Сприяння судовій реформі. Захист незалежності суду

ПРОЕКТ АПУ

«СПРИЯННЯ СУДОВІЙ РЕФОРМІ. ЗАХИСТ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДУ»

Незалежність суду є однією з фундаментальних засад демократичного суспільства, передумовою верховенства права та основоположною гарантією справедливого суду.

Незалежність судів є конституційним принципом організації та функціонування судової влади. Гарантії незалежності суддів встановлені Конституцією і законами України.

Однак події останнього часу свідчать, що гарантії судової незалежності не виконуються, механізми захисту суддів від протиправних посягань є неефективними. За таких умов справедливе правосуддя неможливе. 

Згідно з даними моніторингу та обліку звернень суддів щодо втручання в їх діяльність, наявних на офіційному сайті Ради суддів України, у 2015 році зареєстровано 62 звернення, а з початку 2016 — 59. Численні звернення суддів до Ради суддів України є свідченням того, що тиск на суддів стає звичним явищем.

Особливе занепокоєння викликає те, що тиск на суддів здійснюється відкрито, зухвало і безкарно.

Відсутність належного реагування на випадки порушення гарантій незалежності суддів призводить до блокування роботи судів, неможливості проведення судових засідань, загрози життю, здоров’ю суддів, учасників судового процесу та працівників апарату суду і, як наслідок, неможливості виконання основної функції — здійснення правосуддя.

Проект Асоціації правників України «Сприяння судовій реформі. Захист незалежності суду» має на меті забезпечення надання правової та інформаційної допомоги суддям та судам у випадку порушення гарантій незалежності, правового захисту суддів-викривачів, та захисту авторитету суду.

Завдання:

  1. Правовий та інформаційний супровід кожного випадку тиску на суд.
  2. Здійснення громадського контролю за розслідуванням випадків тиску на суд.
  3. Представництво суддів як потерпілих на досудовому розслідуванні та в судах.
  4. Забезпечення правдивого висвітлення діяльності суду.
  5. Реагування на випадки приниження авторитету суду.
  6. Взаємодія з громадянським суспільством та ЗМІ у питаннях висвітлення діяльності суду.

Очікувані результати проекту:

  1. Підвищення гарантій захисту незалежності суду.
  2. Підвищення поінформованості професійної спільноти та громадськості про фактори, які заважають ефективній судовій реформі та забезпечення права на справедливий суд.
  3. Активна участь громадськості в підтримці впровадження судової реформи в Україні.

Координатор Проекту — Володимир Кравчук, д.ю.н., проф., член Правління АПУ, президент АРССУ, суддя Львівського окружного адміністративного суду.

НАГАДАТИ ПАРОЛЬ