Ефективне застосування та модернізація Кримінального процесуального кодексу України у світлі принципу змагальності та права на захист

Проект впроваджується Асоціацією правників України у межах імплементації грантової ініціативи «Ефективне застосування та модернізація Кримінального процесуального кодексу України у світлі принципу змагальності та права на захист» за фінансування проекту Ради Європи «Подальша підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні».

Період реалізації - з 10 листопада 2017 р. до 31 березня 2018 р.

Експерти проекту: Денис Бугай, партнер VB PARTNERS, Президент АПУ (2013 — 2017 рр.), та Микита Нуралін, адвокат VB PARTNERS.

Цілі проекту:

  1. Забезпечення діалогу між органами влади та правничою спільнотою у регіонах України щодо обговорення актуальних питань кримінального процесуального законодавства;
  2. Врахування позицій зацікавлених сторін та кращих зарубіжних практик для підготовки пропозицій щодо оптимальної моделі концепції модернізації КПК України;
  3. Підготовка пропозицій щодо удосконалення КПК України, який, зберігаючи структуру чинного кодексу, дозволить його модернізувати з ключових питань і припинить практику фрагментарних змін до акту.

У рамках грантової ініціативи планується проведення регіональних експертних заходів, де буде обговорено такі питання:

  • стандарти Ради Європи та кращі практики щодо права на захист та змагальності сторін;
  • останні зміни до КПК: наслідки, ризики та прогнози;
  • підсилення змагальності та «вирівняння» повноважень сторони обвинувачення та захисту;
  • підсилення інституту слідчого судді на досудовому розслідуванні;
  • окремі напрями вдосконалення КПК України.

За підсумками проведених експертних обговорень, аналізу висловлених зауважень і застережень учасників заходів щодо останніх змін до КПК України, а також дискусійних питань, які мають місце у правозастосуванні, експертами проекту підготовлено аналітичний звіт.

НАГАДАТИ ПАРОЛЬ