Комітет з міграційного права

Сергій Ніжинський

Голова Комітету з міграційного права

Сергій Ніжинський

Експерт з міграційного та кримінального права, к.ю.н.

sergiy.nizhynskyy@gmail.com

Шановні колеги!

Міграційне право опікується надзвичайно широким колом питань, які потребують комплексного, системного підходу до вивчення та аналізу, не лише у рамках внутрішнього законодавства, а і знання та реалізації норм міжнародно-правових актів. Необхідність гармонізації законодавства різних країн, які стосуються питань правового статусу іноземців, логічно випливає із таких засад права як рівність перед законом, заборона дискримінації тощо.

Актуальність питань у сфері міграційного права посилюється також і реалізацією євроінтеграційних процесів Україною, набуття чинності у повному обсязі Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським співтовариством, запровадженням нових правил перетину державного кордону, загальносвітовими тенденціями, такими як посилення глобалізаційних процесів із врахуванням необхідності забезпечення внутрішньої безпеки державами тощо.

У цьому світлі надзвичайно актуальною є проблема забезпечення збалансованих (з точки зору часу, міри втручання у приватне життя та ефективності) механізмів перевірки на достовірність відомостей про осіб, які перетинають державний кордон та мають намір отримати легальний правовий статус в Україні.

Варто звернути окрему увагу на узгодження законодавства України в частині застосування положень щодо випадків подвійного громадянства. Належний правовий статус внутрішніх переселенців так само є предметом особливої уваги.

Тому запрошуємо  вдосконалювати та напрацьовувати якісну практику правників у сфері міграційного права.

Заступники голови

Юлія Бєлова

Юлія Бєлова

адвокат АО «Баррістерс»

advocat2019@gmail.com

РАДА КОМІТЕТУ:

Тамара Полуніна, директор ТОВ «Юридична Компанія «ОСКАР ВЕЙС»
   
  Наріман Устаєв, генеральний директор ГО «Інститут геостратегії імені Ісмаїла Гаспринського»
   
   

НАГАДАТИ ПАРОЛЬ