Пам’ятка: про виборчі права громадян

2020-10-16

СУМИ — 16 жовтня 2020 року. Місцеві вибори стартують вже незабаром. Це важливий день для кожного відповідального громадянина, а відтак підготуватися до нього варто заздалегідь. Для повної бойової готовності ми підготували пам’ятку про основні виборчі права українців. Коротко та лише про головне. Допоміг із цим Олексій Назаренко, адвокат, член Ради Відділення в Сумській області.

По-перше. Основні виборчі права громадян України включають (ч. 2 ст. 6 ВКУ):

1. право вільно обирати (право голосу на виборах);

2. право бути обраним.

По-друге. Громадяни України мають також інші права на участь у виборчому процесі, пов'язані з їхніми основними правами (ч. 3 ст. 6 ВКУ).

Серед пов'язаних із правом голосу:

1. бути членами ВК, які організовують підготовку та проведення відповідних виборів;

2. отримувати та поширювати інформацію, що стосується підготовки та проведення відповідних виборів;

3. брати участь у проведенні передвиборчої агітації на відповідних виборах;

4. здійснювати спостереження за проведенням відповідних виборів;

5. оскаржувати порушення власних виборчих прав, інших власних особистих прав та законних інтересів, пов’язаних з участю у виборчому процесі.

По-третє. Під час місцевих виборів громадяни обирають депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів безпосередньо шляхом голосування за кандидатів (виборчі списки кандидатів), зареєстрованих у порядку, встановленому Кодексом. Результати  визначаються безпосередньо підсумками голосування виборців.

При цьому, участь в виборах громадяни беруть рівних засадах, і кожен має один голос на виборах, де він має право брати участь.

По-четверте. Використати свій голос можна лише на одній ВД, де ви включені до переліку виборців. У випадку ж одночасного проведення різних виборів ви можете реалізувати своє право голосу тільки на одній, спільній ВД.

Таке право мають громадяни України, яким на день голосування виповнилося 18 років, а підставою для його реалізації є його включення до списку виборців. Право голосу на виборах депутатів сільської, селищної, міської ради, сільського, селищного, міського голови мають виборці, виборча адреса яких віднесена до території відповідної територіальної громади.

По-п'яте. Право голосу на виборах депутатів:

  • сільської, селищної, міської ради територіальної громади та сільського, селищного, міського голови мають виборці, виборча адреса яких віднесена до території відповідної територіальної громади.
  • районної ради мають виборці, виборча адреса яких віднесена до території однієї з територіальних громад відповідного району.
  • обласної ради мають виборці, виборча адреса яких віднесена до території однієї з територіальних громад відповідної області.
  • районної в місті ради (у місті з районним поділом, де утворені районні у місті ради) мають виборці, виборча адреса яких віднесена до території відповідного району в місті.

По-шосте. Будь-які прямі чи непрямі привілеї, обмеження виборчих прав громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, інвалідності та стану здоров'я, за мовними чи іншими ознаками забороняються.

А хто права голосу не має?

Серед таких:

  • військовослужбовці строкової служб;
  • громадяни України, які проживають за кордоном;
  • особи, визнані судом недієздатними;
  • громадяни України, які за вироком суду перебувають в місцях позбавлення волі, оскільки вважаються такими, що не належать до жодної з територіальних громад.

Про інші права в контексті виборів. Громадянам України забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні. Також вони мають право на вільну агітацію «за» чи «проти» кандидатів або партій. Ті, в свою чергу, можуть вільно вести передвиборчу агітацію з дотриманням вимог Кодексу.

При цьому, участь громадян України у виборчому процесі є добровільною. Ніхто не може бути примушений до (не)голосування на виборах, чи висування кандидатів тощо.

Важливо! Голосування на виборах в Україні є таємним. Контроль за змістом волевиявлення виборців, встановлення або розголошення змісту їх волевиявлення забороняється. Кожен із них голосує особисто. При цьому, передавати право голосу іншому громадянину права він не має.

Допомога виборцю, який через інвалідність чи стан здоров'я не може самостійно заповнити виборчий бюлетень чи опустити його у виборчу скриньку, не вважається порушенням, якщо вона надана за його проханням.

НАГАДАТИ ПАРОЛЬ