень за власним бажанням У випадку дострокового припинення повноважень члена Виборчої комісії на його місце Правлінням тимчасово призначається інший член Виборчої комісії. Таке рішення Правління підлягає затвердженню на найближчому засідання Правничої Асамблеї. Якщо відповідне рішення Правління не затверджене, такий тимчасово призначений член Виборчої комісії вибуває з її складу, проте всі рішення Виборчої комісії, прийняті за участю такого члена, є чинними.

Термін повноважень членів Виборчої комісії – 2 (два) роки (з правом повторного обрання на цю посаду на наступний термін). Члени Виборчої комісії зберігають свої повноваження до обрання нового складу Виборчої комісії.

Виборча комісія приймає регламент своєї роботи та інші документи. Протокол про результати виборів членів Правління, Президента, Віце-Президента підписуються усіма членами Виборчої комісії та передаються Секретаріату для зберігання. Будь-який член Правління має право ознайомитись з даними протоколів про вибори у робочий час Секретаріату.

Засідання Виборчої комісії є повноважними, якщо на них присутні більше половини членів. Рішення Виборчої комісії приймаються більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

Положення про Виборчу комісію затверджується Правлінням.

Документи стосовно кандидатури на посаду члена Правління, Президента, Віце-Президента, включаючи особисту письмову згоду відповідного кандидата, подаються у передбачені Статутом строки Виборчій комісії в наступному порядку:

 • вказані документи в електронній та письмовій формі подаються Секретаріату, який організовує та забезпечує передачу таких документів Голові Виборчої комісії в можливо короткий термін. Датою подання документів Виборчій комісії вважається відмітка Секретаріату про отримання таких документів.
 • Голова Виборчої комісії зобов’язаний ознайомити всіх членів Виборчої комісії з отриманими згідно з п. 13.8.1. Статуту документами протягом трьох робочих днів з дати отримання таких документів.

Члени Виборчої комісії 2021-2023 рр.

 1. Гевко Андрій Васильович
 2. Зайцев Владислав Валерійович
 3. Каба Дмитро Васильович
 4. Крикун-Труш Артем Вікторович
 5. Сергєєв Юрій Володимирович
 6. Соколов Микола Миколайович
 7. Павленко Ірина Олександрівна
 8. Оджиковський Віталій Олегович (Голова)
 9. Юрлов Микола Михайлович (Секретар)

Члени Виборчої комісії 2019-2021 рр.

 1. Глущенко Анастасія Олександрівна
 2. Грабовський Віктор Вікторович
 3. Каба Дмитро Васильович
 4. Лисун Вікторія Сергіївна
 5. Нуралін Микита В’ячелавович (секретар)
 6. Піта Юрій Анатолійович
 7. Сергєєв Юрій Володимирович
 8. Соколов Микола Миколайович
 9. Шаповал Дмитро Володимирович (голова)

Члени Виборчої комісії 2017-2019 рр.

 1. Безпалий Тарас Геннадійович (голова)
 2. Глущенко Анастасія Олександрівна
 3. Качмар Олег Йосипович
 4. Нуралін Микита В'ячеславович (секретар)
 5. Павленко Володимир Іванович
 6. Піта Юрій Анатолійович
 7. Сергєєв Юрій Володимирович
 8. Соколов Микола Миколайович
 9. Тарасевич Сергій Валерійович

 Члени Виборчої комісії 2015-2017 рр.

 1. Гринчук Андрій Миколайович
 2. Жуков Сергій Вікторович (голова)
 3. Кисіль Дмитро Анатолійович
 4. Мілютін Арсен Євгенович
 5. Молодецький Ростислав Анатолійович
 6. Мороз Віктор Павлович
 7. Павленко Володимир Іванович
 8. Піта Юрій Анатолійович
 9. Сергєєв Юрій Володимирович

 Члени Виборчої комісії 2013-2015 рр.

 1. Габрик Ольга Іванівна
 2. Грушовець Євген Анатолійович
 3. Жуков Сергій Вікторович (голова)
 4. Левіцький Євген Вадимович
 5. Легоцька Мар'яна Ігорівна
 6. Линник Ігор Володимирович
 7. Мельник Ігор Олександрович
 8. Молодецький Ростислав Анатолійович
 9. Холопік Олеся Олексіївна (секретар)

Члени Виборчої комісії 2011-2013 рр.

 1. Балбекова Олена Олександрівна
 2. Дерев'янчук Володимир Анатолійович
 3. Золотаревська Олена Григорівна
 4. Клічак Марія Василівна
 5. Кожухівська Оксана Григорівна
 6. Нуралін Микита В'ячеславович
 7. Сєліванова Ірина Анатоліївна (голова)
 8. Титикало Роман Сергійович (секретар)
 9. Харлан Олександра Сергіївна

НАГАДАТИ ПАРОЛЬ