Формується Рада громадського контролю при Бюро економічної безпеки України

2021-08-28

КИЇВ – 28 серпня 2021 року. Асоціація правників України запрошує своїх членів долучитися до роботи Ради громадського контролю при Бюро економічної безпеки України.

Рада громадського контролю при Бюро економічної безпеки України створюється з метою забезпечення прозорості, відкритості діяльності вказаного органу, зокрема шляхом здійснення громадського контролю за його діяльністю; врахування Бюро економічної безпеки України пропозицій і зауважень громадськості, зокрема в частині дотримання ним прав і свобод людини і громадянина.

Відповідно до Положення про участь та представництво АПУ у громадських радах, кандидатури представників АПУ погоджується рішенням Правління АПУ про обрання представників, шляхом голосування членів Правління.

Якщо Ви бажаєте подати кандидатуру, будь ласка, надішліть листа з пакетом документів та згодою на обробку персональних даних до Секретаріату АПУ на адресуkharkiv_gr@uba.ua до 13:00 30 серпня 2021 року.

Пакет документів:

  • копія документа, що посвідчує особу кандидата (копія паспорта громадянина України або лицьового і зворотного боку паспорта громадянина України у формі картки та довідки про реєстрацію місця проживання особи);
  • автобіографія кандидата, що обов’язково повинна містити прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність чи відсутність судимості, досвід та досягнення в роботі, пов’язаній з правозахисною та/або антикорупційною діяльністю, зокрема у сфері економіки;
  • мотиваційний лист кандидата, в якому викладаються мотиви щодо обрання його до складу Ради. Вимоги до оформлення мотиваційного листа: обсяг до 2 друкованих сторінок; шрифт Arial, кегль– 14, міжрядковий інтервал – 1; відступи: від лівого краю аркуша – 30 мм, від верхнього та нижнього – 20 мм, від правого – 10 мм.

НАГАДАТИ ПАРОЛЬ