Новини

Асоціація правників України надала Amicus Curiae у справі за конституційною скаргою «Андрітз Гайдро ГмбХ» щодо визнання невідповідності Конституції України (неконституційності) п. 120-1.1 ст. 120-1 Податкового кодексу України

2021-12-29

КИЇВ — 29 грудня 2021 року. Асоціація правників України звернулася з офіційним листом до Конституційного Суду України, у якому надала Amicus Curiae щодо справи № 3-133/2021 (299/21) за конституційною скаргою представництва «Андрітз Гайдро Гмбх» щодо визнання невідповідності Конституції України (неконституційності) п. 120-1.1 ст. 120-1 Податкового кодексу України (далі — ПКУ). Асоціація прагне привернути більшу увагу КСУ до конституційних аспектів податкових питань, адже це сприятиме підвищенню якості і подальшому розвитку податкового законодавства, а також вдосконаленню практики застосування такого законодавства.

Так, 10 серпня 2021 року представництво «Андрітз Гайдро Гмбх» (далі — Представництво / Скаржник) в особі голови Представництва Геннадія Роальдовича Ігнатьєва звернулося до Конституційного Суду України з клопотанням щодо перевірки на відповідність приписам ч. 1 ст. 8, ч. 4 ст. 41, ч. 1 ст. 62 Конституції України (конституційність) положень п. 120-1.1 ст. 120-1 Податкового кодексу України вiд 02.12.2010 р. № 2755–VI (далі — Кодекс) у редакції Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стабілізації розрахунків на Оптовому ринку електричної енергії України» № 2198–VIII від 09.11.2017 р., якими, зокрема, визначено розмір штрафів за порушення строків реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. Автор клопотання стверджує, що передбачені оспорюваними положеннями Кодексу штрафні санкції, що застосовуються до випадків несвоєчасної реєстрації податкових накладних, є явно надмірними та порушують принцип верховенства права (ч. 1 ст. 8 Конституції України), зокрема, такі його складові, як: справедливість, пропорційність і співмірність. Також, на його думку, непропорційними штрафними санкціями порушується конституційне право на власність, а оспорювані положення Кодексу є виявом втручання в мирне володіння Представництвом та іншими платниками податків власним майном (ст. 41 Конституції України), оскільки покладають обов’язок зі сплати матеріально значущих сум. Крім того, у клопотанні стверджується, що застосування настільки значних санкцій не відповідає вимогам Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та ст. 62 Конституції України. Ухвалою колегії суддів КСУ відкрито конституційне провадження у справі, і 10 листопада 2021 року справу було розглянуто на відкритій частині пленарного засідання сенату КСУ. Після дослідження матеріалів справи на відкритій частині пленарного засідання КСУ перейшов до закритої частини для ухвалення рішення.

АПУ переконана, що рішення, яке буде прийняте Судом у цій справі, матиме принципове значення не тільки для правовідносин, про які йде мова, але й значний вплив на формування практики Суду щодо пропорційності, співмірності та справедливого балансу між несприятливими наслідками (зокрема санкціями) для осіб і цілями, на досягнення яких спрямовані такі заходи, у цьому випадку — у податковій сфері.

Асоціація надала юридичний коментар щодо норм податкового законодавства, конституційність яких оспорює Скаржник, зокрема, вважає, що з огляду на принцип пропорційності, санкції за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних (від 10% до 50% від суми податку, залежно від ступеня несвоєчасності) не можуть перевищувати санкції за самостійне виправлення помилок чи власне несвоєчасну сплату податку аж до десяти разів (в останньому випадку — від 5% чи 10% від суми податку, залежно від строку невиплати податку).

Механізм підготовки податкових накладних і їх реєстрації мають підпорядкований характер, ці заходи спрямовані на забезпечення сплати податку, і саме тому санкція за порушення правил реєстрації податкових накладних не може бути більшою від санкції за власне порушення законодавства щодо нарахування і сплати податку. Законодавець певною мірою вже намагався частково вирішити цю проблему внесенням змін до законодавства щодо штрафів за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних, які не видаються покупцям, і обмежив абсолютну величину штрафів за такі проступки. Проте навіть це зроблено, на думку експертів АПУ, не дуже вдало, і питання потребує принципового вирішення. За даними членів Асоціації, в судах і досі перебуває значна кількість справ щодо штрафів за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних, наприклад, за позовами таких платників податків: ТОВ «Данон Дніпро», ТОВ «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА», ТОВ «ПРОКТЕР ЕНД ГЕМБЛ УКРАЇНА», АТ «УКРПОШТА», ТОВ «Бреннтаг Україна», ТОВ «САССК», АТ «Київенерго», ДП «Кюне і Нагель», ТОВ «АТБ-маркет», ТОВ «РОЗЕТКА.УА», ТОВ «МОНСАНТО УКРАЇНА» та інші.

У своїй конституційній скарзі скаржник просить перевірити оспорювані норми Податкового кодексу України на відповідність приписам ч. 1 ст. 8, ч. 4 ст. 41, ч. 1 ст. 62 Конституції України. Відповідно до ч. 1 ст. 8 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Враховуючи викладене вище, положення щодо визначення розміру штрафів за порушення строків реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, які містяться в п. 120-1.1 ст. 120-1 Податкового кодексу України, не відповідають таким складовим конституційного принципу верховенства права, як пропорційність, справедливість та співмірність. Отже, Асоціація вважає положення п. 120-1.1 ст. 120-1 Податкового кодексу України в редакції Закону України № 1797-VIII від 21.12.2016 р. «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» зі змінами згідно із Законом України № 2198-VIII від 09.11.2017 р. «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стабілізації розрахунків на Оптовому ринку електричної енергії України» такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), а саме ст. 8 Конституції України.

АПУ запрошує суддів Конституційного Суду брати участь у заходах Асоціації з відповідних питань і пропонує залучати експертизу Асоціації під час попереднього обговорення та підготовки до розгляду податкових питань, що виходять на конституційний рівень. Окрім цього, Асоціація висловила свою готовність надати майданчик для плідної співпраці та сумісних обговорень актуальних проблем податкового законодавства як із суддями, так і з бізнесом.

З повним текстом звернення можна ознайомитися за посиланням.

Вступити до АПУTelegram-каналYouTube-канал.

Якщо ви бажаєте підтримати діяльність АПУ, будемо вдячні, якщо ви зробите це за посиланням.