АПУ & ВС: дев'ятнадцятий вебінар. Альберт Єзеров

2021-02-19

КИЇВ — 19 лютого 2021 року. Ми продовжуємо традиційну серію вебінарів за участі суддів Верховного Суду для обговорення актуальної практики. Перша в новому році онлайн-зустріч була присвячена питанню застосування Конституції України під час здійснення адмінсудочинства. Ключовий спікер — Альберт Єзеров, суддя Касаційного адміністративного суду у складі ВС, к.ю.н., доцент.

Всі вебінари від Асоціації правників України доступні за посиланням.

«...судді виявляють приклад поваги до Конституції, але що таке Конституція, знають тільки судді, які повинні бути динамічними компонентами історії, якщо бажати та домагатися життєздатності наших інститутів» (с) суддя ВС США W.Douglas

Альберт Єзеров зауважив, що коли мова йде про інститути — йдеться про поділ влади та роль в ньому, адже саме через здійснення правосуддя судова влада проявляє себе:

«Вона є цінною за змістом і формою лише тоді, коли здатне забезпечити ефективне поновлення порушеного права. Такий висновок є закономірним у правовій системі, яка визнає права індивіда зобов'язальними для всієї публічної влади».  

Конституція України, за словами судді, демонструє відданість такій ідеї, кореспондуючи позитивний обов'язок публічної адміністрації затверджувати та забезпечувати права та свободи людини. Реалізується він в тому числі шляхом здійснення правосуддя: насамперед йдеться про адміністративну юрисдикцію.

Водночас він зауважив, що конституційно-правові перетворення формують нові виклики для національного правозахисного механізму. Вони надають судам новітній правозастосовний інструментарій для забезпечення реалізації прямої дії норм Конституції в повсякденному правозастосуванні.

Проте їх дієвість можна забезпечити лише за умови окреслення методологічних особливостей їх використання та розкриття ключових принципів імплементації.

Після модернізації тексту Конституції та виведення КСУ із системи судоустрою постало питання застосування правозастосування до нових конституційних реалій. Саме висвітленню новацій спікер присвятив свій виступ.

Щодо феномену Конституції Альберт Єзеров підкреслив  — він не вичерпується текстом, формальним змістом:

«Конституція становить систему базових цінностей, покликаних обмежувати будь-які прояви свавілля публічної влади для гарантій прав людини — в цьому вся сутність. Саме два ключових блоки складають зміст: організація публічної влади та каталог основоположних прав і свобод». 

Серед обставин, які викликають необхідність судового тлумачення, суддя виокремив:

— наявність Конституції;

— розходження між нормами Конституції та політико-правовою дійсністю;

— виникнення в суб'єктів права неоднозначного розуміння конституційних норм;

— прагнення забезпечити Конституції еволюційний шлях розвитку.

Методологічний же підхід, за якого суди виступатимуть захисниками базових конституційних цінностей, передусім людської гідності, за словами пана Єзерова, дозволить судам бути саме органами правосуддя в системі балансування влад.

Відтак, спікер підкреслив, що застосовувати Конституцію слід, як акт прямої дії. Основним способом такого застосування є її судове тлумачення. Ні те, ні інше не було властиве нашій правовій системі до 1996 року — саме тому з'явилася Постанова Пленуму ВС №9 від 1 листопада 1996 року «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя»

Більше практичних нюансів 

Пан Єзеров розповів, що відповідно до ч.4 ст.7 КАС України, нової його редакції, якщо суд доходить висновку, що закон чи інший правовий акт суперечить Конституції, він застосовує не його, а норми Конституції, як норми прямої дії. Тоді суд після ухвалення рішення в справі звертається до ВС для вирішення питання про внесення до КСУ подання щодо конституційності правового акта.

Серед конкретних прикладів такого правозастосування спікер навів:

— Постанова від 19.05.2020 в справі №420/7581/19. П'ятий апеляційний адмінсуд не застосував неконституційні положення в Законі «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».

— Постанова 22.07.2017 в справі №201/15357/17. Дніпропетровський апеляційний адмінсуд вказав, що ч.2 та ч.3 ст.28 Закону України №1058 є неконституційними, бо не відповідають ст.46 Конституції, тому суд не застосовував ці норми при вирішенні справи.

— Постанова від 14.06.2019 у справі №404/2725/18. Третій апеляційний адмінсуд не застосував Постанову Кабміну від 23.11.2011 №1210 вказавши на неконституційність окремих положень.

— Постанова від 01.07.2019 у справі №200/4213/19 — Перший апеляційний адмінсуд не застосував при вирішенні справ постанову Кабміну від 08.06.2016 №365 прямо вказавши на неконституційність.

— Ухвала від 30 вересня 2020 року в справі №640/20564/19. Шостий апеляційний адмінсуд не застосував ст.87-1 Закону «Про державну службу» через її невідповідність Конституції.  

Крім того, Альберт Єзеров розкрив питання щодо перегляду справ за виключними обставинами після рішення КСУ, дії його рішень в часі та питання адміністративного судочинства й зупинення провадження в справі на час конституційного провадження.

Попередні серії доступні за посиланням.

З презентацією Альберта Єзерова можна ознайомитися тут.

НАГАДАТИ ПАРОЛЬ