Право на обробку даних для машинного навчання в ЄС: покроковий аналіз

2021-04-28

КИЇВ — 28 квітня 2021 року. Право на використання та обробку даних для навчання штучного інтелекту — наскільки його імплементація потрібна в правових режимах? Нещодавно стипендіат Стенфордської юридичної школи TTLF і керуючий партнер в AIRecht (Амстердам, Нідерланди) Моріц Коп у своїй праці провів аналіз імплементації цього режиму. Його детально розглянула Альона Несміян, юристка Digilaw та розповіла про потенційну користь такого права, в тому числі на прикладі text and data mining exception.

*Матеріал підготовлено у співавторстві з Артемом Бакутіним, помічником юриста Digilaw

— Цифровий світ розвивається стрімкими темпами, за якими не встигає навіть людина. Дані в ньому є основним ресурсом, який слугує засобом існування штучного інтелекту (ШІ). Розвиток машинного навчання, мабуть, залишається недооціненим. Але ШІ не оглядається назад, про що людство може колись пожалкувати. На думку експертів, у сфері права та штучного інтелекту є актуальною імплементація «права на обробку даних в цілях машинного навчання».

Стипендіат Стенфордської юридичної школи TTLF і керуючий партнер у AIRecht (Амстердам, Нідерланди) Моріц Коп у своїй праці «The right to process data for machine learning purposes in the EU» провів аналіз імплементації цього правового режиму. 

Ключовою метою європейської стратегії в області персональних даних є створення законодавчої бази для управління ними, що очікується уже всередині 2021 року. Політичною метою є реалізація дозволу на горизонтальний обмін даними між B2B, G2B, B2G і C2B, а також між державами-членами ЄС, з подальшою можливістю надати штучному інтелекту збирати, аналізувати та обробляти масиви даних між різними секторами економіки.

Але з якими правовими перешкодами може зіткнутися ШІ?

По-перше, авторські права при обробці даних. Захищені об’єкти авторських прав не можуть бути відтворені ШІ, тому що потребують дозволу від правовласників. Дані, що представляють предмет ІВ — захищені правами ІВ. Неліцензійне використання вхідних даних машинного навчання потенційно може призвести до обмеження права на відтворення та вилучення даних.

По-друге, права третіх осіб на базу даних можуть торкатися частин навчального набору даних. Якщо вони містять захищені авторським правом твори, які ще не перебувають у відкритому доступі, чи інформацію, захищену правами на базу даних, і виключення щодо аналізу не застосовується, то необхідний попередній дозвіл на використання та обробку даних у правовласників у формі письмової ліцензії користувача.

По-третє, компанії, які вклалися у розвиток ШІ цілком вірогідно докладуть зусиль, щоб результат праці та основний капітал ШІ зберігався у їх руках. Це свого роду монополізація використання машинного навчання в різних сферах економіки, шляхом укладання контрактів на певних умовах разом із придушенням конкуренції серед подібних компаній.

По-четверте, GDPR. В деяких випадках дія GDPR явно заважає швидкому впровадженню ШІ та його масштабування на внутрішньому європейському ринку. Існує ризик зіткнення GDPR з метою збирання та обробки даних ШІ, таким як обмін навчальними даними. Це потребує можливих змін до Регламенту. Звідси, будь-які зміни, які торкнуться GDPR, торкнуться і його екстериторіальних користувачів за межами Євросоюзу.

І п’яте, різне розуміння поняття «власності» на дані. У кожної країни різне розуміння навіть поняття нерухомості. Та нерухомість — не інтелектуальна власність. Дані — не монолітна сутність, а різнорідні цифрові активи. Розуміння поняття «даних» так само відрізняється навіть в країнах ЄС на національному рівні. 

Цифрові дані ще не визнані юридичним об’єктом, яким можна володіти. Цифрові активи ще не включені в предмет права на право власності у більшості країн. Ба більше, з появою нового закону проблемою стане питання умов зберігання та обробки даних за певний проміжок часу. Тим більше коли ці дані ще будуть змішані (персональні разом із державними та/або промисловими тощо).

На думку експерта, для реалізації права на машиночитаність необхідні деякі винятки та обмеження щодо застосування авторських прав. Наприклад, обов’язкове виключення інтелектуального аналізу тексту та обробки даних (TDM) в авторському праві. А у ролі регулятора, створити «багатотериторіальне агентство колективних прав». Також, необхідна окрема директива про комерційну таємницю, щоб виведені дані не можна було монополізувати класифікуючи їх як комерційну таємницю.

В ідеалі, зрозумілий правовий режим на наднаціональному рівні зможе забезпечити гармонізацію законодавства на внутрішньому ринку. Це право має виконати основну Стратегію ЄС щодо цілей політики даних, мета якої налагодити їх обмін та використання. Правова визначеність стане стимулом  використовувати цей режим між приватними особами, державними органами, бізнесом та інвесторами з довірою. 

Крім цього, є можливість запобігти недобросовісному домінуванню та зловживанню на цифровому ринку. Для цього повинні бути відкриті стандарти ШІ. Та це не відкритість конфіденційних даних. Мова йде про здорову конкуренцію, інновації та відкритий розвиток сегменту.

Серед основних ризиків можлива неправильна інтерпретація норм закону. Надзвичайно важливо, щоб закон про дані не просто надавав право на обробку даних, а й не викликав неоднозначного розуміння. 

Для наднаціонального права ЄС важлива правильність застосування принципів субсидіарності та пропорційності, згідно з якими, не повинно бути втручання зі сторони ЄС, коли його держави-члени можуть ефективно вирішити проблему на національному рівні. А участь ЄС не повинна перевищувати дій, необхідних для досягнення цілей. Окрім цього, постійними залишаються вразливості безпеки та конфіденційності даних.

Замість висновку

Цифрові технології, попри їх стрімкий розвиток, — це нейтральний інструмент. Успіх європейської цифрової стратегії буде вимірюватися тим, наскільки корисно цей інструмент буде використаний для суспільного блага — його ключової мети. 

Оскільки розвиток машинного навчання є процесом неминучим, та й доволі швидким, результати його діяльності так чи інакше уже впливають на права та свободи громадян по всьому світові. Звідси, імплементація права має опиратися на сьогоденні життєві реалії та оцінку майбутніх ризиків.

Вступити до АПУTelegram-каналYouTube-канал.

Якщо ви бажаєте підтримати діяльність АПУ, будемо вдячні, якщо ви зробите це за посиланням.

НАГАДАТИ ПАРОЛЬ